28 czerwca 2014

Uczennice Boskiego Pasterza


Towarzystwo Uczennic Boskiego Pasterza (DDP)
Companhia das Discípulas do Divino Pastor
Compañía de las Discípulas del Divino Pastor
Compagnia delle Discepole del Divin Pastore
Societas of the Disciples of the Divine Shepherd 

Compagnie des Disciples du Divin Pasteur 

Data i miejsce założenia:
2000 rok – Brazylia

Założyciel:
ks. Reinaldo Braga JúniorLiczba sióstr na świecie: brak danych
Uczennice Boskiego Pasterza obecne są w krajach: Brazylia
Dom generalny: Brazylia (Diamantino)


Habit aktualny:

Beżowy habit przepasany ciemnobrązowym paskiem, ciemnobrązowy szkaplerz, na głowie prosty beżowy welon, na piersi krzyż na łańcuszku.
Na co dzień możliwy strój uproszczony: ciemnobrązowy bezrękawnik, beżowa bluzka, beżowy welon, na piersi krzyż.


Duchowość:
Charyzmatem zgromadzenia jest oddanie się Kościołowi lokalnemu, aby według wskazań biskupa odpowiadać na duszpasterskie potrzeby diecezji. Źródłem charyzmatu jest Jezus Chrystus Boski Pasterz, który opiekuje się swoim ludem.
Duchowość wspólnoty opiera się na tajemnicy Trójcy Świętej i tajemnicy Eucharystii. Trójca Święta jest przykładem jedności, braterstwa i wzajemnej miłości, które siostry starają się odzwierciedlać między sobą oraz z wszystkimi ludźmi. Eucharystia natomiast jest wzorem całkowitego daru z siebie. Eucharystia jest także dla sióstr centrum ich życiowej konsekracji Bogu według słów Pana Jezusa: Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim (J 6, 56).
W życiu zgromadzenia ważne miejsce zajmuje nabożeństwo do Maryi, Matki Boskiego Pasterza, którą siostry uważają za swoją Matkę, Wzór i Mistrzynię. Od Niej uczą się jak służyć Bogu i ludziom, widzą w Niej wierną współpracowniczkę i uczennicę Pana Jezusa.
Uczennice Boskiego Pasterza są stowarzyszeniem życia apostolskiego. Nie składają ślubów zakonnych lecz przyrzeczenia czystości, ubóstwa i posłuszeństwa.


Działalność:
Będąc do dyspozycji diecezji, siostry podejmują się każdego zadania, które zleci im biskup. Aktualnie jest to: pomoc w duszpasterstwie parafialnym i na szczeblu diecezjalnym, katechizacja i formacja katechetów, animacja liturgiczna, edukacja, opieka nad chorymi, pomoc rodzinom w potrzebie oraz kobietom w trudnej sytuacji życiowej. Siostry przewodniczą także niedzielnym nabożeństwom, gdy brak jest kapłana i nie ma możliwości odprawienia Mszy Świętej.Historia:
Niedługo po rozpoczęciu pracy duszpasterskiej młody kapłan Reinaldo Braga Júnior z brazylijskiej diecezji Diamantino szybko dostrzegł duże braki w duszpasterstwie z powodu małej ilości księży i braku sióstr zakonnych w większości parafii.
Sprawiło to, że zaczął odczuwać silne przekonanie, że wolą Bożą jest stworzenie wspólnoty diecezjalnych sióstr, które pomagałyby w pracy duszpasterskiej Kościoła lokalnego. Chodziło nie tylko o zwykłą posługę dla diecezji, ale też o to, by zgromadzenie było terytorialnie związane z diecezją, zabezpieczając tym samym trwałość i ciągłość posługi dla Kościoła lokalnego.
Po wnikliwym rozeznaniu nabrał pewności nie tylko co do samej idei nowego zgromadzenia, ale także stał się wyraźny obraz jego charyzmatu, duchowości, misji, a nawet nazwy. Ks. Reinaldo przedstawił sprawę swojemu biskupowi i duchowieństwu diecezji, którzy ustosunkowali się przychylnie do tego zamiaru.


W 2000 roku pierwsza kandydatka, wcześniejsza współpracownica ks. Reinaldo w pracy parafialnej, rozpoczęła formację zakonną, dając początek Uczennicom Boskiego Pasterza; wkrótce dołączyły następne kobiety. Siostry zamieszkały w niewielkim domku w Diamantino. Aby się utrzymać siostry początkowo z konieczności wykonywały prace domowe (gotowanie, sprzątanie i pranie) w miejscowym seminarium i domu biskupim. Z czasem zajęły się przewidzianą dla zgromadzenia działalnością dla diecezji: duszpasterstwem, pomocą ludziom w potrzebie, opieką zdrowotną.
Obecnie Towarzystwo Uczennic Boskiego Pasterza jest stowarzyszeniem życia apostolskiego na prawie diecezjalnym.

Strony www:
www.irmasddp.com.br