15 czerwca 2017

Apostołowie Jezusa Ukrzyżowanego


Instytut Zakonny Apostołowie Jezusa Ukrzyżowanego (AJC)
Religious Institute Apostles of Jesus Crucified
Istituto Religioso Apostoli di Gesù Crocifisso
Instituto Religioso Apóstoles de Jesús Crucificado
Instituto Religioso Apóstolos de Jesus Crucificado
Institut Religieux Apotres de Jesus Crucifie


Data i miejsce założenia:
1973 rok - Włochy

Założyciel:
o. Domenico LabellarteLiczba zakonników na świecie: brak danych
Apostołowie Jezusa Ukrzyżowanego obecni są w krajach: Włochy, Polska, RŚA, Filipiny.
Dom generalny: Włochy (Rzym)


Habit aktualny:

Czarna sutanna przepasana czarny pasem wiązanym po lewej stronie.
Na misjach: sutanna biała, czarny pas.


Duchowość:
Apostołowie Jezusa Ukrzyżowanego to wspólnota kapłanów i braci zakonnych współpracujących z Panem Jezusem Ukrzyżowanym w dziele Odkupienia poprzez kontynuowanie misji św. Ojca Pio w świecie.
Powołanie to zakonnicy realizują ukazując innym wartość cierpienia i modlitwy, świadcząc o Bożym Miłosierdziu i służąc im poprzez niesienie ulgi w cierpieniu fizycznym, moralnym i duchowym. Każdy z nich stara się być prawdziwym czcicielem i animatorem modlitwy i ofiary. Stąd zgromadzenie cechuje się szczególnym umiłowaniem Jezusa Ukrzyżowanego, który jest źródłem siły do wzniesienia cierpienia własnego i innych ku Bogu w modlitwie uwielbienia i dla zbawienia dusz. Ilekroć Pan Jezus przychodził do Ojca Pio, prosił go o łzy, prosił o cierpienie jako te skarby, drogie perły, za które można kupić zbawienie.
Poprzez życie poświęcone Bogu Apostołowie pragną oddać Mu chwałę naśladując Jego Syna, czystego, ubogiego i posłusznego, aby kochać Go sercem niepodzielnym, a bliźniego kochać sercem miłosiernym.
Ważne miejsce w duchowości zgromadzenia zajmuje również Słowo Boże, gdyż jest ono pokarmem niezbędnym do życia autentycznym życiem Bożym. Pokorne słuchanie Słowa uczy akceptacji woli Bożej z synowską miłością i dyspozycyjności względem ludzi.
Wzorem życia duchowego zakonników jest Jezus Ukrzyżowany - Kapłan i Ofiara; Apostołowie starają się składać siebie jako ofiarę żywą i Bogu miłą i przemieniać cierpienie w modlitwę za zbawienie świata i na chwałę Bożą. Kolejnym wzorem jest Najświętsza Maryja Panna, od której uczą się dyspozycyjności na Słowo i Wolę Bożą. Trzeci wzór to św. Ojciec Pio - przykład modlitwy, ofiary i niesienia ulgi w cierpieniu.Działalność:
Apostolstwo zakonników jest całkowicie umieszczone w służbie Boga i Kościoła; pozostają oni zawsze w jedności z diecezją, w której posługują, są gotowi do odpowiadania na wymagania i życzenia biskupów. Założyciel otrzymał od Ojca Pio polecenie: Zostaw wszystko i weź Biblię, a innym razem: Musisz karmić swoje dzieci tym, czym sam się karmisz, w których chodziło o brewiarz i Pismo Święte, czytane i rozważane z ludźmi. Stąd szczególnym rysem apostolatu zgromadzenia jest niesienie ludziom Słowa Bożego. Zakonnicy prowadzą parafie, sprawują sakramenty święte, głoszą rekolekcje, misje parafialne i ewangelizacyjne, opiekują się sanktuarium, prowadzą Apostolat Bożego Miłosierdzia. Angażują się pracę charytatywną, pomoc ubogim m.in. poprzez jadłodajnię, opiekują się uchodźcami. Ponadto w Afryce kierują przedszkolem i szkołą. 


Historia:
Apostołów Jezusa Ukrzyżowanego założył o. Domenico Labellarte, duchowy syn św. Ojca Pio, który był jego kierownikiem przez 26 lat. W 1968 roku w dniu śmierci o. Pio stojąc przy jego trumnie, o. Domenico otrzymał od niego natchnienie: Kontynuuj to, czego nauczyłeś się ode mnie. W ten sposób narodziła się idea założenia dwóch gałęzi zakonnych: Apostołów i Apostołek Jezusa Ukrzyżowanego, żyjących tym samym charyzmatem, który byłyby przedłużeniem duchowości zaczerpniętej od ojca Pio. Rok ten nieraz podaje się jako datę założenia zgromadzenia. Jednak faktycznie obie wspólnoty narodziły się nieco później.
Jako pierwsza powstała gałąź żeńska. W 1971 roku dwie młode kandydatki otrzymały habit zakonny i rozpoczęły posługę apostolską. Gałąź męska zgromadzenia narodziła się w 1973 roku; w tym samym roku obie wspólnoty otrzymały pierwsze zatwierdzenie kanoniczne od biskupa pomocniczego Bari. Pierwsza grupa kandydatów rozpoczęła studia teologiczne, a następnie została przyjęta do diecezji Palestrina, gdzie otrzymała zatwierdzenie na prawie diecezjalnym w 1989 roku.


Strony www:
www.agcrocifisso.net