10 kwietnia 2015

ss. Zmartwychwstania


Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Zmartwychwstania
*Congregação das Irmãs de Nossa Senhora da Ressureição 
(Irmãs da Ressurreição)
*Congregación de las Hermanas de Nuestra Señora de la Resurrección 

(Hermanas de la Resurrección)
*Congregazione delle Suore di Nostra Signora della Risurrezione 

(Suore della Risurrezione)
*Congregation of the Sisters of Our Lady of the Resurrection 

(Sisters of the Resurrection)
*Congrégation des Sœurs de Notre-Dame de la Résurrection 

(Sœurs de la Résurrection)
*Kongregation der Schwestern Unserer Lieben Frau von der Auferstehung 

(Schwestern von der Auferstehung)

Data i miejsce założenia:
1971 rok - Brazylia

Założyciele:
m. Maria Teresinha - Elvira Freiria
ks. Joaquim Ferreira Xavier JúniorLiczba sióstr na świecie: 35
Siostry Zmartwychwstania obecne są w krajach: Brazylia
Dom generalny: Brazylia (Catanduva, SP)


Habit aktualny:

Cześć sióstr: strój świecki zwykle w kolorze granatowym, biały welon, na piersi zawieszony krzyżyk.
Większość sióstr nosi strój świecki bez welonu.


Duchowość:
Duchowość zgromadzenia wypływa z doświadczenia jedności we wspólnocie, która wzorowana jest na Trójcy Świętej. Siostry w swoich wspólnotach chcą być żywym obrazem takiej właśnie jedności różnych osób, w której staje się widoczna wzajemna miłość, taką jaką cechowali się pierwsi chrześcijanie, o których poganie mówili: Zobaczcie, jak oni się miłują.
W tym celu siostry żyją duchem ewangelicznych Ośmiu Błogosławieństw (Mt 5, 3-12). Ponadto starają się odznaczać m.in. takim cechami jak: radość, czułość, życzliwość, dobroć, łagodność, pokora, prostota, zrozumienie, szacunek, solidarność, miłosierdzie, współczucie i miłość, która pozwala widzieć każdego człowieka jako owoc Bożego planu.
Patronka zgromadzenia, Matka Boża Zmartwychwstania, stanowi dla sióstr znak Zmartwychwstania Chrystusa. Ona kroczyła za Panem Jezusem w Jego Drodze Krzyżowej, stała pod Krzyżem, gdy umierał, ale też zobaczyła go Zmartwychwstałego. Ona jest Panią miłości, pokoju i nadziei. Inspiruje siostry do odnawiania swojego życia duchowego każdego dnia, aby każdy kto na nie patrzy, mógł zobaczyć oblicze Zmartwychwstałego Chrystusa.


Działalność:
Główną formą działalności apostolskiej jest edukacja w prowadzonych przez zgromadzenie szkołach, ponadto siostry opiekują się dziećmi i młodzieżą w domach dziecka, angażują się w różne formy pomocy socjalnej oraz w duszpasterstwo w parafiach, jako katechetki czy opiekunki liturgicznej służby ołtarza. Pełnią także funkcję nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej, roznosząc Eucharystycznego Pana ludziom chorym i starszym.


Historia:
Założycielka, m. Maria Teresinha - Elvira Freiria, życie zakonne zaczynała w brazylijskiej prowincji Zgromadzenia Matki Bożej Kalwaryjskiej, w której w 1946 roku złożyła śluby wieczyste. Długie lata spędzone w zgromadzeniu poświęciła posłudze w edukacji, katechizacji i kształceniu katechetów. Ostatnią jej placówką był dom w Catanduva.
Nowe zgromadzenie było wynikiem procesu rewizji życia zakonnego w myśl Soboru Watykańskiego II, który siostry Matki Bożej Kalwaryjskiej podjęły niedługo po jego zakończeniu. Osobą, która z ramienia Kościoła pomagała siostrom w tym zadaniu był profesor seminarium duchownego ks. Joaquim Ferreira Xavier Júnior. Towarzyszył im w rozeznawaniu woli Bożej, a gdy zdecydowały o powołaniu do istnienia nowej wspólnoty zakonnej pomagał w jej formowaniu i opracował dla niej statuty.
W 1971 roku grupa 25 zakonnic Matki Bożej Kalwaryjskiej pod przewodnictwem m. Teresinhy ponownie złożyła śluby zakonne, dając w Catanduva początek nowemu zgromadzeniu. Jako że po Kalwarii było Zmartwychwstanie, wspólnota określiła siebie mianem Sióstr Zmartwychwstania i pod taką nazwą są do dziś najbardziej znane. Chcąc jednak, by Maryja obecna była w ich nowej duchowej podróży, obrały ją za patronkę w tytule Matki Bożej Zmartwychwstania, ponieważ uczestniczyła Ona we wszystkich wydarzeniach z życia Pana Jezusa, w tym także w Jego Zmartwychwstaniu. Stąd wzięła się ostateczna nazwa Sióstr Matki Bożej Zmartwychwstania.

Strony www:
www.irmasdaressurreicao.com.br
www.aper.org.br/irmas/index.php