4 czerwca 2014

ss. Miłosierdzia i Nauczania Chrześcijańskiego z Nevers


Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia i Nauczania Chrześcijańskiego z Nevers
*Congrégation des Sœurs de la Charité et de l’instruction Chrétienne de Nevers (Sœurs de la Charité de Nevers)
*Sisters of Charity and Christian Instruction of Nevers (Sisters of Charity of Nevers)
*Suore della Carità e dell'Istruzione Cristiana di Nevers (Suore della Carità di Nevers)
*Hermanas de la Caridad y de la Instrucción Cristiana de Nevers (Hermanas de la Caridad de Nevers)
*Irmãs da Caridade e da Instrução Cristã de Nevers (Irmãs da Caridade de Nevers)
*Barmherzigen Schwestern der Christlichen Unterweisung von Nevers (Barmherzigen Schwestern von Nevers)


Data i miejsce założenia:
1680 rok - Francja

Założyciel:
o. Jean-Baptiste Delaveyne OSBLiczby: ok. 304 siostry na świecie
Siostry Miłosierdzia z Nevers obecne są w krajach: Francja, Wielka Brytania, Irlandia, Hiszpania, Włochy, Tunezja, Wybrzeże Kości Słoniowej, Boliwia, Chile, Korea Płd., Japonia.
Dom generalny: Francja (Paryż)


Habit aktualny:

Zgromadzenie założone jako habitowe. Aktualnie siostry nie chodzą w habitach.


Habit historyczny:

Czarny habit przepasany paskiem, na głowie biały czepek i czarny welon, przy boku różaniec.Duchowość:
Konstytucje Sióstr Miłosierdzia z Nevers stwierdzają, że celem zgromadzenia jest: ukazywać światu ojcowską czułość miłosiernego Boga. Siostry starają się naśladować Chrystusa poprzez pełnienie uczynków miłosierdzia wobec najuboższych. Gorliwość, z jaką siostry powinny realizować charyzmat zgromadzenia określają słowa założyciela skierowane do swoich duchowych córek: nie mieć żadnego innego celu, jak tylko miłosierdzie, żadnego innego zainteresowania, jak tylko troskę o tych nieszczęśliwych.


Działalność:
Współcześnie siostry starają się być obecne wśród ludzi znajdujących w niekorzystnej sytuacji życiowej. Swoim wsparciem otaczają imigrantów, bezrobotnych, ubogich, więźniów, ludzi uzależnionych od alkoholu i narkotyków, młodzież z rozbitych rodzin, doświadczającej przemocy, dokarmiają niedożywione dzieci. Ponadto świadczą podstawową opiekę medyczną, odwiedzają chorych w szpitalach, opiekują się osobami starszymi żyjącymi samotnie, służą pielgrzymom przybywającym do sanktuariów w Lourdes i Nevers. Zgromadzenie prowadzi także szkoły, ośrodki dla dzieci niepełnosprawnych oraz ludzi bezdomnych.

Historia:
Zgromadzenie narodziło się w Saint-Saulge, małej francuskiej wiosce w pobliżu Nevers, rodzinnej miejscowości jego założyciela, mnicha benedyktyńskiego o. Jean’a Baptiste Delaveyne. Widząc nędzne warunki życia ludności wiejskiej obciążonej dużymi podatkami, nieraz egzystujących bez środków do życia, zakonnik postanowił być blisko nich i pomagać im. Szczególną uwagę poświęcił nauczaniu miejscowych dzieci.
Do pomocy zaangażował trzy młode kobiety. Z nich zrodziło się Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia i Nauczania Chrześcijańskiego w 1680 roku, które oddało się służbie ubogim oraz katechizacji i kształceniu dzieci. Z biegiem lat siostry zajęły się także opieką nad chorymi i umierającymi. Trzy lata po powstaniu pierwszej wspólnoty, trzy jego członkinie złożyły śluby zakonne. W 1685 roku zgromadzenie przeniosło się do pobliskiego Nevers, gdzie przez kilka wieków znajdował się dom generalny zgromadzenia.
.
Nadszarpnięte przez Rewolucję Francuską zgromadzenie zaczęło się odradzać w połowie XIX wieku, dzięki gwałtownemu wzrostowi liczby powołań. W 1866 roku w szeregach sióstr było aż 132 nowicjuszki oraz 30 postulantek, a siostry pracowały w 260 domach. Jedną z tych nowicjuszek była św. Bernadetta Soubirous, której w Lourdes objawiła się Matka Boża przedstawiając siebie jako Niepokalanie Poczęta. Dziś Lourdes jest znanym na całym świecie sanktuarium maryjnym, w którym wielu doznało duchowego lub fizycznego uzdrowienia. Św. Bernadetta przeżyła w zgromadzeniu 13 lat, pełniąc m.in. posługę pielęgniarki.
św. Bernadetta
Soubirous
Po Soborze Watykańskim II (1962-65) zgromadzenie zaczęło przeżywać poważny kryzys. W latach 1980-tych liczyło 710 sióstr. Od wielu lat nie było żadnego nowego powołania. Gruntowne reformy przeprowadzone wewnątrz wspólnoty zaowocowały wprawdzie pewną liczbą nowych powołań, jednak liczba sióstr nadal szybko maleje. W 2005 roku było ich 430, obecnie jest ok. 300. Do zgromadzenia należy także jedna Polka.
Na przełomie 2012/2013 roku siostry przybyły do Polski, aby rozeznać możliwość otwarcia tutaj domu i rozpoczęcia działalności w naszym kraju.

Strony www:
www.sainte-bernadette-nevers.com/frsoeurs.htm

Filmy o św. Bernadetcie Soubirous:

film z 1943 roku:film w jęz. angielskim i francuskim: