27 grudnia 2014

Mercedarki Dzieciątka Jezus


Siostry Mercedarki Tercjarki Dzieciątka Jezus
Hermanas Terceras Mercedarias del Niño Jesús
Irmãs Terciárias Mercedárias do Menino Jesus
Tertiary Mercedarian Sisters of the Child Jesus
Suore Terziarie Mercedarie del Bambino Gesù
Soeurs Tertiaires Mercédaires de l'Enfant Jésus


Data i miejsce założenia:
1887 rok - Argentyna

Założyciel:
o. José León Torres OdeMLiczba sióstr na świecie: brak danych
Mercedarki Dzieciątka Jezus obecne są w krajach: Argentyna, Urugwaj, Ekwador.
Dom generalny: Argentyna (Cordoba)

Habit aktualny:

Biały habit przepasany czarnym paskiem, biały szkaplerz wycięty w szpic, na głowie biały czepek i czarny welon z białą wypustką, na piersi przypięty znak zakonu mercedariańskiego.

Habit historyczny:

Duchowość:
U podstaw duchowości zgromadzenia stoi przykład Chrystusa Odkupiciela: Chrystusa posłusznego aż do śmierci krzyżowej i Chrystusa pokornego w chlebie Eucharystii. Jako członkinie rodziny mercedariańskiej siostry widzą w Jezusie Chrystusie Tego, który przyszedł do uciśnionych, aby ich wyzwolić od śmierci i grzechu. Starają się więc być wszędzie tam, gdzie wolność i godność człowieka są zagrożone nowymi formami niewoli - antychrześcijańskimi ideologiami, niewiedzą i dehumanizacją.
Cała misja zgromadzenia znajduje się pod opieką Matki Bożej Miłosierdzia. Ważne miejsce zajmuje również przykład Najświętszej Maryi Panny, która żyła tajemnicą Odkupienia swojego Boskiego Syna. Duchowość wspólnoty jest więc także maryjna i eucharystyczna; opiera się na wierze, miłości, pokorze i posłuszeństwie.Działalność:
Misją zgromadzenia jest świadczenie miłości poprzez ewangelizację, dzieło edukacji dzieci i młodzieży w wielu prowadzonych przez siostry szkołach, ponadto przez towarzyszenie młodzieży na początku ich dorosłego oraz pomoc dzieciom i kobietom w potrzebie.Historia:
Zgromadzenie powstało w okresie, gdy Argentyna przeżywała głęboki kryzys. Szerząca się liberalna ideologia, otwarcie antyklerykalna, głosiła nową wizję świata i relacji międzyludzkich opartego na materialiźmie, którego celem jest jedynie postęp gospodarczy. Kultywowała ona indywidualizm, jednocześnie niszcząc godność człowieka, jego wierzenia i zwyczaje. Jednocześnie w kraju szerzyła się bieda, chciwość, rosła liczba porzucanych dzieci.
Gorliwy mercedarianin z Cordoby o. José León Torres nie był obojętny na utratę wiary wśród swoich rodaków. Angażował się w kręgach intelektualnych miasta, w których  poruszano problemy dzieci i młodzieży oraz kwestię ich edukacji.
W 1887 roku w czasie sprawowania Eucharystii w czasie Podniesienia został przyszła mu myśl o założeniu żeńskiego zgromadzenia, które zajęłoby się formowaniem sumień i serc dzieci i młodzieży Cordoby. Myśl tą urzeczywistnił jeszcze w tym samym roku powołując do istnienia Mercedarki Dzieciątka Jezus wraz z grupą dziesięciu pierwszych sióstr. Zgromadzenie pełniło swoją misję w tradycyjnych szkołach oraz prowadząc apostolstwo wśród dziewcząt.

Strony www:
www.hermanasmercedarias.com