15 maja 2014

Franciszkanki Misjonarki Matki Bożej Bolesnej


Franciszkanki Misjonarki Matki Bożej Bolesnej (OSF)
Franciscan Missionary Sisters of Our Lady of Sorrows
Suore Francescane Missionarie di Nostra Signora dei Dolori
Hermanas Franciscanas Misioneras de Nuestra Señora de los Dolores
Irmãs Franciscanas Missionárias de Nossa Senhora das Dores
Soeurs Franciscaines Missionnaires de Notre-Dame des Douleurs

Franziskaner-Missionsschwestern von Unserer Lieben Frau der Schmerzen

Data i miejsce założenia:
1939 rok - Chiny

Założyciel:
bp Raffael Palazzi OFMLiczby: ok. 45 sióstr na świecie
Franciszkanki Misjonarki Matki Bożej Bolesnej obecne są w krajach: USA, Kanada, Hongkong, Tajwan.
Dom generalny: USA (Beaverton, OR)


Habit aktualny:

Czarny habit z białym kołnierzykiem o rogach prostych, na głowie prosty czarny welon z białą wypustką, na piersi krzyżyk.


Na misjach możliwy habit i welon białe.


Habit historyczny:


Strój pierwotny
--------------------------------------

Siostry w 1952 roku
--------------------------------------
Duchowość:
Głównym celem zgromadzenia jest chwała Boża przez uświęcenie własne sióstr na drodze rad ewangelicznych ubóstwa, czystości i posłuszeństwa, według Reguły Trzeciego Zakonu Regularnego św. Franciszka i konstytucji zgromadzenia.
Życie sióstr skupia się na postępowaniu według Ewangelii Jezusa Chrystusa i naśladowaniu Go szczególnie w Jego ubóstwie. Szczególnym nabożeństwem siostry otaczają Matkę Bożą stojącą u stóp Krzyża Chrystusowego jako Współodkupicielkę rodzaju ludzkiego. Każdego dnia uczestniczą we Mszy Świętej, odmawiają Liturgię Godzin, Różaniec, praktykują medytację, czytanie Pisma Świętego, codziennie również odprawiają Godzinę Świętą przed wystawionym Najświętszym Sakramentem.
Cechą szczególną zgromadzenia jest pełnienie apostolstwa w duchu gorliwości misyjnej i poświęcenia, co ma związek z celem szczegółowym wspólnoty, którym jest ewangelizacja, szczególnie w krajach, w których Ewangelia nie została jeszcze w pełni przyjęta. Nadaje to więc zgromadzeniu charakter misyjny.


Działalność:
Posługa apostolska Franciszkanek obejmuje katechizację, opiekę nad chorymi i upośledzonymi, siostry prowadzą szkoły, dom rekolekcyjny, hostel, włączają się w lokalne duszpasterstwo oraz w pracę misyjną w Hongkongu i na Tajwanie głównie na polu edukacji.

Historia:
Zgromadzenie Franciszkanek Misjonarek Matki Bożej Bolesnej narodziło się w 1939 roku w Chinach. Powołał je do istnienia miejscowy biskup i włoski misjonarz Raffael Palazzi OFM. Dom macierzysty powstał w Hengyang. Zgromadzenie założono na terenach misyjnych i przeznaczone zostało pracy misyjnej, głównie w dziedzinie edukacji i z myślą o Chinach, ale też nie zamykając się na inne tereny misyjne, jak i potrzeby lokalnego Kościoła.
Ze względu na przejęcie władzy w Chinach przez komunistów siostry zmuszone były opuścić kraj i udały się do Hongkongu, a stamtąd do USA, gdzie otwarły domy rekolekcyjne i szkoły. Już w 1958 roku zgromadzenie podjęło na nowo pracę misyjną w dalekiej Azji powracając do Hongkongu, a następnie otwierając placówkę na Tajwanie.

Dom generalny:
Franciscan Missionary Sisters of Our Lady of Sorrows
3600 S.W. 170th Avenue
Beaverton, OR 97006-5099
fmsols.form@gmail.com

Filmy: