15 marca 2016

Urszulanki z Brig


Stowarzyszenie św. Urszuli, Anny de Xainctonge - Brig
Society of Saint Ursula of Anne de Xainctonge – Brig (Ursuline Sisters of Brig)
Compagnia di Sant'Orsola d'Anne de Xainctonge – Brig (Suore Orsoline di Brig)
Sociedad de las Hermanas de Santa Ursula de Anne de Xainctonge – Brig (Ursulinas de Brig)
Sociedade das Irmãs de Santa Úrsula da Ana de Xainctonge – Brig 
(Ursulinas de Brig)
Compagnie de Sainte-Ursule d'Anne de Xainctonge – Brig (Ursulines de Brig)
Gesellschaft der hl. Ursula von Anne de Xainctonge – Brig (Ursulinen von Brig)
Congregatia Sfiintei Ursula a Annei de Xainctonge - Brig

Data i miejsce założenia:
1661 rok - Szwajcaria

Założycielka:
Urszulanki z Brig wyłoniły się ze zgromadzenia, które założyła m. Anne de Xainctonge.

Liczba sióstr na świecie: 213
Urszulanki z Brig obecne są w krajach: Szwajcaria, Rumunia, RPA, Indie.
Dom generalny: Szwajcaria (Brig)


Habit aktualny:

Szwajcaria, Rumunia: Czarny habit z białym kołnierzykiem, czarny welon z białą wypustką, na piersi zawieszony równoramienny krzyżyk. Na co dzień używany także habit szary.
RPA: Szary habit, czarny welon z białą wypustką, na piersi zawieszony równoramienny krzyżyk.
Indie: Jednolity świecki strój – tradycyjne pomarańczowe sari, na piersi zawieszony krzyżyk.


Duchowość:
Zgromadzenie nosi nazwę Urszulanek, gdyż pierwsze reguły zaczerpnięte były od św. Anieli Merici, założycielki Zakonu św. Urszuli poświęconego edukacji dziewcząt. Zostały one dostosowane do duchowości ignacjańskiej i to ta duchowość jest podstawową dla Urszulanek z Brig.
Zgodnie z duchem św. Ignacego z Loyoli siostry starają się czynić wszystko dla większej chwały Bożej. Ich pierwszym zadaniem jest odpowiadać miłością na miłość, jaką Bóg obdarza człowieka. Na co dzień starają się upodabniać do Jezusa Chrystusa; wierzą, że człowiek stworzony jest po to, aby chwalić i służyć Bogu, a to oznacza ocalić swoją duszę. Ważne miejsce w duchowości zgromadzenia zajmują rekolekcje ignacjańskie, dzięki którym siostry wzrastają w poznawaniu prawd wiary i które pomagają im prowadzić życie w jedności z Bogiem. Nabożeństwem otaczana jest Matka Boża wraz z którą Urszulanki towarzyszą Jezusowi Chrystusowi w dziele zbawienia. Jej czci siostry poświęcają czas w modlitwie różańcowej i Anioł Pański.
Z tradycji ignacjańskiej siostry zaczerpnęły także styl apostolstwa, który cechuje się „wychodzeniem” do tych, którym mają służyć.

Działalność:
Urszulanki z Brig poświęcają się edukacji prowadząc szkoły, otaczają opieką dzieci i kobiety ze slumsów, ubogie rodziny, pracują jako pielęgniarki w ​​domach opieki, w ośrodkach dla dzieci o specjalnych potrzebach, w klinikach i przychodniach. Włączają się także w pracę duszpasterską w parafiach, katechizację, animację liturgiczną, współpracują z Jezuitami w organizowaniu i prowadzeniu rekolekcji ignacjańskich i kierownictwa duchowego.

Historia:
Korzenie zgromadzenia sięgają XVII-wiecznej Francji i dobroczynnej działalności pobożnej kobiety Anny de Xainctonge. Zajęła się ona wychowaniem dziewcząt z rodzin ubogich i zmarginalizowanych. Jej proste i pełne poświęcenia życie zaowocowało narodzinami nowego zgromadzenia. Powstało ono w 1606 roku we Francji w miejscowości Dole. Bliski kontakt Anny z Jezuitami sprawiła, że przyjęło ono duchowość ignacjańską. Koncentrowało się na działalności apostolskiej, dlatego zrezygnowano z klauzury, co w owych czasach było nowatorstwem.
Wraz z rozwojem wspólnoty powstawały kolejne domy z czasem stając się niezależnymi zgromadzeniami. Siostry z Dole przybyły do Szwajcarii w 1619 roku zakładając dom w Porrentruy, który w 1634 roku dał początek Urszulankom we Fryburgu, te z kolei w 1661 roku założyły klasztor w Brig, gdzie zajęły się edukacją dziewcząt, nie zapominając także o innych formach dobroczynnej działalności. W 1853 roku siostry zostały poproszone o założenie seminarium kształcącego przyszłych nauczycieli. Od tego czasu liczba sióstr zaczęła szybko wzrastać. Urszulanki z Brig oprócz nauczania pomagały w pracy duszpasterskiej w parafiach, opiekowały się chorymi oraz sierotami. W 1934 roku wyjechały na misje do RPA, w 1952 roku do Indii.
Aktualnie istnieje 7 autonomicznych zgromadzeń żyjących charyzmatem matki Anny de Xainctonge z domami generalnymi w: Dole, Fryburgu, Fryburgu Bryzgowijskim, Tours, Sion, Villingen i Brig.

Strony www:
www.st-ursula.ch
http://www.ursuline-brig.com