28 maja 2014

Słudzy Jezusa Miłosierdzia


Zgromadzenie Sług Jezusa Miłosierdzia (SJC)
Congregación Siervos de Jesús de la Caridad
Congregação dos Servos de Jesus da Caridade
Congregazione dei Servi di Gesù della Carita
Congregation of the Servants of Jesus of Charity
Congrégation des Serviteurs de Jésus de la Charité

Zgromadzenie złożone z kapłanów i braci zakonnych.

Data i miejsce założenia:
2004 rok - Kolumbia

Liczby: 25 zakonników na świecie  * dane z 2011 roku
Słudzy Jezusa Miłosierdzia obecni są w krajach: Kolumbia, Chile.
Dom generalny: Kolumbia (La Ceja)


Habit aktualny:

Biały habit przepasany białym szerokim pasem wiązanym po lewej stronie, biały szkaplerz z kapturem, na piersi znak zgromadzenia (nowicjusze krzyżyk).Duchowość:
Celem zgromadzenia jest praca dla większej chwały Bożej na drodze służby ludziom chorym i cierpiącym oraz praktykowania miłosierdzia we wszystkich jej formach, by w ten sposób współpracować w odkupieńczej misji Jezusa Chrystusa w nawracaniu i zbawianiu dusz; ponadto uświęcenie własne członków zgromadzenia poprzez życie modlitwy i miłości.
Ich posługa wobec chorych ma być odbiciem Bożej Miłości i ukazywać im miłosierne oblicze Boga. Sposobami dotarcia do serca osoby chorej są modlitwa, życzliwość, cierpliwość i bezinteresowność posługi, otaczanie miłością. Inspiracją są słowa Pana Jezusa: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili (Mt 25, 40).
W duchowości zgromadzenia pierwsze miejsce zajmuje nabożeństwo do Najświętszej Dziewicy, pierwszej Służebnicy Jezusa. Jest Ona wzorem prostoty, pokory, ubóstwa i poświęcenia, cnót niezbędnych do skutecznego pełnienia misji wśród chorych i potrzebujących. Ponadto ufność w Bożą Opatrzność, która wyraża się przede wszystkim w praktyce pokory i oddania się woli Boga. Zakonnicy kształtują w sobie ducha miłości, która pozwala oddać swoje życie Bogu i bliźnim oraz gotowości do służby im nawet za cenę największych ofiar.

Działalność:
Apostolstwo zgromadzenia obejmuje opiekę nad chorymi w szpitalach, klinikach, przychodniach oraz w ich domach prywatnych i domach opieki. Jest to opieka zarówno pielęgniarska jak i duchowa. Słudzy Jezusa Miłosierdzia prowadzą także domy dla dzieci i młodzieży w potrzebie.


Historia:
Zgromadzenie jest męską gałęzią Sióstr Służebnic Jezusa Miłosierdzia, wspólnoty założonej w 1871 roku w Hiszpanii przez św. Marię Józefę od Serca Jezusa Sancho de Guerra, przeznaczonej opiece nad chorymi i cierpiącymi w duchu miłości i poświęcenia. Wspólnota zakonników narodziła się w 2004 roku z inspiracji zgromadzenia żeńskiego przy współudziale bpa Ricardo Tobon Restrepo ordynariusza diecezji Medelin. Dom macierzysty powstał w miejscowości La Ceja w Kolumbii w tejże diecezji.
Pięć lat później pierwsza grupa zakonników złożyła śluby zakonne, wybrano pierwszego przełożonego generalnego i radę generalną. Obecnie Słudzy Jezusa Miłosierdzia mają status publicznego stowarzyszenia wiernych. Poza klasztorem w Kolumbii, mają także drugi dom w Chile.

Strony www:
http://siervosdejesusdelacaridad.blogspot.com