23 czerwca 2014

Sercanie


Zgromadzenie Księży Najświętszego Serca Jezusowego (SCJ lub SCI)
Congregatio Sacerdotium a Sacro Corde Iesu
Congregazione dei Sacerdoti del Sacro Cuore di Gesú (Dehoniani)
Congregation of the Priests of the Sacred Heart (Dehonians)
Congregación de los Sacerdotes del Sagrado Corazón de Jesús (Reparadores-Dehonianos)
Congregação dos Sacerdotes do Sagrado Coração de Jesus (Dehonianos)
Congrégation des Prêtres du Sacré-Cœur de Jésus de Saint-Quentin (Déhoniens)
Gemeinschaft der Herz Jesu Priester (Dehonianer)
Priestercongregatie van het Heilig Hart van Jezus (Dehonianen)
inne nazwy: Dehonianie, Wynagrodziciele
Zgromadzenie złożone z kapłanów i braci zakonnych.

Data i miejsce założenia:
1878 rok - Francja

Założyciel:
ks. Leon Jan DehonLiczba zakonników na świecie: 2163  (w Polsce: ok. 254)  * dane z 2011 roku
Sercanie obecni są w krajach: Włochy, Polska, Austria, Szwajcaria, Niemcy, Luksemburg, Holandia, Belgia, Francja, Portugalia, Hiszpania, Irlandia, Wielka Brytania, Finlandia, Białoruś, Ukraina, Słowacja, Mołdawia, Chorwacja, Albania, USA, Kanada, Wenezuela, Ekwador, Brazylia, Paragwaj, Urugwaj, Argentyna, Chile, Czad, Kongo-Rep.Dem., Kamerun, Angola, Mozambik, Madagaskar, RPA, Indie, Wietnam, Filipiny, Indonezja.
Dom generalny: Włochy (Rzym)

Habit aktualny:

Czarna sutanna duchowieństwa diecezjalnego, przepasana czarnym
sznurem (kordonem).


W niektórych krajach zakonnicy noszą na co dzień na piersi sercański krzyżyk.

W krajach o gorącym klimacie sutanna biała, przepasana białym lub czarnym sznurem lub sutanna bez sznura.


Duchowość:
Powołaniem zgromadzenia Sercanów jest oddawanie czci Najświętszemu Sercu Jezusa i wynagradzanie Bogu za grzechy i brak miłości w świecie poprzez zjednoczenie z Chrystusem we Mszy Świętej wynagradzającej, codzienną adorację Najświętszego Sakramentu oraz cierpienia i ofiary podejmowane w łączności z Chrystusem Wynagrodzicielem.
Cześć oddawana Sercu Jezusa polega na tym, by miłością, godną służbą i wiernym naśladowaniem Jego cnót odpowiedzieć na Jego miłość.
Sercanie starają się łączyć głębokie życie modlitewne z działalnością apostolską. Za swoim założycielem żywią przekonanie, że najgłębszą przyczyną ludzkiego nieszczęścia jest odrzucenie miłości Chrystusa i odejście od Niego całych społeczeństw, dlatego swoim życiem i praca apostolską dążą do ustanowienia Jego Królestwa w duszach i społeczeństwie.Działalność:
Charyzmat zgromadzenia pozwala na bardzo szeroki zakres prac apostolskich podejmowanych dla szerzenia Królestwa Bożej Miłości. Obecnie jest to: prowadzenie parafii i różnego rodzaju grup duszpasterskich, głoszenie rekolekcji, zaangażowanie w działalność społeczną i naukową na katolickich uczelniach i w seminariach duchownych. Sercanie posiadają własne domy rekolekcyjne i wydawnictwo.
Ważną częścią pracy działalności zgromadzenia są misje i pomoc Kościołom lokalnym za granicą.


Historia:
Ks. Leon Dehon po studiach seminaryjnych w Rzymie powrócił do Francji i w Saint-Quentin rozpoczął pracę duszpasterską m.in. wśród ówczesnych francuskich robotników. Zetknąwszy się z nędzą ludzi pracy rozpoczął walkę o sprawiedliwość społeczną i poprawę ich bytu, o ludzkie traktowanie ich przez pracodawców. Pomagał także robotnikom i młodzieży materialnie, głosił kazania i konferencje na tematy społeczne, popularyzował katolicką naukę społeczną, zabiegał o stworzenie duszpasterstwa robotników. W czasie tej pracy dostrzegł, że przyczyną niesprawiedliwości i nieszczęścia jest grzech i odrzucenie miłości Boga.
Sam Ksiądz Dehon odczuwał w tym okresie przerost własnej aktywności zewnętrznej nad postępem duchowym. Tęsknił do czasów seminaryjnych, wypełnionych nauką i ćwiczeniami ascetycznymi. Wówczas zetknął się ze Zgromadzeniem Służebnic Serca Jezusowego, którego został kapelanem. Odkrył w nim wartości, które już wcześniej go pociągały. Na nowo odżyło pragnienie stania się żertwą ofiarną, aby wszelkimi dostępnymi środkami wynagradzać Sercu Jezusowemu doznane zniewagi. Formą tego wynagrodzenia miała być nie tylko adoracja Najświętszego Sakramentu, ale także przedłużanie jej w posłudze dla sierot, w nauczaniu szkolnym, w pomaganiu robotnikom w ich życiowych sprawach.
Postanowił wstąpić do zgromadzenia o takiej właśnie duchowości. Nie znajdując jednak żadnego, dojrzał do idei założenia nowego zgromadzenia męskiego z  siedzibą w Saint-Quentin. Po uzyskaniu aprobaty biskupa ks. Dehon zajął się sporządzeniem konstytucji, potem rozpoczął swój kanoniczny nowicjat, przybierając imię zakonne Jana od Serca Jezusowego. Zgromadzenie Sercanów oficjalnie narodziło się w 1878 roku.


Strony www:
Polska: www.sercanie.pl (postulat, nowicjat, seminarium)
Dom generalny: www.dehon.it
Adresy wszystkich prowincji Sercanów na świecie

Filmy:

w jęz. angielskim:film dokumentalny o założycielu (w jęz. angielskim):