23 kwietnia 2015

Misjonarki Jezusa


Zgromadzenie Misjonarek Jezusa (MJ)
Congregation of the Missionaries of Jesus
Congregazione delle Missionarie di Gesù
Congregación de las Misioneras de Jesús
Congregação das Missionárias de Jesus
Congrégation des Sœurs Missionnaires de Jésus
Kongregation der Missionsschwestern von Jesus


Data i miejsce założenia:
1993 rok - Indie

Założyciel:
bp Symphorian Keeprath OFMCapLiczba sióstr na świecie: 86 (w tym: 7 nowicjuszek, 4 postulantki)
* dane z 2013 roku

Misjonarki Jezusa obecne są w krajach: Indie.
Dom generalny: Indie (Jalandhar)


Habit aktualny:

Ciemno-brązowy habit z pelerynką z białym kołnierzykiem, przepasany białym sznurem, na głowie czarny welon z białą wypustką, na piersi zawieszony franciszkański krzyż, przy boku różaniec.Duchowość:
Duch zgromadzenia streszczony jest w jego haśle: Kochać Jezusa; poddać się Jezusowi; głosić Jezusa.
Misjonarki Jezusa opierają się na przekonaniu, że podstawą życia zakonnego jest Ewangelia, a miłość jest zasadą postępowania. Gdy Pan Jezus zlecał Piotrowi misję pasterską nad Kościołem najpierw spytał go trzykrotnie: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie? (J 21, 15-17). Misja zgromadzenia, jak każda misja zlecona przez Boga, jest więc zakorzeniona w miłości.
Szczytem poddania się Jezusowi są dla sióstr śluby zakonne. Aby być w pełni poddanymi Jezusowi dążą do tego by stać się ludźmi modlitwy i świętości, czystego sumienia, czystych intencji i pokornego posłuszeństwa, natomiast ich szczególnym zadaniem jest głoszenie Słowa Bożego i szerzenie Jego Królestwa, które wymaga od nich uległości Duchowi Świętemu.
Misjonarki Jezusa swoje powołanie realizują także w duchu św. Franciszka z Asyżu, swojego patrona, stając się tym samym częścią rodziny franciszkańskiej.


Działalność:
Swoją misję głoszenia Pana Jezusa zgromadzenie pełni przede wszystkim poprzez nauczanie w szkołach różnego typu, a także wychowując dzieci w przedszkolach, poprzez pracę w parafiach i apostolstwo wśród rodzin.

Historia:
Bp Symphorian Keeprath OFMCap był pierwszym pasterzem diecezji Jalandhar w północnych Indiach; podejmował wiele inicjatyw, aby rozwinąć działalność ewangelizacyjną na powierzonym mu obszarze. Aby skuteczniej realizować swoje cele misyjne, przy wsparciu całego duchowieństwa diecezjalnego założył w 1993 roku Zgromadzenie Misjonarek Jezusa.
W tym właśnie roku pierwsza grupa kandydatek, gotowych poświęcić się Panu Jezusowi, rozpoczęła swoją formację zakonną. Pierwszą profesję siostry złożyły w 1998 roku, a śluby wieczyste w 2003 roku. Konstytucje zostały sporządzone przez założyciela. Wspólnota przeznaczona została do głoszenia Słowa Bożego poprzez różne formy działalności apostolskiej. Aktualnie jest zgromadzeniem na prawie diecezjalnym liczącym 17 domów.


Strony www:
http://missionariesofjesus.in
http://missionariesofjesuspunjab.blogspot.com