1 maja 2014

Kapucynki m. Rubatto


Siostry Kapucynki matki Rubatto (SCMR)
Suore Cappuccine di Madre Rubatto (Cappuccine di Loano)
Hermanas Capuchinas de Madre Rubatto
Irmãs Capuchinhas de Madre Rubatto
Capuchin Sisters of Mother Rubatto
Soeurs Capucines de Mère Rubatto
Kapuzinerinnen von Mutter Rubatto
Surorile Capucine ale Maicii Rubatto


Data i miejsce założenia:
1885 rok - Włochy

Założycielka:
bł. M. Franciszka RubattoLiczby: 438 sióstr na świecie  * dane z 2005 roku
Kapucynki matki Rubatto obecne są w krajach: Włochy, Rumunia, Izrael, Brazylia, Ekwador, Peru, Urugwaj, Argentyna, Erytrea, Etiopia, Kenia, Kamerun.
Dom generalny: Włochy (Rzym)


Habit aktualny:
Brak wspólnoty stroju zakonnego:

Beżowy habit o prostokątnym wycięciu pod szyją, przepasany białym sznurem, na głowie beżowy prosty welon, na piersi krzyż.We Włoszech i Rumunii: niektóre siostry noszą habit i welon ciemnobrązowy.


W Ameryce Płd. większość sióstr chodzi w świeckim stroju w kolorze beżowym, niektóre siostry: strój świecki z beżowym welonem.

Habit historyczny:

Ciemnobrązowy habit przepasany białym sznurem, biały czepek otaczający twarz, czarny welon, na piersi krzyż, przy boku różaniec.


Na misjach: habit beżowy, na głowie uproszczony welon w kolorze białym.


Duchowość:
Charyzmatem zgromadzenia jest: aby kochać Boga, Najwyższe Dobro, i służyć tym braciom i siostrom, którzy najbardziej tego potrzebują.
Duchowość zgromadzenia obejmuje trzy zasadnicze elementy: życie braterskie, które tworzy ze wspólnoty sióstr jedną rodzinę w Panu i jest przestrzenią stałego nawrócenia; dalej: życie w ubóstwie, pokorze i radości za przykładem świętego Franciszka z Asyżu; od niego siostry uczą się wybierać ostatnie miejsce w prostocie i umniejszeniu. Trzeci element to zażyłość z Jezusem Eucharystycznym, który w Chlebie dał siebie człowiekowi; na Jego wzór siostry pragną dawać siebie bliźnim. Najświętsza Eucharystia jest źródłem siły i sercem całej rodziny zakonnej.
Pragnienie i gotowość głoszenia Ewangelii wszędzie nadaje zgromadzeniu rys misyjny.


Działalność:
Apostolstwo zgromadzenia obejmuje działalność edukacyjną w szkołach dla dzieci i oratoriach, opiekę nad chorymi, zwłaszcza ubogimi i opuszczonymi, w szpitalach, domach prywatnych, ośrodkach opieki, działalność profilaktyczną wśród dzieci i młodzieży zapobiegającym uzależnieniom od narkotyków. 
Ponadto siostry katechizują, pomagają w pracy duszpasterskiej w parafiach, angażują się w działalność misyjną.


Historia:
Anna Maria Rubatto była tercjarką franciszkańską. Jej rodzina żyła momentami na granicy nędzy, co uwrażliwiło ją na biedę i cierpienia innych ludzi. Po śmierci rodziców podjęła pracę w Turynie u zamożnych ludzi jednocześnie poświęcając wolny czas pracy charytatywnej, ucząc dzieci katechizmu, odwiedzając chorych w ich domach. Po przeprowadzce do Loano zetknęła się z kapucynem o. Angelico de Sestri Ponente, którego działalność dobroczynna wywarła duże wrażenie na Annie.
To właśnie o. Angelico zachęcił ją, by założyła nowe zgromadzenie zakonne poświęcone dziełom charytatywnym. Po omówieniu kwestii z kierownikiem duchowym podjęła się tego zadania. W 1885 roku zmieniła imię na Maria Franciszka od Jezusa i wraz z pięcioma innymi kobietami przyjęła habit zakonny. Na życzenie biskupa została przełożoną nowej wspólnoty, która przyjęła nazwę: Siostry Tercjarki Kapucynki z Loano, a która później została nazwana Kapucynkami matki Rubatto.
Zgromadzenie zajęło się chorymi, dziećmi, które nie uczęszczały do szkoły, a także pracowało wśród rybaków, w owych czasach żyjących na marginesie społeczeństwa i pozbawionym opieki duchowej. Już w 1892 roku Franciszka wyruszyła na czele sześciu sióstr do Urugwaju, by podjąć tam pracę misyjną.

Strony www:
www.scmrubatto.org