21 stycznia 2015

Franciszkanki z Clinton


Siostry św. Franciszka z Clinton (OSF)
Sisters of St. Francis of Clinton
Suore di San Francesco di Clinton
Hermanas de San Francisco de Clinton
Irmãs de São Francisco de Clinton
Sœurs de Saint François de Clinton
Schwestern des heiligen Franziskus von Clinton


Data i miejsce założenia:
1866 rok - USA

Liczba sióstr na świecie: 58  * dane z 2014 roku
Franciszkanki z Clinton obecne są w krajach: USA, Peru.
Dom generalny: USA (Clinton, IA)


Habit aktualny:

Zgromadzenie założone jako habitowe. 
W okresie posoborowym siostry zamieniły habity na strój świecki.

Habit historyczny:

Strój używany do początku lat 1950-tych

------------------------------------------

Strój używany od lat 1950-tych do 1965 roku.
Na misjach strój w kolorze białym.
------------------------------------------

Strój używany od 1965 do ok. 1970 roku.
Siostry na misjach.


Duchowość:
Siostry Franciszkanki z Clinton starają się żyć zgodnie z Ewangelią Jezusa Chrystusa w duchu św. Franciszka z Asyżu i św. Klary i w oparciu o franciszkańską regułę Trzeciego Zakonu Regularnego. Siostry czują się powołane do kontemplacji i nawrócenia i posłane jako narzędzie w przywracaniu Bożego pokoju i pojednania, o które tak bardzo troszczył się św. Franciszek. Często pozdrawiał innych słowami: Niech Pan obdarzy cię pokojem.
Miłość i dobroć Boga jest źródłem duchowości zgromadzenia. Każdego człowieka siostry traktują jako widzialny obraz niewidzialnego Boga i jako siostry i braci w Chrystusie, ponieważ wszyscy zostali stworzeni przez jednego Boga, także tych zepchniętych na margines społeczeństwa (w czasach Franciszka trędowaci) oraz tych, będących wrogami (dla Franciszka sułtan). Ważną dla sióstr cechą jest więc współczucie, którego inspiracją jest przykład świętego z Asyżu całującego trędowatego, ponieważ rozpoznaje w nim cierpiącego Chrystusa.
.


Działalność:
Siostry pomagają ubogim, bezdomnym, uczą w szkołach, włączają się w duszpasterstwo parafialne poprzez edukację religijną, przygotowywanie do sakramentów, pracę parafialną, opiekują się ludźmi chorymi, starszymi, dorosłymi niepełnosprawnymi, cierpiącymi na AIDS, czy chorobę Alzheimera. Prowadzą również ośrodek duchowości, w którym organizowane są rekolekcje i różne konferencje i warsztaty.


Historia:
Zgromadzenie narodziło się w 1866 roku USA w stanie Kentucky. Opat klasztoru trapistów w Getsemani poprosił trzy miejscowe kobiety, aby podjęły się pracy w szkole dla dziewcząt mieszkających w okolicy. Po pewnym czasie kobiety te postanowiły zostać zakonnicami. W obecności opata i jednego z franciszkańskich kapłanów złożyły swoje śluby zakonne i przyjęły regułę Trzeciego Zakonu Regularnego św. Franciszka z Asyżu. Wówczas dołączyło do nich kolejnych siedem kobiet. Siostry zostały wysłane do Franciszkanek z Oldenburg, aby odbyć formację zakonną. Nowe zgromadzenie nosiło nazwę Sióstr św. Franciszka od Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.
Trudności napotykane w Kentucky sprawiły, że w 1893 roku siostry przeniosły swój dom macierzysty do Clinton w stanie Iowa. W tym okresie zgromadzenie dotychczas zajmujące się edukacją rozszerzyło zakres swojej działalności apostolskiej. Najpierw o opiekę zdrowotną i troskę o więźniów, w późniejszych latach także o prowadzenie szkoły pielęgniarskiej, szpitali, domu starców i nauczanie w szkołach parafialnych.Strony www:
www.clintonfranciscans.com