2 stycznia 2016

Franciszkanki Świętych Serc


Siostry Franciszkanki Świętych Serc (SFSC)
Franciscan Sisters of the Sacred Hearts
Suore Francescane dei Sacri Cuori
Hermanas Franciscanas de los Sagrados Corazones
Irmãs Franciscanas dos Sagrados Corações
Soeurs Franciscaines des Sacrés-Coeurs
Franziskanerinnen von den Heiligsten Herzen
Susteran Fransiskan Dari Hati Kudus


Data i miejsce założenia:
1886 rok - Włochy

Założyciel:
o. Simplicjusz od Narodzenia Maresca OFMLiczba sióstr na świecie: 463 (w Polsce: 4)  * dane z 2008 roku
Franciszkanki Świętych Serc obecne są w krajach: Włochy, Polska, Rumunia, Kolumbia, Indie, Korea Płd., Filipiny, Indonezja, Timor Wsch.
Dom generalny: Włochy (Rzym)

Habit aktualny:

Beżowy habit z wycięciem pod szyją, biały kołnierz, na głowie czarny welon z białą wypustką, na piersi zawieszony krzyżyk na czerwonym sznurku, przy boku koronka franciszkańska.
Na co dzień używany także strój w kolorze białym.Duchowość:
Zgromadzenie powołane jest do naśladowania Jezusa Chrystusa ubogiego i ukrzyżowanego w duchu nawrócenia i pokuty. Siostry oddają się na służbę potrzebującym bliźnim w dziełach charytatywnych oczekiwanych przez Kościół, ze szczególnym zwróceniem uwagi na pomoc dziewczętom zagrożonym moralnie. Poprzez swoją działalność apostolską starają się ukazywać miłość miłosierną Chrystusa.
Sposób życia sióstr streszcza się w pojęciu wspólnota franciszkańska. Cechami wyróżniającymi życie w zgromadzeniu są prostota, braterstwo i duch rodzinny oraz absolutna wierność Kościołowi Świętemu.
Duchowość wspólnoty odznacza się także szczególnym nabożeństwem do Najświętszego Serca Pana Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi,
Patronami zgromadzenia są: św. Franciszek z Asyżu, św. Juda Tadeusz, św. Piotr z Alkantary oraz św. Małgorzata z Kortony.Działalność:
Zgodnie z wolą założyciela w swojej posłudze apostolskiej siostry dają pierwszeństwo kształceniu i wychowaniu dzieci i młodzieży, szczególnie dziewcząt zagrożonych moralnie, gotowe są jednak podjęcia się wszelkich zadań dla chwały Boga i dobra bliźniego według woli Kościoła. Siostry aktualnie pracują w w przedszkolach, szkołach, domach dziecka, bursach studenckich, domach dla samotnych matek, opiekują się ludźmi starszymi i chorymi, pomagają w duszpasterstwie parafialnym oraz na misjach.
W Polsce w jedynym domu zgromadzenia znajdującym się w Częstochowie, siostry prowadzą bursę dla studentek oraz dom rekolekcyjny.Historia:
Franciszkanki Świętych Serc założył o. Simplicjusz od Narodzenia Maresca OFM (Aniello Francesco Saverio Maresca). Uzdrowiony za wstawiennictwem św. Judy Tadeusza z poważnej choroby. Oddał się działalności charytatywnej, założył m.in. bezpłatną szkołę dla chłopców z biednych rodzin.
W 1869 roku przełożeni wezwali go do Rzymu do pracy w Kurii Generalnej Zakonu. Jednocześnie otoczył duchową opieką kobiety moralnie zaniedbane, doprowadzając wiele z nich do powrotu do autentycznego życia chrześcijańskiego. Aby pomóc im w powrocie do społeczeństwa oraz w wytrwaniu na drodze Bożych przykazań założył dla nich w Rzymie w 1879 roku Hospicjum św. Małgorzaty. Wśród podopiecznych znalazły się także porzucone sieroty oraz ofiary przemocy.

Niektóre z dziewcząt utwierdzone już na drodze nawrócenia zaczęły wyróżniać się życiem duchowym, zgłaszając chęć posługi w hospicjum. Grupa ta stałą się zalążkiem nowego zgromadzenia zakonnego. W 1886 roku piętnaście kobiet przyjęło habit tercjarek franciszkańskich, oprócz nich była też grupa kolejnych kandydatek. Dzień ten uznaje się za początek Franciszkanek Świętych Serc. Pierwotnie wspólnota nosiła nazwę: Siostry Pokutniczki Trzeciego Zakonu św. Franciszka p.w. św. Małgorzaty z Kortony, a siostry nazywane były Małgorzatkami.
Kontynuując cel hospicjum, pierwszym zadaniem zgromadzenia była ochrona dziewcząt przed zagrożeniami moralnymi. Ponadto siostry miały pomagać chorym zarówno w szpitalach i domach prywatnych w zależności od potrzeb oraz podejmować się innych dzieł charytatywnych według oceny Kościoła.


Strony www:
www.francescanedeisacricuori.org
www.suorefrancescanedeisacricuori.it