12 marca 2016

Pobożne Pracownice Niepokalanego Poczęcia


Pobożne Siostry Pracownice Niepokalanego Poczęcia (PO) 
Suore Pie Operaie dell’Immacolata Concezione
Pious Worker Sisters of the Immaculate Conception
Hermanas Pias Operarias de la Inmaculada Concepción
Irmãs Pias Operárias da Imaculada Conceição
Soeurs Pieuses Ouvrières de l'Immaculée Conception


Data i miejsce założenia:
1744 rok - Włochy

Założyciel:
bp Francesco Antonio MarcucciLiczba sióstr na świecie: 136  * dane z 2008 roku
Pobożne Pracownice Niepokalanego Poczęcia obecne są w krajach: Włochy, Brazylia, Filipiny.
Dom generalny: Włochy (Rzym)


Habit aktualny:

Biały habit na głowie biały welon, na piersi zawieszony niebieski medalik z wizerunkiem Niepokalanie Poczętej, przy boku różaniec.
W czasie uroczystości welon błękitny.Duchowość:
Siostry powołane są do poświęcenia siebie Bogu przez służbę Jego dzieciom na wzór Maryi. Duchowość zgromadzenia ma wyraźny charakter maryjny i polega na naśladowaniu cnót Najświętszej Maryi Panny. Siostry widzą w Niej Matkę i Przewodniczkę. Starają się być żywym obrazem Maryi. Cały swoim życiem chcą czcić i chwalić Niepokalaną.
Pobożne Pracownice Niepokalanego Poczęcia należą do rodziny franciszkańskiej. Ich duch cechuje się pokorą, prostotą, miłością siostrzaną, łagodnością oraz pełnieniem służby Bożej z radością i w posłuszeństwie. Radość ta wypływa z modlitwy i skupienia w Bogu, z czystego, wolnego od grzechu serca, oderwania się od wszystkiego i pełnego przylgnięcia do woli Boga, z wiary w Bożą dobroć. Ważne miejsce zajmuje życie wspólnotowe, którego siła jednoczącą jest Eucharystia, i które wzorowane jest na pierwszych wspólnotach chrześcijańskich.
Zgromadzenie ma charakter kontemplacyjno-czynny. Jego nazwa przypomina siostrom, że ich praca powinno być pełniona w pobożności.Działalność:
Apostolskim celem wspólnoty jest praca edukacyjna i wychowawcza wśród młodzieży, szczególną troską otaczając dziewczęta i kobiety bez różnicy na pochodzenie społeczne. Siostry katechizują, prowadzą szkoły, ośrodek dla dzieci wykluczonych ze środowiska, angażują się w duszpasterstwa młodzieżowe. Kładą nacisk, aby ich działalność apostolska miała dobroczynny charakter.Historia:
Założyciel zgromadzenia Francesco Antonio Marcucci, późniejszy biskup, już w wieku 21 lat, gdy przygotowywał się do kapłaństwa, zaczął myśleć o powołaniu do życia nowej wspólnoty zakonnej. Chciał poprawić los kobiet swojej epoki poprzez edukację i temu celowi poświęcił założone przez siebie zgromadzenie. Zależało mu, aby pomagać kobietom bez względu na różnice społeczne. Pobożne Pracownice Niepokalanego Poczęcia powstały w 1744 roku w mieście Ascoli Piceno w środkowych Włoszech.


Ks. Marcucci odznaczał się głęboką miłością do Matki Bożej, dlatego Ją postawił w centrum duchowości wspólnoty, wskazując Maryję jako wzór życia chrześcijańskiego i przykład dla każdej kobiety. Zgromadzenie zorganizował na wzór mniszek Koncepcjonistek z tą różnicą, że Pobożne Pracownice miały poświęcać się czynnemu apostolstwu. Ich pierwszym dziełem była bezpłatna szkoła z internatem dla dziewcząt.
W 1929 roku zmieniono strukturę wspólnoty. Samodzielny dotąd klasztor w Ascoli Piceno stał się domem generalnym, przyjmując strukturę typową dla zgromadzeń czynnych.


Strony www:
http://irmaspias.blogspot.com