15 kwietnia 2015

Saletyni


Zgromadzenie Księży Misjonarzy Saletynów (MS)
Congregatio Missionariorum Dominae Nostrae a La Salette
Congregazione dei Missionari di Nostra Signora di La Salette (Salettiani)
Congregation of the Missionaries of Our Lady of La Salette (La Salette Fathers)
Congregación de los Misioneros de Nuestra Señora de La Salette (Saletinos)
Congregação dos Missionários de Nossa Senhora da Salette (Saletinos)
Congrégation des Missionnaires de Notre-Dame de La Salette (Missionnaires de La Salette)
Kongregation der Missionare Unserer Lieben Frau von La Salette (Salettiner)
Congregatie van de Missionarissen van Onze-Lieve-Vrouw van La Salette (Salettijnen)

Zgromadzenie złożone z księży i braci zakonnych.

Data i miejsce założenia:
1852 rok - Francja

Założyciel:
bp Philibert de BruillardLiczba zakonników na świecie: 956 (w Polsce: 157)  * dane z 2008 roku
Saletyni obecni są w krajach: Polska, Białoruś, Ukraina, Słowacja, Czechy, Niemcy, Austria, Lichtenstein, Szwajcaria, Belgia, Francja, Wielka Brytania, Hiszpania, Portugalia, Włochy, USA, Kanada, Haiti, Boliwia, Brazylia, Argentyna, Angola, Namibia, Madagaskar, Reunion, Kazachstan, Indie, Birma, Filipiny, Australia.
Dom generalny: Włochy (Rzym)

Habit aktualny:

Czarna sutanna przepasana czarnym pasem wiązanym po lewej stronie, po ślubach wieczystych zatknięty za pas duży krzyż z młotkiem i obcęgami – symbolami męki Chrystusa - noszony podczas głoszenia misji i rekolekcji ludowych, posługi misyjnej i podczas świąt i uroczystości.

               krzyż saletyński              
Możliwy także mały krzyż
zawieszony na piersi.

Saletyni w Indiach
Saletyni na Filipinach
Saletyni w Angoli


Duchowość:
Duchowość Saletynów jest ściśle związana z orędziem, jakie przekazała Matka Boża w czasie objawienia się w La Salette dwojgu dzieciom. Jego istotą jest wezwanie ludzi do pokuty i nawrócenia, zapowiedź Bożych kar dla grzeszników i obietnica łask dla nawróconych.
Charyzmatem zgromadzenia jest więc posługa pojednania ludzi z Bogiem. Saletyni starają się ukazywać światu świadectwo życia wartościami modlitwy, pokuty i gorliwości oraz szerzenie orędzia Matki Bożej z La Salette. W zgromadzeniu żywe jest zatem nabożeństwo do Maryi, które przejawia się w różnych formach pobożności.Działalność:
Posługę pojednania Saletyni świadczą w różnorodnych formach, szczególną wagę przywiązują jednak do gorliwego sprawowania Sakramentu Pokuty oraz głoszenia misji i rekolekcji parafialnych. Starają się wychodzić do ludzi najbardziej oddalonych od Kościoła, jak również przybliżać wiernych do Boga poprzez kierownictwo duchowe oraz różnego rodzaju grupy i wspólnoty.
Saletyni prowadzą parafie domy rekolekcyjne i sanktuaria, wśród nich to najważniejsze w La Salette. Ponadto mają własne wydawnictwo, wydają czasopisma, głoszą Ewangelię poprzez środki masowego przekazu, a także przez działalność misyjną. Poprzez każdą podejmowaną formę działalności zakonnicy szerzą treść objawienia Matki Bożej z La Salette.


Historia:
Zgromadzenia Misjonarzy Matki Bożej z La Salette założył bp Philibert de Bruillard ordynariusz diecezji Grenoble we Francji. To właśnie w jego diecezji znajdowało się La Salette, w którym w 1846 roku miało miejsce objawienie Matki Bożej dwojgu dzieciom: Melanii Calvat oraz Maksyminowi Giraud.
Biskup de Bruillard był tym, który uznał objawienia za prawdziwe i stał się gorliwym propagatorem orędzia przekazanego przez Maryję, a wzywającego do nawrócenia; on też rozpoczął budowę bazyliki w miejscu objawień. Ponieważ Matka Boża poleciła głosić Jej słowa wszystkim ludziom bp de Bruillard postanowił założyć wspólnotę kapłanów, przeznaczoną do tego celu. Kapłani mieli również podjąć się posługi w budującym się sanktuarium oraz otoczyć opieką pielgrzymów.
W 1852 roku biskup wybrał pięciu kapłanów swojej diecezji, którzy odznaczali się wielką pobożnością i gorliwością apostolską. Oni stali się pierwszymi Saletynami. Latem obsługiwali pielgrzymów w La Salette, a zimą głosili misje i rekolekcje parafialne w diecezji Grenoble. W 1858 roku sześciu już kapłanów złożyło pierwsze śluby zakonne. Według sporządzonej reguły specyfiką duchowości nowej wspólnoty był duch modlitwy, ekspiacji i gorliwości apostolskiej.
Powstała także gałąź żeńska składająca się z dwóch zgromadzeń: Wynagrodzicielek Matki Bożej z La Salette, założone w 1871 roku, oraz Misjonarki Matki Bożej z La Salette, założone w 1928 roku. W 1962 roku oba zgromadzenia połączyły się w jedno tworząc dzisiejsze Saletynki, czyli Siostry Matki Bożej z La Salette.Strony www:
Polska: www.saletyni.pl (postulat, seminarium duchowne)
Dom generalny: www.lasalette.info
Ukraina: http://saletyni.org
Słowacja: www.saletini.sk
Czechy: www.saletini.cz
Francja: www.missionnaire-lasalette.fr
Szwajcaria: http://salettiner.ch
Wielka Brytania: www.lasalette.co.uk
Ameryka Pn.: www.lasalette.org
Angola: www.lasaletteangola.org, http://missaletinosangola.webnode.pt
Indie: www.lasaletteindia.org