12 czerwca 2017

Dominikanki z Ilanz


Siostry Dominikanki św. Józefa z Ilanz
Dominican Sisters of St. Joseph of Ilanz
Suore Domenicane di San Giuseppe di Ilanz
Hermanas Dominicas de San José de Ilanz
Irmãs Dominicanas de São José de Ilanz
Soeurs Dominicaines de Saint-Joseph de Ilanz
Dominikanerinnen vom hl. Joseph von Ilanz (Ilanzer Dominikanerinnen)


Data i miejsce założenia:
1865 rok - Szwajcaria

Założyciele:
ks. Johann Fidel Depuoz
m. Maria Theresia - Babette GasteyerLiczba sióstr na świecie: 192  * dane z 2009 roku
Dominikanki z Ilanz obecne są w krajach: Szwajcaria, Niemcy, Brazylia, Tajwan.
Dom generalny: Szwajcaria (Ilanz)


Habit aktualny:
Brak wspólnoty stroju zakonnego.

W Szwajcarii i Niemczech: biały habit przepasany skórzanym paskiem, biały szkaplerz, na głowie czarny welon z biała wypustką,
przy boku różaniec.


Siostry na Tajwanie
W Brazylii: jednolity strój
świecki w kolorze białym,
na piersi zawieszony krzyżyk.


Habit historyczny:Duchowość:
Zgromadzenie jest częścią rodziny dominikańskiej, której celem jest przepowiadanie Słowa Bożego. Ma ono swoje źródło w osobistej kontemplacji treści Pisma Świętego. To, co siostry doświadczą we własnych sercach, przekłada się sposób, w jaki żyją oraz na konkretne działanie apostolskie podejmowane słowem, jak i czynem.
Założyciel określił charyzmat zgromadzenia jako: Doświadczanie miłości Miłosiernego Boga z radością, a za cel postawił: czynić dobro, gdzie większa potrzeba. Pierwsze konstytucje rozwijały to następująco: aby za łaską Boga Wszechmogącego i pełnego miłosierdzia, a także z siłami zjednoczonymi w czystej i szlachetnej miłości Boga, czynić dobro dla wszystkich ludzi bez względu stan społeczny, płeć, wiek, pochodzenie, narodowość i religię, w zależności od możliwości i okoliczności, według roztropności chrześcijańskiej, aby zawsze i wszędzie nieść miłość Boga i dążyć do doskonałości chrześcijańskiej. Natomiast pole działalności apostolskiej ma wyznaczać jedynie miłość Boża, co oznacza, że nie jest wykluczona żadna forma posługi.
Maryja Matka Jezusa zajmuje wysokie miejsce w duchowości wspólnoty, jako potężna Orędowniczka u Boga, również św. Józef, który stał się patronem zgromadzenia, jako człowiek zawsze gotowy odpowiedzieć na wezwanie Boga. W tym właśnie siostry starają się go szczególnie naśladować.


Działalność:
W zależności od kraju Dominikanki z Ilanz prowadzą dom gościnny, internat dla dziewcząt, stowarzyszenie i grupy dla ludzi świeckich, włączają się w pracę duszpasterską w parafiach, w pracę socjalną, prowadzą przedszkola, uczą języków obcych.Historia:
Inicjatorem zgromadzenia był szwajcarski kapłan Johann Fidel Depuoz, człowiek wielkiej dobroci, żywo zaangażowany w zaspokajanie potrzeb społecznych ludzi swojego czasu. Dla nich wybudował szkołę i szpital w Ilanz, założył Towarzystwo Dobroczynności Bożej Miłości dla kobiet angażujących się w działalność dobroczynną.
Jedną z nich była Babette Gasteyer, kobieta głęboko religijna, w której ks. Depuoz znalazł gorliwą współpracowniczkę. Ona stałą się współzałożycielką i pierwszą przełożoną generalną nowego zgromadzenia, które narodziło się w Ilanz w 1865 roku. Już jako m. Maria Theresia przeprowadziła młodą wspólnotę przez trudności początkowych lat. W 1894 roku siostry stały się częścią rodziny dominikańskiej.
Od swojego powstania zgromadzenie koncentrowało się na działalności edukacyjnej oraz na opiece nad chorymi. W 1920 roku siostry wyjechały na misje do Chin. Z powodu sytuacji politycznej musiały opuścić kraj i przeniosły się na Tajwan. Dziś obecnych jest tam zaledwie kilka sióstr, wszystkie są pomiędzy 70 a 80 rokiem życia i w niedalekiej przyszłości przewidywane jest zamknięcie tamtejszych domów. W Szwajcarii i Niemczech sióstr jest ponad 100, najmłodsza przekroczyła już 50 rok życia, ale większość z nich jest już starsza wiekiem. Z tego powodu działalność zgromadzenia została znacznie ograniczona. Jedynie w Brazylii, gdzie siostry obecne są od 1952 roku, można znaleźć siostry młodsze wiekiem, choć tamtejsza wspólnota liczy zaledwie ponad 20 zakonnic.


Strony www:
Szwajcaria: www.kloster-ilanz.ch
Brazylia: http://irmasdominicanas.org.br