31 marca 2016

Córki Jezusa z Vaylats


Aktualnie zgromadzenie nie istnieje.

Zgromadzenie Córek Jezusa z Vaylats
Congrégation des Filles de Jésus de Vaylats
Congregazione delle Figlie di Gesù di Vaylats
Congregation of the Daughters of Jesus of Vaylats
Congregación de las Hijas de Jesús de Vaylats
Congregação das Filhas de Jesus de Vaylats
Kongregation der Töchter Jesu von Vaylats

Data i miejsce założenia:
1820 rok – Francja
Data likwidacji: 2011 rok

Założyciel:
ks. Jean Lausiu


Liczba sióstr w chwili likwidacji: 67
Córki Jezusa z Vaylats obecne były w krajach: Francja, Wybrzeże Kości Słoniowej, Benin, Kamerun.

Habit historyczny:Charyzmat:
Zgromadzenie opierało się na duchowości ignacjańskiej. Jego nazwa Córki Jezusa zachęcała siostry do skoncentrowania się na osobie Jezusa Chrystusa. Siostry dążyły do tego, aby Jego Duch przenikał całe ich życie. Wobec ludzi miały ukazywać oblicze Pana Jezusa Słowa Wcielonego oraz czułość Boga dla każdego człowieka. Sposób życia miał przypominać pierwsze wspólnoty chrześcijańskie.
Na Boże powołanie odpowiadały składanymi ślubami zakonnymi oraz oddaniem się na służbę Kościołowi. Głównymi dziedzinami apostolstwa były edukacja katolicka, opieka nad chorymi oraz pomoc w duszpasterstwie parafialnym, siostry posiadały też placówki misyjne w Afryce. Swoją działalnością obejmowały głównie ludność wiejską. W odniesieniu do apostolstwa założyciel zalecał siostrom: Zastanowić się, gdzie będzie większe dobro i gdzie będzie większa chwała Boża.

Historia:
Początek zgromadzeniu Córek Jezusa z Vaylats dał francuski ksiądz Jean Lausiu. Słowa Pana Jezusa z Ewangelii: Żal mi tego tłumu (Mk 8, 2) odbijały się echem w jego kapłańskim sercu. Widząc ignorancję religijną ludności wiejskiej założył dla nich w 1820 roku w Vaylats zgromadzenie Córek Jezusa. Pierwszym dziełem apostolskim była szkoła, siostry angażowały się także w prace duszpasterską oraz opiekę nad ludźmi chorymi.
Szybki rozwój zgromadzenia sprawił, że na początku XX wieku należało do niego 600 zakonnic posługujących w ośmiu diecezjach we Francji w południowo-zachodniej części kraju, zgodnie z wolą ks. Lausiu, głównie na obszarach wiejskich.
Dynamiczny wzrost liczebny wspólnoty zahamowały ustawy antykościelne z 1904 roku. Współczesne lata to okres ciągle zmniejszającej się liczby sióstr z braku powołań. Pomimo tego zgromadzenie zaangażowało się w działalność misyjną, począwszy od 1967 roku w Wybrzeżu Kości Słoniowej, a skończywszy na Beninie w 2004 roku.
W 2011 roku za zgodą Stolicy Apostolskiej 67 ostatnich sióstr przyłączyło się do innego francuskiego zgromadzenia o nazwie Córki Jezusa (Kermaria), stając się jedną z jego prowincji. Tym samym Zgromadzenie Córek Jezusa z Vaylats oficjalnie przestało istnieć.