16 grudnia 2014

Córki Najświętszego Serca Jezusa


Instytut Córek Najświętszego Serca Jezusa (IFCJ)
Institutum Filiarum Cordis Jesu
Instituto Hijas del Sagrado Corazón de Jesús
Instituto das Filhas do Sagrado Coração de Jesus
Institute of the Daughters of the Sacred Heart of Jesus
Istituto delle Figlie del Sacro Cuore di Gesù
Institut des Filles du Sacré-Cœur de Jésus
Institut der Töchter des Heiligen Herzens Jesu


Data i miejsce założenia:
1920 rok - Meksyk

Założyciel:
ks. Eugenio Oláez Anda


Liczba sióstr na świecie: brak danych
Córki Najświętszego Serca Jezusa obecne są w krajach: Meksyk, Honduras.
Dom generalny: Meksyk (León)


Habit aktualny:

Niebieski habit wycięty w szpic z dużym kołnierzem, na głowie niebieski welon, na piersi zawieszony krzyż schowany pod habitem, na piersi po lewej stronie możliwy przypięty znak z herbem zgromadzenia.Habit historyczny:

Duchowość:
Powołanie Córek Najświętszego Serca Jezusa polega na miłości i poświęceniu się Sercu Chrystusa w celu zadośćuczynienia Mu za grzechy. Charyzmat ten przybiera określony wyraz miłości bliźniego: jest nim troska o kobiety i młodzież moralnie zagubioną bądź zagrożoną demoralizacją. Siostry starają się cechować gorliwością o zbawienie dusz, a ich poświęcenie dla bliźnich wypływa z miłości do Serca Jezus.
Hasło zgromadzenia: królowanie – skłania siostry do starania się o wzrost Królestwa Chrystusowego na ziemi. Siostry na co dzień pozdrawiają się słowami: Królestwo Jezusa, na co odpowiadają: Na zawsze w sercach.
Każdy dzień w zgromadzeniu rozpoczyna się od modlitw porannych, medytacji, Mszy Świętej, czytanie duchownego. W południe odmawiany jest Anioł Pański i różaniec, cały dzień przeplatany jest modlitwą Liturgii Godzin, a kończy się modlitwami wieczornymi. Siostry odprawiają także adorację Najświętszego Sakramentu w duchu pokuty i zadośćuczynienia.
Córki Najświętszego Serca Jezusa mają szczególne nabożeństwo do Matki Bożej Światłości, czczą także św. Ignacego Loyolę, św. Jana Eudesa oraz św. Małgorzatę Marię Alacoque.


Działalność:
Siostry świadczą moralne wsparcie dla młodzieży w trudnej sytuacji, prowadzą domy dla młodzieży zagrożonej demoralizacją, w których zapewniają wychowanie, edukację, naukę zawodu, zapobiegają niedostosowaniu społecznemu, uczą jak odnaleźć się w społeczeństwie bez wkraczania na drogę grzechu. Zgromadzenie prowadzi także ośrodek dla kobiet uzależnionych, pomagając im powrócić na trwałe do swoich rodzin i środowiska społecznego. Swój charyzmat siostry realizują również w prowadzonych przez siebie szkołach.

Historia:
Zgromadzenie jest wynikiem pracy apostolskiej ks. Eugenio Oláez Anda, który w swoich czasach widząc problem młodych ludzi, których warunki życiowe popychały na drogę  nieuporządkowanego moralnie życia, postanowił dla nich założyć dom, w którym znaleźliby schronienie, wsparcie moralne i edukację. Z pomocą przyszła Minimitka s. Luisa de San José Marmolejo Rodarte.
Wkrótce powziął też decyzje o powołaniu nowego zgromadzenia zakonnego, które wzięłoby pod swoją opiekę ów dom. Pomysł ten zaakceptował i wsparł miejscowy ordynariusz. Instytut Córek Najświętszego Serca Jezusa narodził się w 1920 roku w miejscowości León w Meksyku z chwilą przyjęcia habitu zakonnego przez pierwsze siostry. Matka Luisa za zgodą Stolicy Apostolskiej przeszła do nowego zgromadzenia, w którym złożyła śluby wieczyste.


Strony www:
www.hijasdelsagradocorazondejesus.org