7 marca 2016

oo. Serc Jezusa i Maryi


Zakon Najświętszych i Niepokalanych Serc Jezusa i Maryi (OSIHJM)
Order of the Sacred and Immaculate Hearts of Jesus and Mary

Data i miejsce założenia:
1997 rok - USA

Liczba zakonników na świecie: brak danych
Ojcowie Serc Jezusa i Maryi obecni są w krajach: USA.
Dom generalny: USA (Hopedale, OH)


Habit aktualny:

Kremowy habit przepasany białym sznurem, ciemno-niebieski habit, pod szyją pektoralik z wyszytymi Sercami Jezusa i Maryi, na piersi zawieszony medalik, przy boku różaniec.


Nowicjusze: habit i szkaplerz biały.Duchowość:
Wspólnota powołana jest do pokornej służby Sercom Jezusa i Maryi. Przybiera ona trzy formy: kontemplację, adorację oraz uczynki miłosierdzia.
Kontemplacja oznacza oddanie pierwszego miejsca życiu modlitewnemu, na którą zakonnicy poświęcają sześć i pół godziny dziennie. Ponadto kontemplacja oznacza pewien sposób życia, który wykracza poza ustalone pory modlitwy. Jest to poszukiwanie Boga we wszystkich czynnościach dnia; mnisi starają się być świadomi Jego nieustannej obecności; jest to obcowanie z Nim nie tylko w czasie modlitwy, ale także w ciszy i skupieniu w całym dniu.
Adoracja wyraża miłość i oddanie Najświętszemu Serca Jezusa prawdziwie obecnemu w Najświętszym Sakramencie. Życie modlitwy wspólnoty skupia się wokół Najświętszej Ofiary Mszy Świętej. Poprzez adorację zakonnicy pragną zadośćczynić za tych, którzy są obojętni lub obrażają Jego kochające Serce w Eucharystii.
Życie modlitewne obejmuje ponadto Liturgię Godzin, Anioł Pański, Różaniec, czytanie i rozważanie Pisma Świętego, Koronkę do Bożego Miłosierdzia, Drogę Krzyżową w piątki oraz modlitwy zgromadzenia. Modlitwy ofiarowane są w intencji nawrócenia grzeszników i zbawienia dusz, zadośćuczynienia za grzechy i świętokradztwa popełnionych przeciwko Sercom Jezusa i Maryi oraz w intencjach przeznaczonych na każdy dzień tygodnia: za kapłanów, o pokój w ludzkich sercach i na świecie, o zaprzestanie aborcji, za dusze czyśćcowe, o nawrócenie najbardziej zatwardziałych serc zagrożonych wiecznym potępieniem, o jedność w rodzinach, za Ojca Świętego i w jego intencjach. Mnisi podejmują także w każdą środę i piątek post o chlebie i wodzie.


Działalność:
Trzeci sposób służby Sercom Jezusa i Maryi to uczynki miłosierdzia. Choć wspólnota ma charakter kontemplacyjny, jednak jej członkowie nie żyją za ścisłą klauzurą. Napełnieni w czasie adoracji Bożą miłością i miłosierdziem wychodzą do ludzi będących w różnych trudnych sytuacjach życiowych, starając się być narzędziami Jego miłości, miłosierdzia, współczucia i pokoju. Odwiedzają chorych w okolicznych szpitalach i hospicjach, podopiecznych w domach opieki i ośrodkach dla bezdomnych, niosąc im wiarę w wielką miłość Boga i nadzieję Jego obecności w życiu. Ponadto wspólnota zainicjowała kampanię mającą na celu zbieranie funduszy na zakup i rozdzielenie żywności dla najuboższych mieszkańców Afryki.

Historia:
W 1995 roku świecka kobieta w Nevadzie w USA zainicjowała grupę modlitewną,. skupioną na nabożeństwie do Świętych Serc Jezusa i Maryi, adoracji Pana w Najświętszym Sakramencie, pełnieniu dzieł miłosierdzia i poście w celu zadośćuczynienia za grzechy świata. Przebywając w Oregonie kobieta poznała kapłana benedyktyńskiego, z którym dzieliła duchowość skupioną wokół Dwóch Serc. 
Czując powołanie, aby powstała nowa wspólnota zakonna, określono charyzmat, sporządzono konstytucje i zwrócono się do biskupa Steubenville w stanie Ohio z prośbą o zgodę na utworzenie zgromadzenia w jego diecezji. Ten udzielił swojego pozwolenia. Zakon Świętych i Niepokalanych Serc Jezusa i Maryi oficjalnie narodził się w 1997 roku. Pierwszy dom powstał w miejscowości Hopedale. 
Od 2001 roku wspólnota jest stowarzyszeniem publicznym wiernych pod opieką biskupa Steubenville. Składa się z mnichów, mniszek i ludzi świeckich żyjących tym samym charyzmatem.

Strony www:
www.heartsofjesusandmary.org