12 kwietnia 2015

Franciszkanki Miłości


Siostry Franciszkanki Miłości
Sorelle Francescane della Carità
Franciscan Sisters of Charity
Hermanas Franciscanas de la Caridad
Irmãs Franciscanas da Caridade
Sœurs Franciscaines de la Charité
Franziskanerinnen der Nächstenliebe


Data i miejsce założenia:
1948 rok - Włochy

Założyciel:
ks. Vittorio CordiscoLiczba sióstr na świecie: 40
Franciszkanki Miłości obecne są w krajach: Włochy, Albania.
Dom generalny: Włochy (Montefalcone nel Sannio)


Habit aktualny:

Szary habit z białym kołnierzykiem, przepasany białym sznurem, na głowie czarny welon z białą wypustką, na piersi zawieszony krzyż, przy boku koronka franciszkańska.


Siostry z nowicjuszką


Duchowość:
Duchowość zgromadzenia jest typowo franciszkańska. Polega ona na radykalnym naśladowaniu Jezusa Chrystusa według Świętej Ewangelii, tak jak nauczał i dawał przykład święty Franciszek z Asyżu.
Duchowość ta w centrum stawia Osobę Pana Jezusa, ma także rys maryjny oraz rys kontemplacyjny. Ważne miejsce w życiu sióstr zajmuje ubóstwo, które wybrał dla siebie i praktykował Jezus Chrystus, a także Jego Matka Maryja Dziewica w czasie ziemskiego życia.
Siostry chcą oddać się całkowicie Bogu na chwałę i dla budowania Jego Kościoła. Szczególnym zadaniem zgromadzenia jest zaspokajanie potrzeb Kościoła lokalnego przez pełnienie uczynków miłosierdzia zwłaszcza wobec tych, których świat stawia na miejscu ostatnim.Działalność:
Wśród zadań aktualnie podejmowanych przez Franciszkanki Miłości jest m.in. nauczanie i działalność wychowawcza w prowadzonym centrum społeczno-edukacyjnym dla dzieci, katechizacja, animacja misyjna i liturgiczna, troska o ludzi chorych i starszych, pomoc osobom ubogim, szczególnie tym, którzy są biedni z powodu choroby, samotności, starości, braku wykształcenia. Jest to pomoc nie tylko materialna, ale i duchowa przez słowo pociechy, rady, nadziei oraz modlitwę.


Historia:
Ks. Vittorio Cordisco był kapłanem włoskiej diecezji Trivento. Prawie całe swoje kapłańskie życie spędził pracując w parafii w małej miejscowości Montefalcone nel Sannio. Zasłynął jako wzorowy i gorliwy duszpasterz, człowiek wiary i modlitwy, zawsze dostępny dla tych, którzy potrzebowali pomocy, zwłaszcza duchowej. Ks. Cordisco często powtarzał: Wszystko jest wielkie, jeśli miłość jest wielka.
W tym duchu zainicjował szereg dzieł, które były odpowiedzią na potrzeby społeczne Włoch, które pojawiły się po II Wojnie Światowej. Otworzył przedszkola i szkoły, otoczył opieką dzieci imigrantów, dbając o ich rozwój religijny i społeczno-kulturowy.
Jedną z jego inicjatyw był Dom Miłosierdzia otwarty w Montefalcone nel Sannio w 1948 roku przeznaczony dla ludzi starszych, chorych, samotnych i opuszczonych. Wraz z nim, jeszcze w tym samym roku, powołał do istnienia zgromadzenie zakonne Franciszkanek Miłości do posługi w Domu oraz do pełnienia różnych dzieł miłosierdzia. Aktualnie Franciszkanki są zgromadzeniem na prawie diecezjalnym.

Dom generalny:
Sorelle Francescane della Carità
Via G. Sanchez, 30
86033 Montefalcone nel Sannio (CB)
ITALY
tel. 0874/877102
e-mail: madregenerale@davide.it