4 lutego 2012

Legioniści Chrystusa

.
Zgromadzenie Legionistów Chrystusa (LC)
Congregatio Legionariorum Christi
Legionaries of Christ
Legionarios de Cristo
Legionários de Cristo
Legionari di Cristo
Légionnaires du Christ
Legionäre Christi
Legionairs van Christus


Data i miejsce założenia:
1941 rok - Meksyk

Założyciel:
o. Marcial Maciel

Liczby: 3262 zakonników na świecie (w tym 889 kapłanów; 2373 seminarzystów)
Legioniści Chrystusa obecni są w krajach: Włochy, Polska, Hiszpania, Irlandia, Francja, Holandia, Niemcy, Szwajcaria, Austria, Węgry, USA, Kanada, Meksyk, Wenezuela, Brazylia, Chile, Kolumbia, Argentyna, Izrael, Filipiny, Korea Płd.
Dom generalny: Włochy (Rzym)


Habit aktualny:

Czarna sutanna niezapinana, czarny pas wiązany po prawej stronie.

Duchowość:
Charyzmatem zgromadzenia jest budowanie i szerzenie Królestwa Chrystusowego na ziemi, zgodnie z wymaganiami sprawiedliwości i miłości chrześcijańskiej. Cechy charakterystyczne odzwierciedla nazwa wspólnoty „Legioniści Chrystusa”: chodzi o ideę walki duchowej z tym, co złe w świecie, aby dać świadectwo służby Chrystusowi i Jego Ewangelii. W nazwie zawarty jest także dynamizm, z jakim należy głosić przesłanie zbawienia. Duchowość zgromadzenia ma więc charakter chrystocentryczny. Członkowie wspólnoty praktykują także synowską miłość do Maryi, miłość do Kościoła oraz wierność papieżowi i biskupom.
.
Działalność:
Priorytetowym polem posługi apostolskiej zgromadzenia jest edukacja i praca z młodzieżą. Legioniści Chrystusa prowadzą ponad 20 uczelni na poziomie akademickim oraz ok. 180 szkół różnych stopni. Drugą, równie ważną działalnością jest apostolat osób świeckich głównie poprzez współpracę z członkami prowadzonego przez zgromadzenie świeckiego ruchu apostolskiego Regnum Christi, skupiającego obecnie dziesiątki tysięcy ludzi na całym świecie. Legioniści organizują również międzynarodowe misje skierowane do wiernych, którzy pragną wziąć aktywny udział w działalności misyjnej Kościoła. Ponadto angażują się w ewangelizację poprzez mass-media, prace misyjną, pracę socjalną, a także formację kapłanów diecezjalnych.
.


Historia:
Legion Chrystusa został założony w 1941 roku w mieście Meksyk przez o. Marciala Maciela. Pochodził on z bardzo pobożnej rodziny, był krewnym św. Rafała Guizara y Valencia. Jego dzieciństwo upłynęło w okresie walki z Kościołem prowadzonej przez rząd Meksyku. Zgromadzenie założył jeszcze jako kleryk, widząc wielkie potrzeby duchowe i intelektualne wśród duchownych i wiernych, w celu
budowania i szerzenia Królestwa Chrystusowego na ziemi według zasad Ewangelii. Wspólnota rozpoczęła swoje istnienie od powstania szkoły apostolskiej Najświętszego Serca Jezusowego w Meksyku. Od samego powstania Legion charakteryzował się synowskim oddaniem wobec każdego z papieży. Samą nazwę zgromadzenia zasugerował papież Pius XII, który postrzegał Legionistów Chrystusa jako tych, którzy uczynią wszystko dla realizacji Królestwa Bożego na ziemi.
Kilka lat temu zgromadzenie przeżyło ogromny cios związany z ujawnieniem i potwierdzeniem przez Watykan gorszących czynów z życia o. Marciala. Stolica Apostolska zarządziła wizytację zgromadzenia i rewizję jego konstytucji, aby usunąć te elementy, w których mogłyby ujawniać się negatywne wpływy założyciela. Sami zakonnicy rozpoczęli działania możliwie najbardziej dystansujące się od osoby o. Marciala.
Mimo, iż założyciel pogubił się w swoim kapłańskim życiu tak bardzo, że papież Benedykt XVI określił go „fałszywym prorokiem, którego czyny przekroczyły to, co moralne”, jednak samo zgromadzenie wydało wiele dobrych owoców i jak powiedział papież: „Sama wspólnota jest zdrowa”, a rzesza zakonników to ludzie szczerze oddani Chrystusowi i Kościołowi. Obecnie Legioniści Chrystusa są jednym z najdynamiczniej rozwijających się zgromadzeń zakonnych na świecie, którego z powodzeniem omija powszechny w Kościele brak powołań, co potwierdza tylko obecną na całym świecie prawidłowość, że zgromadzenia, które po Soborze Watykańskim II zachowały tradycyjne zasady życia zakonnego, dyscyplinę oraz strój zakonny nadal mają nowe powołania także w krajach zlaicyzowanych, w przeciwieństwie do wspólnot zmodernizowanych, które poszły "z duchem czasów" i dziś z niepokojem patrzą w przyszłość.
Legioniści nie szukają nowinek w Kościele, ani na siłę "nowego rozumienia" Bożej nauki, są wierni nauce Kościóła Katolickiego i papieża i nie wypaczają jej pod pretekstem "dostosowania do współczesnego świata", liturgię sprawują z należną czcią bez zamieniania jej w show mające przyciągnąć wiernych, nie traktują sutanny jak uniformu zakładanego jedynie w pracy lub w ogóle lecz strój duchowny jest codziennym ubiorem zakonników, nie ulegli duchowi współczesnego świata, a tym samym nie ulegli laicyzacji. W seminariach zakonu do kapłaństwa przygotowuje się więc blisko 2,5 tys. kleryków. Do zgromadzenia należy również 10 Polaków. Legioniści obecni są też w Polsce; mają swój dom w Krakowie.

Strony www:
http://www.legionariesofchrist.org/

Zdjęcia pochodzą ze strony internetowej zgromadzenia.

Filmy:

więcej filmów:
http://www.youtube.com/user/legionariesofchrist
http://www.youtube.com/user/LCcheshire
.
.
.