24 lutego 2012

Benedyktynki Misjonarki

.
Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek (OSB)
Congregatio Sororum Benedictinarum Missionariarum
Congregation of the Missionary Sisters of St. Benedict
Congregación de las Hermanas Benedictinas Misioneras
Congregação das Irmãs Beneditinas Missionárias
Congregazione delle Suore Benedettine Missionarie
Congrégation des Soeurs Bénédictines Missionnaires


Data i miejsce założenia:
1917 rok – Ukraina

Założycielka:
m. Jadwiga - Józefa KuleszaLiczby: 302 siostry na świecie (w Polsce: 206)
Benedyktynki Misjonarki obecne są w krajach: Polska, Ukraina, USA, Brazylia, Ekwador.
Dom generalny: Polska (Otwock)


Habit aktualny:

Czarny habit przepasany czarnym skórzanym paskiem, czarny szkaplerz, biały kołnierzyk, czarny welon z białym podszyciem , na piersi krzyż na czarnej tasiemce.


 

W Brazylii i Ekwadorze habit szary bez szkaplerza, biały prosty welon, na piersi krzyż.

Habit historyczny:Duchowość:
Siostry żyją według reguły św. Benedykta zgodnie ze słowami Ora et labora oraz hasłem zgromadzenia: Aby we wszystkim Bóg był uwielbiony. Modlitwa i praca stanowią więc podstawę życia Benedyktynek Misjonarek. Centrum dnia stanowi uczestnictwo w Ofierze Mszy Świętej poprzedzonej jutrznią i medytacją. Siostry codziennie odmawiają monastyczną Liturgię Godzin, praktykują lectio divina. Raz w miesiącu przeżywają dzień skupienia, a raz w roku 8-dniowe rekolekcje. Szczególne miejsce w duchowości zgromadzenia zajmuje kult Najświętszego Serca Pana Jezusa zaszczepiony przez założycielkę. Benedyktynki modlą się i pracują w ciszy, w której, za przykładem św. Benedykta, widzą środek do zdobycia świętości i pełnego zjednoczenia z Bogiem. Na atmosferę ciszy siostry kładą szczególny nacisk w okresie formacji zakonnej. Milczenie przerywają wówczas tylko w czasie godzinnej rekreacji oraz podczas uroczystości.

Działalność:
Posługa apostolska wypływa z głównego celu zgromadzenia, którym jest troska o dzieci, szczególnie te, które są pozbawione opieki. Siostry prowadzą ośrodki dla dzieci upośledzonych umysłowo, szkoły specjalne, domy dziecka, przedszkola, starając się także oddziaływać na rodziny zagrożone rozbiciem, ponadto opiekują się ludźmi w podeszłym wieku. Podejmują również działalność katechetyczną i parafialną, wypiekają hostie, szyją szaty liturgiczne. Na misjach dodatkowo uczą wykonywania różnych prac gospodarczych, dożywiają ubogie dzieci w świetlicach.


Historia:
Założycielka zgromadzenia m. Jadwiga Józefa Kulesza od młodości pragnęła poświęcić swoje życie Bogu. Na przeszkodzie stał jednak nakaz carski, który pozwalał klasztorom przyjmować kandydatki dopiero po śmierci jednej z sióstr. Józefa zwróciła się o przyjęcie do kontemplacyjnego klasztoru benedyktynek w Wilnie, otrzymała zgodę pod warunkiem, że zostanie w klasztorze dopóki nie wykryją jej władze carskie. W kilka lat później, prawdopodobnie na skutek wykrycia, zmuszona była jednak opuścić Wilno. Trafiła do Rzymu, gdzie znalazła się u boku bł. Kolumby Gabriel, założycielki czynnego zgromadzenia Benedyktynek Miłości. W 1912 została wysłana na Ukrainę, by założyć placówkę zgromadzenia. Tam zajęła się prowadzeniem sierocińca. W pracy wspierały ją wolontariuszki, które później stały się pierwszymi kandydatkami do życia zakonnego. M. Jadwiga otrzymała pozwolenie od miejscowego biskupa na otwarcie nowicjatu. Pierwsze obłóczyny miały miejsce w Białej Cerkwi koło Kijowa w 1917 roku, co dziś uważa się za początek Benedyktynek Misjonarek. Matka Jadwiga nie zamierzała zakładać nowego zgromadzenia. Jednak biskup uważał młodą wspólnotę za nowe zgromadzenie, natomiast m. Jadwiga za dom Benedyktynek Miłości. Utrudniony kontakt z m. Kolumbą, a później jej śmierć sprawiły, że ostatecznie m. Jadwiga uznała założoną przez siebie wspólnotę za osobne zgromadzenie. W początkowym okresie działalności siostry zajęły się opieką nad dziećmi osieroconymi po I wojnie światowej, następnie zaczęły katechizować i apostołować wśród młodzieży żeńskiej. Niedługo później zmuszone były opuścić Białą Cerkiew i przeniosły się na Kresy Wschodnie do Łucka. Po zmianie granic po II wojnie światowej osiedliły się w terenach obecnej Polski.

Strony www:
Polska: http://www.benedyktynki.opoka.net.pl/
Brazylia: http://www.beneditinasosb.com.br/
USA: http://missionarysisosb.org/

Zdjęcia pochodzą ze strony internetowej zgromadzenia.
.
.
.