24 stycznia 2016

Małe Towarzystwo Maryi


Małe Towarzystwo Maryi (LCM)
Little Company of Mary
Piccola Compagnia di Maria
Pequeña Compañía de María
Pequena Companhia de Maria
Petite Compagnie de Marie
Kleine Gesellschaft Mariens


Data i miejsce założenia:
1877 rok – Wielka Brytania

Założycielka:
m. Mary PotterLiczba sióstr na świecie: 327   * dane z 2008 roku
Siostry Małego Towarzystwa Maryi obecne są w krajach: Wielka Brytania, Irlandia, Włochy, USA, RPA, Zimbabwe, Korea Płd., Filipiny, Australia, Nowa Zelandia, Tonga.
Dom generalny: Wielka Brytania (Londyn)


Habit aktualny:

Zgromadzenie założone jako habitowe. W okresie posoborowym większość sióstr w Europie, Ameryce i Oceanii przestała chodzić w habitach, jedynie niektóre siostry noszą błękitny welon do świeckiego ubrania. 
Znakiem wspólnym jest zawieszony na piersi medal.


W Afryce błękitny welon do granatowego świeckiego ubrania.

Korea, Filipiny: czarny habit lub biały habit z białym kołnierzykiem, na głowie błękitny welon z białą wypustką, na piersi medal.


Habit historyczny:

Czarny habit ze szkaplerzem, przepasany czerwonym sznurem, pod szyją biały pektoralik, na głowie błękitny welon, na piersi krzyż zawieszony na czerwonym sznurku, przy boku różaniec.----------------------------------------------


----------------------------------------------


----------------------------------------------
Duchowość:
Maryjny charakter zgromadzenia oparty jest na duchowości św. Ludwika Marii Grignon de Montfort zawartej w Traktacie o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny.
Siostry powołane są, by być towarzyszkami Maryi, w jedności z Nią: być z Nią jednego serca i jednej myśli. Chcą przeżyć życie z Chrystusem i dla Chrystusa, stojąc z Maryją u stóp krzyża na Kalwarii. Pragną uczcić Matkę Bożą, naśladując Jej macierzyńskie Serce. W Matce Bożej, najdoskonalszej uczennicy Pana Jezusa, odnajdują wzór wiary i służby. Od Niej uczą się wielkodusznego poświęcenia zakorzenionego w modlitwie, które prowadzi do pełnienia uczynków.
Szczególnie czują się powołane do udziału w macierzyńskiej i ewangelizacyjnej roli Maryi w Kościele, zwłaszcza poprzez posługę modlitwy oraz troskę o chorych i umierających. Swoją pracą chcą ukazywać Bożą litość i macierzyńską miłość Matki Bożej do ludzi, którym służą.


Działalność:
Głównym zadaniem apostolskim Małego Towarzystwa Maryi jest troska o chorych i umierających i otaczanie ich modlitwą. Cel ten siostry realizują pracując w ochronie zdrowia, hospicjach, domach opieki dla ludzi starszych, wspierają także osoby przeżywające żałobę. Angażują się również w inne formy działalności jak: pomoc w duszpasterstwie parafialnym, pracę z młodzieżą, organizowanie rekolekcji, kierownictwo duchowe, pomoc ludziom bezdomnym, więźniom czy uchodźcom.


Historia:
Założycielka zgromadzenia Mary Potter od dzieciństwa była słaba i chorowita. Początkowo wstąpiła do Sióstr Miłosierdzia lecz z powodu słabego zdrowia po kilkunastu miesiącach wróciła do domu. Marzenie o życiu oddanym Bogu nie opuściło ją. Pewnego dnia podczas modlitwy usłyszała wyraźne wezwanie skierowane do niej: Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał (J 15, 16). Na jej pytanie: Dlaczego ja? - padła odpowiedź: Wybieram słabe narzędzia tego świata. W następnym dniu, czytając o Matce Bożej patronce umierających, usłyszała głos: To jest Moja wola, abyś wykonała tą pracę.
Czas narodzin Małego Towarzystwa Maryi przypadł na okres, kiedy w Anglii z jednej strony coraz bogatsza grupa ludzi pogrążała się w bezczynności i korzystaniu z przyjemności życia, z drugiej rzesza ludzi ubogich żyła w nędznych warunkach, byli przepracowani, zaniedbani, zapadali na różne choroby, przedwcześnie umierali. Praktycznie nie posiadali możliwości leczenia się. W szpitalach brakowało podstawowej higieny, a personel nie posiadał podstawowego przygotowania pielęgniarskiego. Mary Potter właśnie dla ludzi chorych i umierających miała założyć nowe zgromadzenie.


Długi czas nie mogła znaleźć zrozumienia ze strony spowiedników i władz kościelnych, którzy utrudniali jej zadanie. W końcu pojawiła się nadzieja w przychylności biskupa Nottingham. Właśnie w tym mieście w 1877 roku narodziło się Małe Towarzystwo Maryi. Wsparcie biskupa okazało się jednak krótkotrwałe. Biskup napisał regułę i zaczął ingerować w życie i kształt wspólnoty wbrew intencjom założycielki. Nie mogąc uwolnić się od wpływów hierarchy Mary wyjechała do Rzymu po aprobatę Stolicy Apostolskiej dla reguły, którą udało się tam zmodyfikować zgodnie z zamysłem Mary, a później zatwierdzić.
Na pierwszym miejscu siostry miały stawiać dobro duchowe swoich podopiecznych. Ich troską było to, aby dusze tych, za których cierpiał i umarł na Krzyżu Pan Jezus, nie zostały utracone na wieczność. Oprócz modlitwy i opieki nad chorymi i konającymi siostry podejmowały się różnych zadań, ewangelizując słowem i czynem. Już w początkowym okresie zgromadzenie zakładało domy w różnych częściach świata.
W przeszłości siostry obecne były także w takich krajach jak: Malta, Argentyna, Haiti, Albania i Tunezja.

Strony www:
Dom generalny: www.lcmsisters.org
Wielka Brytania: www.lcmsisters.org.uk
Irlandia: www.lcm.ie
USA: www.lcmsistersusa.org
RPA, Zimbabwe: www.lcmsouthernafrica.org
Korea Płd.: www.lcm.or.kr:456/english
Australia: www.lcm.org.au
Nowa Zelandia, Tonga: www.lcmnz.org

Filmy: