11 lutego 2012

ss. Wszystkich Świętych od Ubogich

.
Stowarzyszenie Sióstr Wszystkich Świętych od Ubogich
Society of All Saints Sisters of the Poor
Sociedad de Hermanas de Todos los Santos de los Pobres
Sociedade das Irmãs de Todos os Santos dos Pobres


Data i miejsce założenia:
1890 rok – USA – założone jako anglikańskie
od 2011 roku zgromadzenie katolickie

Założyciel:
Zgromadzenie wyłoniło się ze wspólnoty założonej w 1851 roku w Anglii przez Harriet Brownlow Byron.

Liczby: 10 sióstr
Siostry Wszystkich Świętych od Ubogich obecne są w krajach: USA
Dom generalny: USA (Catonsville, MD)


Habit aktualny:

Czarny habit ze szkaplerzem, na głowie biały czepek otaczający twarz, czarny welon.

Duchowość:
Zgromadzenie żyje według zasad napisanych przez założycielkę, które oparte są na regule św. Augustyna. Siostry składają śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, które traktują jako wyraz miłości do Boga. Przez ślub ubóstwa uczestniczą w ubóstwie Chrystusa, składają swoją ufność w Bogu, by być jako ci, którzy nic nie mają, a posiadają wszystko (2 Kor 6, 10). Ślub czystości pozwala siostrom kochać Boga na pierwszym miejscu oraz kochać Go w innych ludziach. Zrzekając się własnej woli w ślubie posłuszeństwa uwalniają się od zabiegania o osobiste sukcesy oraz poddają się kierownictwu Ducha Świętego.
Zgromadzenie ma charakter pół-kontemplacyjny. Modlitwa jest równie ważna jak praca, łączą więc tradycyjną modlitwę kontemplacyjną z służbą bliźniemu. Siostry codziennie gromadzą się na Mszy Świętej, sześć razy w ciągu dnia odmawiają Liturgię Godzin, modlitwa osobista zajmuje ok. 1, 5 godziny, oprócz tego praktykują rozmyślanie i czytanie duchowe. Duży nacisk położony jest na życie wspólnotowe.Działalność:
Aktualnie głównym sposobem służby Kościołowi jest gościnność w prowadzonym przez siostry domu rekolekcyjnym, w którym przybywający mogą odnowić swoje siły duchowe. Ponadto siostry nie pozostają obojętne na ubogich, a także nieuleczalnie chorych, którymi otaczają troską w hospicjum. Zajmują się także projektowaniem i sprzedażą okolicznościowych kart religijnych.

Historia:
Zgromadzenie zostało założone we wspólnocie anglikańskiej w 1851 roku w Anglii przez Harriet Brownlow Byron, łącząc życie modlitwą z posługą ubogim i dzieciom oraz pracą parafialną. W 1872 roku grupa sióstr przybyła do Ameryki i osiedliła się w Baltimore. Od 1890 roku zgromadzenie usamodzielniło się od macierzystej wspólnoty w Anglii. W 1917 roku siostry otwarły dom w Catonsville w stanie Maryland.
W wyniku stopniowej liberalizacji we wspólnocie anglikańskiej (dopuszczenie kobiet do posługi biskupiej, chaos doktrynalny, relatywizm moralny) wśród grupy duchownych i wiernych, w tym także Sióstr Wszystkich Świętych od Ubogich, rozpoczął się proces poszukiwania prawdy, który doprowadził siostry do Kościoła Katolickiego. Początkowo niektóre z nich rozważały nawrócenie na katolicyzm samodzielnie, w ogóle nie wiedząc, że większość współsióstr również o tym myśli. Gdy poszczególne siostry zorientowały się, że nie są odosobnione w swoich rozważaniach, uznały to za wyraźny znak od Boga. Siedmioletni okres głębokich przemyśleń i modlitwy sprawił, że z liczącego wówczas zaledwie 12 sióstr zgromadzenia, 10 z nich wraz ze swoim kapelanem zwróciło się do miejscowego ordynariusza diecezji rzymskokatolickiej z prośbą o przyjęcie do Kościoła Katolickiego, co też ostatecznie stało się w 2009 roku. 1 listopada 2011 roku w uroczystość Wszystkich Świętych wspólnota została oficjalnie uznana jako zgromadzenie zakonne Kościoła Katolickiego na prawie diecezjalnym; siostry oficjalnie złożyły wieczyste śluby zakonne, od tego czasu mogą również przyjmować nowe kandydatki. Pozostałe dwie siostry, które nie zdecydowały się na przejście na katolicyzm pozostały anglikankami, jednak postanowiły żyć nadal we wspólnocie wśród katolickich już sióstr.

Strony www:
http://www.asspconvent.org/
.
.

.