8 grudnia 2014

Sakramentki Niewidome


Siostry Sakramentki Niewidome
Suore Sacramentine non Vedenti
Blind Sacramentine Sisters
Hermanas Sacramentinas Ciegas
Irmãs Sacramentinas Cegas
Soeurs Sacramentine Aveugles
Blinden Sakramentinerinnen


Data i miejsce założenia:
1927 rok - Włochy

Założyciel:
św. Alojzy OrioneLiczba sióstr na świecie: ok. 50
Sakramentki Niewidome obecne są w krajach: Włochy, Argentyna, Brazylia, Kenia, Chile.

Habit aktualny:

Biały habit, czerwony szkaplerz z symbolem Hostii na piersi po lewej stronie, na głowie czepek i biały welon, możliwy welon o prostym kroju bez czepka, przy boku różaniec.Habit historyczny:


Duchowość:
Sakramentki Niewidome są wspólnotą zakonną, przeznaczoną dla osób pozbawionych wzroku lub niedowidzących. Mają charakter kontemplacyjny i poświęcają się głównie modlitwie i adoracji Najświętszego Sakramentu.
Modlitwa jest ich szczególną działalnością apostolską. Modlą się za Papieża i Kościół oraz za zgromadzenia założone przez św. Alojzego Orione oddane czynnemu apostolstwu. Ich modlitwa to nie tylko wstawiennictwo, ale także dziękczynienie, wynagradzanie i przebłaganie Boga, czynione w zjednoczeniu z Chrystusem, Boskim Pośrednikiem i Ofiarą. Siostry żyją jak Maryja – w samym sercu Kościoła. Swój brak wzroku ofiarują w intencji ludzi niewierzących w Chrystusa, aby mogli zobaczyć Boga w swoim życiu oczami wiary.
Choć są wspólnotą kontemplacyjną Sakramentki nie zachowują ścisłej klauzury. Według słów ks. Orione ich klauzurą jest brak wzroku. Biel ich habitów symbolizuje czystość i życie, natomiast czerwień szkaplerza symbolizuje płomień miłości oraz Krew Jezusa Chrystusa.Działalność:
Główną formą apostolstwa sióstr jest modlitwa, jednak w swoich domach zakonnych podejmują działalność odpowiadającą ich możliwościom. Nauczają katechizmu, robótek ręcznych, muzyki, udzielają osobom niewidomym lekcji czytania i pisania. Organizują spotkania pogłębiające życie duchowe, prowadzą korespondencję za pomocą alfabetu brajla.Historia:
Sakramentki Niewidome pod względem formalnym nie są osobnym zgromadzeniem zakonnym lecz stanowią kontemplacyjną gałąź w ramach Małych Misjonarek Miłosierdzia (orionistek) i podlegają ich przełożonej generalnej.
Gałąź ta narodziła się z inspiracji dyrektora ośrodka dla niewidomych w Rzymie, który miał wśród swoich podopiecznych młode kobiety pragnące poświęcić się Bogu w zakonie, a które spotkały się z odmową wszystkich zgromadzeń wówczas istniejących. Ks. Orione postanowił zebrać je i zorganizować kontemplacyjną wspólnotę całkowicie oddaną adoracji i miłości do Najświętszej Eucharystii.
W 1915 roku pierwsza kandydatka rozpoczęła formację, wkrótce kolejne, jednak zmarły zanim nowa przeznaczona dla nich gałąź sióstr została w pełni zorganizowana. Dopiero w 1927 roku dokonał obłóczyn i nadał nowe imiona zakonne pierwszym czterem niewidomym siostrom, dając początek Sakramentkom.
Wspólnota powstała w Genui, jednak siostry szybko ją opuściły, przenosząc się do Quezzi, skąd równie szybko przeniosły się do Tortony, gdzie osiedliły się już na stałe. Tam też znajduje się centrum Sakramentek Niewidomych.
Dziś około 50 sióstr mieszka w kilku krajach Europy, Ameryki Południowej i Afryki. W przeszłości siostry obecne były także w Hiszpanii i Albanii. Wśród Sakramentek jest także jedna Polka.


Strony www:
Polska: www.orionistki.pl/sakramentki
Dom generalny: www.suoredonorione.org/sacramentine
Brazylia: www.orionitas.com.br/irmas-sacramentinas