10 czerwca 2014

Wspólnota Monastyczna z Siloe


Wspólnota Monastyczna z Siloe
Comunità Monastica di Siloe
Monastic Community of Siloam
Comunidad Monástica de Siloé
Comunidade Monástica de Siloé
Communauté Monastique de Siloe
Monastische Gemeinschaft von Siloah


Data i miejsce założenia:
1997 rok - Włochy

Liczby: brak danych
Mnisi Wspólnoty Monastycznej z Siloe obecni są w krajach: Włochy
Dom wspólnoty: Włochy (Poggi del Sasso)


Habit aktualny:

Biały habit przepasany granatowym paskiem, granatowy szkaplerz z kapturem.
Stroju dopełnia biała kukulla - płaszcz chórowy z szerokimi rękawami.


Duchowość:
Wspólnota Monastyczna z Siloe to wspólnota mnichów podążających do nieba według reguły św. Benedykta w codziennym poszukiwaniu Boga, w posłuszeństwie Ewangelii i w braterskiej wspólnocie.
Ich dni wypełnione są modlitwą monastyczną i pracą. Modlitwa to przede wszystkim Msza Święta oraz kilkukrotnie w ciągu dnia odmawiana Liturgia Godzin, zwykle po łacinie, ponadto: czytanie duchowne Lectio Divina, studium Słowa Bożego, adoracja Najświętszego Sakramentu, różaniec.
Mnisi prowadzą proste życie poprzestając na tym co niezbędne. Zobowiązują się do stabilności, czyli stałości życia w swojej wspólnocie pod przewodnictwem przeora. Wspólnota zajmuje ważne miejsce w życiu mnichów. Jest miejscem duchowego wzrostu, poszukiwania łaski Bożej, miejscem narodzin do nowego życia - życia dzieci Bożych. We wspólnocie uczą się akceptować i kochać drugiego człowieka.


Działalność:
Zgodnie z benedyktyńską tradycją formą apostolstwa mnichów, poza modlitwą, jest gościnność, która polega na przyjmowaniu pod swój dach tych, którzy pragną przez pewien czas w ciszy klasztoru doświadczyć spotkania z Bogiem, wyciszyć się i wzmocnić swoje siły duchowe. Poza tym mnisi oddają się pracy fizycznej na terenie klasztoru: pracom domowym, pracom rolnym, wytwarzają różne produkty żywnościowe, którymi zarabiają na utrzymanie.


Historia:
Za początek Wspólnoty Monastycznej z Siloe przyjmuje się rok 1997, w którym wspólnota została uznana przez biskupa diecezji Grosseto. Jedyny jak dotąd klasztor znajduje się w Poggi del Sasso we Włoszech.
Określenie Siloe nawiązuje do biblijnej sadzawki o takiej właśnie nazwie. W Starym Testamencie wody sadzawki Siloe uważane były za znak ochrony Bożej nad miastem, miejscem udzielania się Bożej mocy i łaskawości (Iz 8, 6). W Nowym Testamencie w wodzie tej Pan Jezus uzdrowił niewidomego od urodzenia (J 9, 1-7).
Wspólnota mnichów mogła narodzić się m.in. dzięki darowiźnie działki pod klasztor, na której obecne było źródło wody. Źródło to przywiodło skojarzenie z wodami sadzawki Siloe; miejsce to zostało więc odczytane jako znak Bożej opieki.

Strony www:
www.monasterodisiloe.it

Filmy: