13 czerwca 2014

Franciszkanki Niepokalanego Poczęcia


Siostry Franciszkanki Niepokalanego Poczęcia (HFIC)
Hermanas Franciscanas de la Inmaculada Concepción
Irmãs Franciscanas da Imaculada Conceição
Suore Francescane dell'Immacolata Concezione
Franciscan Sisters of the Immaculate Conception
Soeurs Franciscaines de l'Immaculée Conception
Franziskanerinnen von der Unbefleckten Empfängnis


Data i miejsce założenia:
1874 rok - Meksyk

Założyciele:
o. José del Refugio Morales Córdova OFM
m. María de la Luz Vázquez de Cristo Crucificado (Doloritas)Liczby: 1110 sióstr na świecie  * dane z 2005 roku
Franciszkanki Niepokalanego Poczęcia obecne są w krajach: Meksyk, USA, Gwatemala, Salwador, Honduras, Kostaryka, Peru, Argentyna, Chile, Hiszpania, Portugalia, Włochy, Maroko, Gwinea-Bissau, RŚA. 
Dom generalny: Meksyk (miasto Meksyk)

Habit aktualny:

Brązowy habit przepasany białym sznurem, brązowy szkaplerz z białym kołnierzykiem, na głowie prosty czarny welon z białą wypustką.


W Ameryce Płd. możliwy także
biały habit bez szkaplerza
z białym welonem.
W Afryce beżowy habit o kroju
sukienki, na głowie biały welon,
na piersi krzyżyk.Habit historyczny:


------------------------------------------------------


 ------------------------------------------------------


Duchowość:
Zgromadzenie jest wspólnotą o duchowości franciszkańskiej opartą o jej główną zasadę: życie Ewangelią Pana Naszego Jezusa Chrystusa, naśladując Go przez życie w posłuszeństwie, bez własności i w czystości. Chrystus ubogi i pokorny, który stał się Człowiekiem i został Ukrzyżowany objawia siostrom Boga jako Najwyższe Dobro.
Franciszkanki starają się wypełniać polecenie Pana Jezusa, które skierował do św. Franciszka: Franciszku, odbuduj mój Kościół. Czynią to poprzez świadectwo życia konsekrowanego, modlitwę, pokutę i nawrócenie oraz podejmowanie prac dla dobra Kościoła i w jedności z nim. Siostry szczególnie pamiętają o pragnieniu Boga, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy (1 Tym 2, 4).
Wzorem życia oddanego Bogu oraz wypełniania ślubów czystości, ubóstwa i posłuszeństwa jest dla sióstr Matka Boża, którą czczą w Jej przywileju Niepokalanego Poczęcia.Działalność:
Zgromadzenie przeznaczone jest do pełnienia różnorakich dzieł na rzecz Kościoła. Aktualnie siostry włączają się w pracę w edukacji katolickiej, ewangelizację, katechizację, pracę misyjną, duszpasterstwo w parafiach, prowadzą różne domy opieki dla osób opuszczonych, opiekują się ludźmi chorymi, niepełnosprawnymi, osobami w podeszłym wieku, zgromadzenie prowadzi także domy rekolekcyjne.


Historia:
Siostry Franciszkanki Niepokalanego Poczęcia to jedno z pierwszych zgromadzeń założonych na ziemi meksykańskiej. Powstało w 1874 roku w stolicy tego kraju, gdzie żył i pracował jego założyciel o. José del Refugio Morales Córdova OFM. Był on kierownikiem duchowym późniejszej współzałożycielki Dolores de la Luz Vázquez.
Widząc jej pobożność i wiele zalet duchowych zachęcił ją do przyłączenia się do działającego już przy kościele Stowarzyszenia Córek Maryi, co też uczyniła. Wkrótce dostrzegł też możliwość przekształcenia stowarzyszenia w zgromadzenie zakonne. Dolores wraz z kilkoma innymi kobietami rozpoczęła w 1873 roku nowicjat pod kierunkiem o. Refugio. Rok później przyjęły habity, nowe imię zakonne oraz złożyło śluby. Fakt ten był początkiem nowego zgromadzenia. Dolores otrzymała imię María de Cristo Crucificado, ale siostry nadal nazywały ją zdrobniałym imieniem chrzcielnym Doloritas. Stanęła ona na czele zgromadzenia i prowadziła je aż do śmierci.


O. Refugio zakładał wspólnotę w okresie szerzących się tendencji laicyzujących społeczeństwo ówczesnego Meksyku. Chciał, by nowe zgromadzenie chroniło zagrożoną wówczas wartość życia konsekrowanego oraz aby przyczyniało się do wzrostu Kościoła odpowiadając pracą według jego potrzeb.
Zadaniami, których podjęły się pierwsze siostry były: służba chorym w szpitalach i chrześcijańskie wychowanie ubogich dziewcząt.


Strony www:
http://hermanasfranciscanashfic.blogspot.com
http://hermanasfranciscanas.wordpress.com
http://franciscanashfic.blogspot.com

Filmy:
www.youtube.com/user/hcarmelita/videos
www.youtube.com/watch?v=t5Ihm9C23js