9 czerwca 2017

Ubogie Córki Nawiedzenia


Instytut Ubogich Córek Nawiedzenia Maryi
Institute of the Poor Daughters of the Visitation of Mary
Instituto delle Povere Figlie della Visitazione di Maria
Instituto de las Pobres Hijas de la Visitación de María
Instituto das Pobres Filhas da Visitação de Maria
Institut des Pauvres Filles de la Visitation de Marie
Institut der Armen Töchter der Heimsuchung Mariens


Data i miejsce założenia:
1926 rok - Włochy

Założycielka:
m. Claudina Russo
Liczba sióstr na świecie: 171   * dane z 2008 roku
Ubogie Córki Nawiedzenia obecne są w krajach: Włochy, Brazylia, Ekwador, Togo.
Dom generalny: Włochy (Neapol)


Habit aktualny:

Szara bluzka, czarna kamizelka i czarna spódnica z czarnym paskiem,
na głowie czarny czepek z siateczki, na piersi zawieszony krzyż lub cały strój w kolorze szarym z czarnym czepkiem.


Używany również welon czarny lub szary.
Habit historyczny:


Duchowość:
Charyzmat, jaki siostry otrzymały od swojej założycielki to nieść Pana Jezusa innym w stylu Matki Bożej nawiedzającej św. Elżbietę. Jak Maryja, dowiedziawszy się, że ma zostać Matką Boga, idzie z pośpiechem w góry do św. Elżbiety, by nieść jej pomoc i dzielić się z nią tym cennym Darem jaki nosi w sobie, tak każda z sióstr z wielką pokorą, miłością i ofiarnością ma nieść wszystkim Dobrą Nowinę i bezwarunkową pomoc.
Założycielka zachęcała swoje duchowe córki, aby gdziekolwiek były mówiły o Bogu, który jest w ich wnętrzu, z pewnością siebie, ze skromnością i delikatnością. Siostry dążą do tego, aby poprzez ich dzieła apostolskie, ukazywać współczesnym ludziom obecność Jezusa Chrystusa, który przeszedł dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich (Dz 10:38). Córki Nawiedzenia w każdej osobie chorej i cierpiącej starają się dostrzegać oblicze samego Pana.


Działalność:
Siostry otaczają opieką osoby starsze i samotne, niepełnosprawne, chore na AIDS.
Ważne miejsce w działalności zgromadzenia zajmuje prowadzenie szkół i przedszkoli. Dzieciom z najbiedniejszych rodzin siostry ofiarowują bezpłatną edukację szkolną, troszczą się o dzieci ulicy i dzieci zagrożone prostytucją, organizując dla nich naukę zawodu oraz różnego rodzaju programy i warsztaty. Poprzez dzieci starają się dotrzeć także do ich rodziców.
Zgromadzenie organizuje pomoc materialną rodzinom biednym, apostołuje również wśród więźniów, aby przywrócić im nadzieję na lepsze życie. Ponadto siostry prowadzą w parafiach różne grupy młodzieżowe, grupy modlitewne, kulturalne i rekreacyjne.Historia:
Założycielka wspólnoty m. Claudina Russo żyła w Neapolu; już od wczesnej młodości wykazywała dużą wrażliwość na problemy ludzi potrzebujących, dbała o najuboższych w sąsiedztwie, angażowała w pomoc rówieśników.
Pewnego dnia Claudina udała się jak zwykle, do domu starszej kobiety z drobnym upominkiem; było to jabłko. Gdy weszła zastała ją we śnie. Nie budząc jej umieściła jabłko w jej dłoniach z radością, że po przebudzeniu kobieta pomyśli, że to anioł poszedł ją odwiedzić. Rano dowiedziała się jednak, że kobieta zmarła trzymając w dłoniach to jabłko. Było dla niej szokiem, że w obecnych czasach ktoś może jeszcze umierać w samotności, bez nikogo, kto mógłby uścisnąć dłoń i dodać otuchy w chwili przejścia do wieczności.
To był moment przełomowy w życiu Claudine. W 1924 roku postanowiła zbudować dom, który pomieściłby wszystkich samotnych, chorych, opuszczonych, aby nikt nie umarł sam. W 1926 roku wraz z towarzyszkami zainicjowała nowe zgromadzenie zakonne Ubogich Córek Nawiedzenia Maryi. Po 7 latach wspólnota otrzymała zatwierdzenie na prawie diecezjalnym, a następnie na prawie papieskim.Strony www:
www.suorevisitazione.it