4 kwietnia 2016

Ormiańskie Siostry Niepokalanego Poczęcia


Zgromadzenie Ormiańskich Sióstr Niepokalanego Poczęcia (SAIC)
Congregation of the Armenian Sisters of Immuculate Conception
Congregazione delle Suore Armene dell'Immacolata Concezione
Congregación de Hermanas Armenias de la Inmaculada Concepción
Congregação das Irmãs Armênias da Imaculada Conceição
Congrégation des Sœurs Arméniennes de l'Immaculée Conception
Kongregation der armenischen Schwestern von der unbefleckten Empfängnis Mariens
Անարատ հղության հայ քույրերի միաբանություն

Zgromadzenie obrządku ormiańskiego.

Data i miejsce założenia:
1847 rok – Turcja

Założyciele:
kard. Andon Bedros IX Hasounian
m. Serpouhi Hadji-Andonian
Liczba sióstr na świecie: 78  * dane z 2008 roku
Ormiańskie Siostry Niepokalanego Poczęcia obecne są w krajach: Włochy, Francja, Armenia, Gruzja, Syria, Liban, Egipt, Jordania, Irak, Iran, USA.
Dom generalny: Włochy (Rzym)


Habit aktualny:

Czarny habit z białym kołnierzykiem o rogach prostych, na głowie czarny welon z białą wypustką, na piersi zawieszony krzyżyk.Na co dzień używany także beżowy habit i czarny welon.Habit historyczny:
Duchowość:
Ogólnym celem zgromadzenia jest: realizować Boży plan i szukać wyłącznie chwały Bożej, dlatego podstawową nauką, jaką założyciel przekazał siostrom jest wierność woli Bożej, zawartej w konstytucjach zgromadzenia i wskazaniach pierwszych matek. Natomiast celem szczegółowym jest opieka nad ormiańskimi dziećmi i młodzieżą, zapewniając im edukację i wychowanie religijne, moralne i patriotyczne.
Ideałem dla każdej siostry jest miłość do Boga, do Kościoła Ormiańskiego oraz do ormiańskiego narodu. Będąc częścią Kościoła Ormiańskiego zgromadzenie czerpie również z duchowości tego Kościoła.


Działalność:
W różnych krajach na świecie, służąc przede wszystkim ludności ormiańskiej, zgromadzenie prowadzi przedszkola, szkoły podstawowe i średnie, sierocińce, internat dla studentów, świetlice dla dzieci, ucząc wiary, języka, historii i tradycji kulturowych, dążą do zachowania i utrwalenia tożsamości etnicznej Ormian. W Armenii podróżują od wsi do wsi ewangelizując, pomagają w pracy duszpasterskiej, katechizują, przygotowują dzieci i dorosłych do sakramentów, organizują grupy modlitewne i biblijne, organizują chóry kościelne, prowadzą obozy letnie, podejmują się różnych prac charytatywnych.


Historia:
W 1843 roku biskup obrządku ormiańskiego Andon Bedros IX Hasounian, ordynariusz Konstantynopola w Turcji, późniejszy pierwszy ormiański kardynał, dostrzegł potrzebę utworzenia żeńskiej wspólnoty zakonnej, poświęconej edukacji ormiańskich dzieci i młodzieży, szczególnie pochodzących z ubogich klas społecznych.
Pomoc znalazł w pobożnej kobiecie m. Serpouhi Hadji-Andonian, która początkowo chciała wyjechać do Włoch, by wstąpić tam klauzurowego klasztoru, Za namową biskupa pozostała jednak w Konstantynopolu i objęła edukacją 12 uczennic. W 1847 roku wraz z czterema pierwszymi siostrami złożyła śluby zakonne, dając początek Ormiańskim Siostrom Niepokalanego Poczęcia. W tym samym roku wspólnota została kanonicznie zatwierdzona w Kościele Ormiańskim. Zgromadzenie rozwijało się otwierając kolejne szkoły i przedszkola i przyciągając nowe powołania zakonne.


Podczas ludobójstwa dokonanego przez władze Turcji na ludności ormiańskiej w latach 1915-1917 piętnaście zakonnic straciło życie, wiele sióstr z setkami ormiańskich sierot uciekło do Włoch, znajdując schronienie w letniej rezydencji papieża w Castel Gandolfo. Stamtąd siostry zaczęły zakładać szkoły w krajach, do których uciekli prześladowani w Turcji Ormianie. W 1923 roku przeniesiono dom generalny z Konstantynopola do Rzymu. W Armenii siostry osiedliły się po tragicznym trzęsieniu ziemi w 1988 roku.

Strony www:
www.armeniancatholic.org/saic

Filmy: