25 maja 2014

Szare Franciszkanki z Hasselt


Zgromadzenie Szarych Sióstr Franciszkanek z Hasselt
Congregatie van de Grauwzusters-Franciscanessen van Hasselt
Congregation of the Grey Franciscan Sisters of Hasselt
Congregación de las Hermanas Franciscanas Grises de Hasselt
Congrégation des Soeurs Grises Franciscaines de Hasselt


Data i miejsce założenia:
1626 rok - Belgia

Liczby: brak danych
Szare Franciszkanki z Hasselt obecne są w krajach: Belgia.
Dom generalny: Belgia (Hasselt)


Habit aktualny:

Biała bluzka, szara kamizelka i żakiet, szara spódnica, na głowie prosty czarny welon, na piersi krzyżyk na łańcuszku.
Początki wspólnot określanych od koloru habitu mianem Szarych Sióstr sięgają XIV wieku. W okresie tym na terenach dzisiejszej Belgii zaczęły tworzyć się coraz liczniejsze grupy pobożnych kobiet, tercjarek franciszkańskich, prowadzących życie wspólne i poświęcających się dziełom miłosierdzia. Wzorem dla tych kobiet była św. Elżbieta Węgierska, żyjąca w XIII wieku jedna z pierwszych świeckich tercjarek franciszkańskich w Europie, która poświęciła swoje życie opiece nad chorymi, kalekimi, trędowatymi.
Siostry utrzymywały się z własnej pracy: tkactwa, wypieków komunikantów, szycia ornatów i paramentów liturgicznych. Cechą szczególną tych wspólnot była troska o ludzi chorych i biednych, dla których siostry otwierały szpitale i domy opieki.
W przeciwieństwie do zwykłych zgromadzeń zakonnych Szare Siostry nie miały scentralizowanego zarządu. Każda nowa fundacja stawała się niezależna, niektóre miały swoje domy filialne, co w połączeniu z gwałtownym wzrostem liczby powołań w XIX wieku, dało szereg małych autonomicznych zgromadzeń Szarych Sióstr. Do dziś przetrwało ich zaledwie 7.Jednym z nich są Szare Franciszkanki z Hasselt. W 1625 roku zamożny mieszkaniec tego miasta Herman Vander Ryst zapisał w testamencie określoną sumę pieniędzy rocznie na działalność zgromadzeniu zakonnemu, które objęłoby troską chorych i potrzebujących mieszkańców miasta. W 1626 roku przybyła do Hasselt pierwsza grupa Szarych Sióstr z Diest, aby podjąć się tego zobowiązania. Siostry otworzyły szpital, opiekowały się także chorymi w domach, grzebały zmarłych. Posługę wobec chorych pełniły przez kilka wieków swojego istnienia.
Obecnie Szare Franciszkanki z Hasselt są zgromadzeniem na prawie diecezjalnym, wymierającym z powodu zaawansowanego wieku sióstr i posoborowego braku nowych powołań. Potrzeba więc młodych kobiet gotowych podjąć na nowo charyzmat Szarych Sióstr i w duchu św. Elżbiety służyć ludziom cierpiącym belgijskiego społeczeństwa. 
Szare Siostry z Diest, które dały początek zgromadzeniu w Hasselt, zostały włączone do niego w 1968 roku.

Dom generalny:
Grauwzusters-Franciscanessen
Demerstraat 72, 3500 Hasselt (België)
Tel.: 011 236457
E-mail: grauwzusters@skynet.be