21 grudnia 2014

Córki Matki Bożej Różańcowej z Chi Hoa


Córki Matki Bożej Różańcowej z Chi Hoà (FMSR)
Daughters of Our Lady of the Holy Rosary (of Chi-Hoà)
Figlie di Nostra Signora del Santo Rosario (di Chi-Hoà)
Hijas de Nuestra Señora del Santo Rosario (de Chi-Hoà)
Filhas de Nossa Senhora do Santo Rosário (de Chi-Hoà)
Filles de Notre-Dame du Saint-Rosaire (de Chi-Hoà)
Töchter Unserer Lieben Frau vom Rosenkranz (von Chi-Hoà)


Data i miejsce założenia:
1946 rok - Wietnam
1954 rok – usamodzielnienie się zgromadzenia w Chi-Hoà

Założyciel:
Córki Matki Bożej Różańcowej wyłoniły się ze zgromadzenia, które założył bp Dominique Maria Ho Ngoc Cân

Liczba sióstr na świecie: 362   * dane z 2015 roku
Córki Matki Bożej Różańcowej z Chi-Hoà obecne są w krajach: Wietnam, Francja, USA.
Dom generalny: Wietnam (Sajgon)


Habit aktualny:

Czarny habit z białym kołnierzykiem, na głowie czarny prosty welon z białą wypustką, na piersi po lewej stronie przypięty znak zgromadzenia: wpisany w okrąg różaniec i litery FMSR.

Habit historyczny:---------------------------------------
Duchowość:
Córki Matki Bożej Różańcowej powołane są do tego, aby wraz z Maryją kontemplować tajemnicę Odkupienia, a więc żyć razem z Chrystusem Wcielonym, głoszącym Ewangelię, Ukrzyżowanym i Zmartwychwstałym oraz doprowadzić wszystkich ludzi do Zbawienia. Najlepszym do tego środkiem jest rozważanie tajemnic różańcowych.
Duchowość zgromadzenia jest typowo maryjna, ponieważ droga Maryi jest najkrótszą i najpewniejszą prowadzącą do poznania Chrystusa i upodobnienia się do Niego. Podobnie jak Matka Boża, siostry zawsze związane są z misją Pana Jezusa. Maryja jest dla nich doskonałym przykładem wiary i posłuszeństwa wobec woli Boga i przez to zdolną do współpracy w dziele zbawienia. Ona zawsze mówiła Bogu swoja tak, zarówno w chwili Zwiastowania, jak i jednocząc się z Jezusem umierającym na Krzyżu.
Swój charyzmat siostry starają się realizować w duchu doskonałej miłości, gdyż całe Zbawienie zostało dokonane z miłości; miłość ponadto jest najbardziej wymownym świadectwem o Chrystusie.Działalność:
Siostry poświęcają się misji apostolskiej Kościoła poprzez wychowanie dzieci przedszkolach, edukację zwłaszcza ubogiej młodzieży i dzieci imigrantów, prowadzenie akademików dla studentów, domów dziecka, pracę parafialną głównie wśród młodzieży i rodzin, katechizację oraz pracę w instytucjach kościelnych. Siostry opiekują się także ludźmi chorymi w szpitalach, starszymi w domach opieki i niepełnosprawnymi. Troszczą się również o ludzi samotnych, ubogich i potrzebujących, rozdają paczki żywnościowe, zajmują się dziećmi ulicy zapewniając im nauczanie, opiekę zdrowotną i pożywienie.Historia:
Zgromadzenie powstało w odpowiedzi na wezwanie Ducha Świętego do współpracy z Kościołem w głoszeniu Ewangelii. Bezpośrednim motywem założyciela wspólnoty bpa Dominique Marii Ho Ngoc Cân była chęć odnowy życia religijnego w diecezji Bui Chu, w której był wikariuszem apostolskim. W 1946 roku założył nowe zgromadzenie zakonne, powierzając je Matce Bożej Różańcowej, do której żywił głęboką cześć.
W 1954 roku w wyniku przejęcia władzy przez komunistów w północnej części Wietnamu, w której znajdowało się Bui Chu, większość sióstr (90 profesek i 13 nowicjuszek) uciekło na południe kraju i osiedliło się w Chi-Hoà w Sajgonie. Od tego czasu Córki Matki Bożej Różańcowej podzielone są na dwa autonomiczne zgromadzenia z domami generalnymi w Bui Chu i w Sajgonie.
Dziś siostry z Chi-Hoà posiadają 27 domów w Wietnamie, 6 w USA i 2 we Francji.


Strony www:
www.dongmancoi.org
prow. wietnamska:
www.mancoichihoavn.com/tinh-dong/on-goi/hoc-vien.html
prow. amerykańska:
www.dongmancoi.org/index.php/tinhdongnuvuonghoabinh