25 lutego 2012

ss. Naśladowania Jezusa

.
Zgromadzenie Naśladowania Jezusa (CIJ)
Congregatio Imitationis Jesu
Congregation of the Imitation of Jesus
(Sisters of the Followers of Jesus)
Congregación de la Imitación de Jesús
Congregação da Imitação de Jesus
Congregazione dell'Imitazione di Gesù
Congrégation de l'Imitation de Jésus
Kongregation von der Nachfolge Jesu
Serikat Pengikut Yesus


Data i miejsce założenia:
1935 rok - Indonezja

Założyciel:
bp. Henricus Leven SVDLiczby: 435 sióstr na świecie (w tym: 297 profesek wieczystych, 97 profesek czasowych, 14 nowicjuszek, 15 postulantek, 14 aspirantek)
Siostry Naśladowania Jezusa obecne są w krajach: Indonezja, Timor Wschodni, Włochy.
Dom generalny: Indonezja (Ende)


Habit aktualny:

Biały habit z kołnierzykiem, na głowie biały prosty welon, na piersi krzyżyk.

Habit historyczny:

Biały habit ze szkaplerzem z kołnierzem o rogach prostych, na głowie biały welon, na piersi krzyżyk.
postulantki
Duchowość:
Głównym celem zgromadzenia jest naśladowanie przykładu Jezusa i Jego Najświętszej Matki w życiu w czystości, ubóstwie i posłuszeństwie i we wspólnocie oraz dążenie do doskonałości w służbie Bogu i ludziom w ich codzienności. Drugim celem jest głoszenie prawdziwej wiary, dlatego każda siostra powinna brać czynny udział w dziele ewangelizacji. W duchu zawartym w haśle zgromadzenia: Caritas Christi urget nos (Miłość Chrystusa przynagla nas), siostry starają się wraz z Jezusem głosić Dobrą Nowinę ubogim i cierpiącym poprzez dzieła miłosierdzia ze szczególnym uwzględnieniem kobiet i dzieci. Duchowość zgromadzenia cechuje się silną wiarą w Bożą Opatrzność, która wyraża się w pełnym oddaniu się Jego Woli. Założyciel zaszczepił także miłość do Krzyża Chrystusowego, będącego jedyną nadzieją i źródłem siły w trudach codziennego życia.

Działalność:
Działalność apostolska zgromadzenia realizowana jest w kilku dziedzinach: na polu duszpasterskim w domach rekolekcyjnych, poprzez prowadzenie grup parafialnych, pracę w parafiach, w seminariach, wśród więźniów, matek i dzieci z problemami; na polu edukacyjnym i wychowawczym posługą w przedszkolach, szkołach różnego typu, internatach, domach dziecka; w ochronie zdrowia poprzez pracę w szpitalach, klinikach, w ośrodkach rehabilitacyjnych, a także opiekując się ludźmi starszymi. Siostry starają się być obecne szczególnie na obszarach wiejskich i peryferyjnych.Historia:
Henricus Leven urodził się w Niemczech. Od młodości pragnął zostać misjonarzem dlatego wstąpił do misyjnego zgromadzenia werbistów, w którym przyjął święcenia kapłańskie w 1910 roku. Pierwsze kilka lat spędził na misjach w Togo w Afryce, po czym został wysłany do Indonezji. W 1933 roku został biskupem. Rozwinął szeroką działalność duszpasterską, szczególną troską otaczając najmniejszych, cierpiących i zmarginalizowanych. Dążył do tego by wyspa Flores, na której apostołował, wzrastała w prawdziwie katolickim duchu i go zachowała w ówczesnym niespokojnym okresie wojen. W tym celu zwołał synod, którego jednym z postulatów było powołanie do życia rodzimego indonezyjskiego zgromadzenia sióstr. Bp Leven wykorzystał tą sposobność aby zrealizować swój ideał pomocy potrzebującym. Wierzył on, że zgromadzenie złożone z rodzimych sióstr zakorzenionych w kulturze własnego narodu będzie skuteczniej realizowało działalność charytatywną i docierało do lokalnych społeczności. W tym samym czasie kilka miejscowych kobiet zaczęło odczuwać pragnienie życia oddanego całkowicie Bogu. Jednak ze względu na bardzo niski poziom wykształcenia oraz bardzo słabą znajomość prawd wiary nie zostały przyjęte do jedynego obecnego tam zgromadzenia. Bp Leven objął kobiety programem mającym na celu uzupełnienie braków w wiedzy i praktykach religijnych i przygotowanie ich do życia według zasad zakonnych. Po kilku latach przygotowań w 1935 roku w Jope na wyspie Flores stały się już możliwe narodziny Zgromadzenia Naśladowania Jezusa. Po 30 latach sióstr było już 168, a po kolejnych 30-tu, w 1995 roku, zgromadzenie liczyło 327 członkiń.

Strony www:
http://cijkomspirit.wordpress.com/

Zdjęcia pochodzą ze strony internetowej zgromadzenia.
.
.
.