10 stycznia 2015

ss. Niepokalanego Serca z Afryki


Siostry Niepokalanego Serca z Afryki (IHSA)
Immaculate Heart Sisters of Africa
Suore del Cuore Immacolato d'Africa
Hermanas del Inmaculado Corazón de África
Irmãs do Imaculado Coração da África
Sœurs de l'Immaculée Cœur de l'Afrique
Schwestern des Unbefleckten Herzens von Afrika


Data i miejsce założenia:
1955 rok - Tanzania

Założyciel:
o. Gerald Grondin MM

Liczba sióstr na świecie: 188 (w tym 38 nowicjuszek i postulantek)
Siostry Niepokalanego Serca z Afryki obecne są w krajach: Tanzania, USA.
Dom generalny: Tanzania (Musoma)


Habit aktualny:

Niebieski habit z białym kołnierzykiem, na głowie biały welon, na piersi zawieszony krzyżyk.


Duchowość:
Charyzmatem zgromadzenia jest praca na rzecz nawrócenia Afryki, co siostry starają się czynić poprzez odzwierciedlanie miłości i współczucia Boga wobec ludzi potrzebujących.
Cechą charakterystyczną duchowości jest to, aby siostry były misjonarkami we wszystkim, co robią, zarówno w sferze duchowej, jak i aktywności apostolskiej; mają być świadkami wobec wszystkich ludzi według słów Pana Jezusa: Niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie (Mt 5, 16).


Działalność:
Siostry Niepokalanego Serca z Afryki posługują w szpitalach i klinikach, włączają się w edukację zdrowotną, uczą i wychowują młode pokolenie w przedszkolach, szkołach podstawowych, średnich i na wyższych uczelniach, opiekują się dziećmi niepełnosprawnymi, które w miejscowych kulturach często są ukrywane przed ludźmi, gdyż uważane są za karę za złe czyny, a więc przynoszą hańbę rodzinie, przeciwdziałają nadal zdarzającym się przypadkom rytualnego obrzezania młodych dziewcząt. Ponadto siostry wspomagają pracę duszpasterską i parafialną Kościoła, uczą także rolnictwa ubogich mieszkańców wsi.


Historia:
Zgromadzenie założył misjonarz o. Gerald Grondin MM w Tanzanii w 1955 roku. Dom macierzysty powstał w Musoma na północy kraju. Formacją miejscowych kandydatek do zgromadzenia zajęły się Siostry z Maryknoll i prowadziły młodą wspólnotę aż do 1969 roku. Wtedy wybrano pierwszy zarząd już spośród afrykańskich sióstr, tym samym zgromadzenie stało się w pełni samodzielne.

Strony www:
www.ihsistersofafrica.org

Filmy:

Film o działalności apostolskiej zgromadzenia część 1:część 2, część 3