31 maja 2014

Kamilianki


Zgromadzenie Sióstr Posługujących Chorym św. Kamila
Congregazione delle Suore Ministre degli Infermi di San Camillo (Camilliane)
Congregation of the Sisters Ministers of the Sick of St. Camillus (Camillian Sisters)
Congregaciones de Hermanas Ministras de los Enfermos de San Camilo (Camilianas)
Congregação das Irmãs Ministras dos Enfermos de São Camilo (Camilianas)
Congrégation des Sœurs Ministres des Malades de Saint-Camille (Camilliennes)
Kongregation der Dienerinnen der Kranken des hl. Kamillus (Kamillianerinnen)


Data i miejsce założenia:
1829 rok - Włochy

Założyciel:
bł. Maria Dominika Brun Barbantini


Liczby: 294 siostry na świecie  * dane z 2005 roku
Kamilianki obecne są w krajach: Włochy, Haiti, Brazylia, Peru, Chile, Kenia, Indie, Tajlandia, Tajwan, Filipiny, Indonezja.
Dom generalny: Włochy (Rzym)

Habit aktualny:

Szary habit z szarym kołnierzykiem, na głowie szary prosty welon (możliwy także strój w kolorze białym), na piersi po lewej stronie duży czerwony krzyż. Możliwy także krzyż mały.

W Brazylii: Szary strój świecki z przypiętym ma piersi po lewej stronie małym czerwonym krzyżykiem.


Habit historyczny:


---------------------------------------


Na misjach habit biały.
 --------------------------------------- Duchowość:
Wierne słowu Pana: Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny (Łk 6, 36) oraz charyzmatowi założycielki, Kamilianki całkowicie poświęcają się chorym, cierpiącym i umierającym, zwłaszcza ubogim i opuszczonym, ukazując im miłość Chrystusa.
Siostry starają się kochać chorych na wzór Serca Jezusa, który tak umiłował człowieka, że cierpiał i umarł za niego, dlatego z radością i wielkodusznością ofiarują siebie cierpiącym nawet z narażeniem własnego życia. W służbie Bogu i bliźnim odnajdują sens swojego powołania ukazany przez Pana Jezusa, który nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć. (Mt 20, 28). W ludziach chorych rozpoznają Oblicze Chrystusa Cierpiącego, dlatego służą im z troską, współczuciem, czułością, łagodnością, pokorą i miłosierdziem. Z pomocą w tym przychodzi siostrom Matka Boża Bolesna, która jako Matka Ukrzyżowanego, najlepiej rozumie gorycz cierpienia.
Patronem zgromadzenia jest św. Kamil de Lellis, założyciel zakonu Kamilianów, który również poświęcił swoje życie ludziom chorym.


Działalność:
Zgodnie z celem zgromadzenia siostry opiekują się chorymi i cierpiącymi w szpitalach, przychodniach, ośrodkach zdrowia, w domach prywatnych. Swoją troską otaczają także sieroty w domach dziecka oraz ludzi starszych w domach opieki.

Historia:
Bł. Maria Dominika Brun Barbantini zanim stała się założycielką zgromadzenia Kamilianek prowadziła zwyczajne świeckie życie we włoskim mieście Lucca. Pokonawszy silne sprzeciwy rodziny wyszła za mąż za Salvatore Barbantini, który po kilku miesiącach małżeństwa zmarł nagle, gdy Dominika spodziewała się już pierwszego dziecka. Całą swoją miłość do męża przelała na syna, odrzucając inne propozycje małżeństwa.
W tym czasie zrodziła się w niej miłość i czułość względem ubogich chorych, którzy w tamtych czasach pozostawali bez żadnej opieki, umierając nieraz pozostawieni samym sobie na strychach i w piwnicach miasta. Dominika poświęcała im swój czas i siły także nocą. Drugi cios spotkał ją, gdy jej syn, mający zaledwie 8 lat, również zmarł nagle. Wówczas już całkowicie poświęciła się chorym.
W miarę upływu czasu Dominika uświadamiała sobie, że nie może samotnie stawić czoła tragicznej sytuacji swoich podopiecznych. Zaczęła myśleć o nowej, bardziej trwałej, formie opieki. W 1819 roku wraz z grupą kobiet, również zaangażowanych w pracę na rzecz chorych, założyła Pobożną Unię Sióstr Miłosierdzia, pod duchową opieką miejscowego biskupa. To pierwsze doświadczenie apostolskie okazało się jednak krótkotrwałe.


Decydującym wydarzeniem było zetknięcie się Dominiki z ojcami Kamilianami, zakonem poświęconym również chorym. Z ich wsparciem Dominika założyła w 1829 roku wspólnotę Sióstr Oblatek Pielęgniarek p.w. Matki Bożej Bolesnej i św. Kamila de Lellis, która tym razem okazała się trwała. W 1841 roku biskup Lucca zatwierdził statuty zgromadzenia, mianował Dominikę przełożoną, a wspólnota przyjęła współczesną nazwę Sióstr Posługujących Chorym św. Kamila. W następnym roku zgromadzenie zostało agregowane do Zakonu Kamilianów. W 1855 roku, po ofiarnej pracy w czasie epidemii cholery, siostry zaczęły nosić na habitach czerwony kamiliański krzyż.
s. Candida Bellotti
najstarsza zakonnica
na świecie
Ciekawostką jest fakt, że do Kamilianek należy najstarsza zakonnica na świecie, Włoszka s. Candida Bellotti, która w lutym 2016 roku obchodziła swoje 109 urodziny, a w zgromadzeniu jest już 85 lat.
Siostry Posługujące Chorym św. Kamila potocznie nazywane są Kamiliankami. Należy jednak pamiętać, że pod nazwą Kamilianek znane jest na świecie (w tym także w Polsce) również inne zgromadzenie: Córek św. Kamila, chronologicznie późniejsze, bo założone w 1892 roku.

Strony www:
Włochy: www.camilliane.org
Brazylia: http://ministrasdosenfermos.com.br
Chile: http://ministrasdelosenfermos.cl
Filipiny: www.camilliansisters.org

Filmy:
Wywiad z s. Candidą Bellotti (w jęz. włoskim):
www.youtube.com/watch?v=PAxfDYX77ew