18 kwietnia 2015

Misjonarki św. Teresy z Lisieux


Misjonarki św. Teresy z Lisieux (MSTL)
Misioneras de Santa Teresa de Lisieux
Missionárias de Santa Teresa de Lisieux
Missionary Sisters of St. Therese of Lisieux
Missionarie di Santa Teresa di Lisieux
Sœurs Missionnaires de Sainte Thérèse de Lisieux
Missionarinnen der Heiligen Therese von Lisieux


Data i miejsce założenia:
1936 rok - Meksyk

Założyciel:
ks. Luís Mendoza González

Liczba sióstr na świecie: 151
Misjonarki św. Teresy z Lisieux obecne są w krajach: Meksyk, Peru, Hiszpania.
Dom generalny: Meksyk (Xalapa)


Habit aktualny:

Brązowy habit ze szkaplerzem o wycięciu prostokątnym pod szyją, biały kołnierz, na głowie czarny welon, na piersi zawieszony kwadratowy medalik
z krzyżykiem.
Na co dzień siostry nie chodzą w habitach.
Duchowość:
Zgromadzenie jest częścią rodziny karmelitańskiej. Jego duchowość opiera się na miłosiernej miłości Boga Ojca, objawionej w Jezusie Chrystusie i tajemnicach Jego życia. Siostry starają się w sposób radykalny naśladować Pana Jezusa. Cechują się postawą zażyłości z Bogiem Ojcem, bezwarunkowego zaufania i oddania się w Jego miłosierne ręce. Na co dzień praktykują szczególnie cnoty pokory, prostoty, ducha ubóstwa i bezinteresownego oddania się służbie, łącząc się w tym z Najświętszą Maryją Panną. A wszystko to czynią podążając drogą dziecięctwa duchowego w taki sposób, jak czyniła to święta z Lisieux, Teresa od Dzieciątka Jezus.
Przykładem swojego życia siostry starają się odzwierciedlać miłosierną miłość Boga Ojca, Jego czułość, akceptację, przebaczenie i w ten sposób budować Królestwo Boże w Kościele i w świecie.


Działalność:
Zgromadzenie zaangażowane jest w trzy rodzaje apostolstwa: edukację, troskę o chorych w szpitalach oraz pracę w duszpasterstwie parafialnym, wszędzie dając pierwszeństwo ludziom ubogim i potrzebującym.

Historia:
Misjonarki św. Teresy z Lisieux są zgromadzeniem na prawie papieskim. Założył je ks. Luis Mendoza González kapłan diecezji Veracruz-Xalapa w Meksyku, w której powstał dom macierzysty.
W 1936 roku z natchnienia Bożego, kapłan ten zgromadził grupę młodych dziewcząt pragnących w prostocie kochać Boga i starać się, by i inni Go kochali. Darząc szczególną miłością św. Teresę od Dzieciątka Jezus dał siostrom jej duchowość za wzór w na drodze życia zakonnego. W tym duchu siostry zaczęły pełnić posługę apostolską wobec ubogich i potrzebujących.


Dom generalny:
Misioneras de Santa Teresa de Lisieux
Corregidora 52
91000 Xalapa, VER,
MEXICO
tel. (228) 817 73 19