16 czerwca 2014

Benedyktynki Obliczanki


Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Wynagradzających Najświętszemu Obliczu Pana Naszego Jezusa Chrystusa (RSV)
*Congregatio Sororum Reparatricum a Santissimo Vultu Domini Nostri Iesu Christi
*Congregazione Benedettina delle Suore Riparatrici del Santo Volto di Signore Gesu Cristo
*Benedictine Sisters of the Reparation of the Holy Face of Our Lord Jesus Christ
*Hermanas Benedictinas Reparadoras de la Santa Faz de Nuestro Señor Jesucristo
*Irmãs Beneditinas Reparadoras da Sagrada Face de Nosso Senhor Jesus Cristo
*Soeurs Bénédictines Réparatrices de la Sainte Face de Notre Seigneur Jésus-Christ
*Surorile Benedictine Reparatoare ale Sfintei Feţe a Domnului Nostru Isus Cristos

inna nazwa: Wynagrodzicielki Najświętszemu Obliczu

Data i miejsce założenia:
1950 rok - Włochy

Założyciel:
o. Hildebrand Gregori OSBSilvLiczby: 138 sióstr na świecie (w Polsce: 5)  * dane z 2008 roku
Benedyktynki Obliczanki obecne są w krajach: Włochy, Polska, Rumunia, Kongo-Rep.Dem., Indie.
Dom generalny: Włochy (Rzym)


Habit aktualny:

Czarny habit przepasany niebieskim pasem, czarny szkaplerz z białym kołnierzykiem o rogach zaokrąglonych, na głowie czarny prosty welon z białą wypustką, na piersi krzyż z Obliczem Pana Jezusa.
Stroju dopełnia czarna kukulla - płaszcz chórowy z szerokimi rękawami.

Na co dzień możliwy strój w kolorze białym.nowicjuszki


Duchowość:
Siostry Benedyktynki Obliczanki stawiają sobie trzy cele: chwała Boża, osobiste uświęcenie, dobro duchowe. Realizowane są one poprzez życie w zjednoczeniu z Chrystusem i w jedności z Kościołem oraz modlitwę wynagradzającą Najświętszemu Obliczu Jezusa Chrystusa za liczne zniewagi, którymi stale jest obrzucany i szerzenie tej idei wśród ludzi.
Kult Najświętszego Oblicza Chrystusa wyraża się również w kontemplacji cierpiącego Oblicza Chrystusa i ciągłym wysiłku rozpoznawania Jego Oblicza w ludziach cierpiących.
Sposób życia zgromadzenia opiera się na regule św. Benedykta i jej głównej zasadzie: Ora et Labora,  czyli: Módl się i Pracuj. Cechami zgromadzenia są więc: pracowitość, zaangażowanie duchowe i surowość duchowości św. Benedykta.


Działalność:
Siostry poświęcają się przede wszystkim opiece nad cierpiącymi na ciele i na duszy oraz kształceniu i formacji młodych dziewcząt, troszczą się o osoby starsze, zajmują się opieką i wyżywieniem ubogich dzieci zamieszkałych w okolicach klasztorów, prowadzą przychodnię lekarską oraz przytułki dla dzieci.
W Polsce zgromadzenie posiada tylko jeden klasztor w miejscowości Kupienin w diecezji tarnowskiej, przy którym prowadzony jest dom opieki dla ludzi w podeszłym wieku oraz organizowane są rekolekcje dla dziewcząt.


Historia:
Tuż po II Wojnie Światowej opat sylwestryński o. Hildebrand Gregori zebrał w Bassano Romano koło Rzymu grupkę biednych, opuszczonych dzieci i otoczył je opieką. Z tej formy apostolstwa szybko rozwinęło się wielkie dzieło opieki społecznej. Aby je realizować o. Hildebrand zgromadził wokół siebie grupę pobożnych współpracowniczek, które wkrótce stały się pierwszymi Benedyktynkami Obliczankami.
Nowy żeński instytut zakonny, wyłonił się w 1950 roku jako Stowarzyszenie Charytatywne; do rangi zgromadzenia zakonnego na prawach diecezjalnych został wyniesiony w 1973 roku.
O. Hildebrand Gregori był również cenionym kierownikiem duchowym wielu osób. Jedną z jego penitentek była bł. Pierina de Micheli - mistyczka, której ukazywał się Pan Jezus, prosząc ją o szerzenie kultu Jego Oblicza, m.in. poprzez noszenie szkaplerza oraz medalika Najświętszego Oblicza.


Strony www:
www.benedyktynki.diecezja.tarnow.pl