15 lutego 2012

Franciszkanie Emmanuela

.
Bractwo Franciszkanów Emmanuela
Fraternité Franciscaine de l'Emmanuel
Franciscanos del Emmanuel
Franciscans of Emmanuel
Francescani di Emmanuel


Data i miejsce założenia:
1985 rok - Kanada

Założyciele:
pierwsi bracia (br. François-Marie i br. Fernand)

Liczby: brak danych
Franciszkanie Emmanuela obecni są w krajach: Kanada, Kamerun.
Dom generalny: Kanada (Montreal)


Habit aktualny:

Szary habit z kapturem, przepasany białym sznurem z trzema węzłami, przy boku koronka franciszkańska.

Duchowość:
Bracia żyją według reguły św. Franciszka z Asyżu. Pragną żyć pierwotną gorliwością świętego i jego towarzyszy. Misja budowania Kościoła inspirowana jest słowami Chrystusa skierowanymi do św. Franciszka: „Franciszku idź i odbuduj mój Kościół”. Centrum duchowości stanowi Osoba Jezusa Chrystusa, którego imię Emmanuel oznacza: „Bóg z nami”. Dlatego bracia starają się objawiać w świecie obecność Chrystusa, który stał się bratem i jest blisko człowieka. Życie w zgromadzeniu prowadzone jest w duchu franciszkańskiego braterstwa, prostoty i radości, w ubóstwie, pokorze i pokucie, a także wierności Kościołowi.
Wspólnota ma charakter kontemplacyjno-misyjny. Codzienność koncentruje się wokół Eucharystii, adoracji Najświętszego Sakramentu, modlitwy liturgicznej oraz kultu Matki Bożej. Bracia pielęgnują atmosferę ciszy i samotności. Charyzmat realizowany jest poprzez „bycie z i życie wśród” tych, którym służą swoją pracą apostolską.Działalność:
Podstawowym apostolstwem wspólnoty jest ewangelizacja młodzieży realizowana poprzez rekolekcje młodzieżowe w parafiach lub własnych domach rekolekcyjnych, pielgrzymki oraz wszelkie działania mające na celu dzielenie się Dobrą Nowiną.
Bracia przyjmują do swoich domów także młodzież pragnącą pogłębić swoje życie duchowe. Ponadto odwiedzają chorych, starszych, ubogich, więźniów, otwarci są także na pomoc ubogim pukającym do drzwi klasztorów. Zgromadzenie intensywnie zaangażowane jest również w działalność misyjną w Kamerunie mającą na celu umocnienie lokalnego kościoła.

Historia:
Wspólnotę Franciszkanów Emmanuela zapoczątkowali w 1985 roku w Montrealu w Kanadzie dwaj pierwsi bracia: br. François-Marie i br. Fernand. Pragnęli oni prowadzić życie według duchowości franciszkańskiej z misyjną gorliwością pierwszych towarzyszy św. Franciszka, poświęcając się przede wszystkim ewangelizacji młodzieży. Bracia swoją misję rozpoczęli od otoczenia troską młodych ludzi z różnorakimi problemami, dla większości z nich był to pierwszy w życiu kontakt nie tylko z zakonnikami, ale w ogóle z zaangażowanymi w wiarę chrześcijanami. Bracia starali się zasiać w sercach młodzieży ziarno wiary oraz pokazać jej radość płynącą z życia z Bogiem.
Aktualnie wspólnota od 2003 roku posiada w kościele status publicznego stowarzyszenia wiernych. Składa się z członków wewnętrznych (zakonników) oraz zewnętrznych (świeckich lub kapłanów związanych ze wspólnotą lecz pozostających w swoich rodzinach i środowiskach) oraz z przyjaciół wspólnoty, którzy również żyją tym samym charyzmatem jednak nie są związani w sposób formalny. Zarówno wewnętrznych i zewnętrznych członków jest na świecie 75.

Strony www:
www.franciscains-emmanuel.org
http://franciscainsemmanuel.blogspot.com/
.
.
.