8 kwietnia 2017

oo. Świętej Rodziny od Młodzieży


Instytut Ojców i Braci Świętej Rodziny od Młodzieży (HFFBY)
Institute of the Holy Family Fathers and Brothers of the Youth
Istituto dei Padri e Fratelli della Sacra Famiglia della Gioventù
Instituto de los Padres y Hermanos de la Sagrada Familia de la Juventud
Instituto dos Padres e Irmãos da Sagrada Família da Juventude
Institut des Pères et Frères de la Sainte Famille de la Jeunesse


Data i miejsce założenia:
2003 rok - Nigeria

Założyciel:
o. Denis Mary Joseph Ononuju Obiaga CSSpLiczba zakonników na świecie: brak danych
Ojcowie i Bracia Świętej Rodziny od Młodzieży obecni są w krajach: Nigeria, Wielka Brytania.
Dom generalny: Nigeria (Okija)


Habit aktualny:

Biały lub czarny habit przepasany jasno-niebieskim sznurem.


Duchowość:
Głównym celem instytutu jest uświęcenie i zbawienie własne członków: kapłanów i braci zakonnych, poprzez przestrzeganie rad ewangelicznych ubóstwa, posłuszeństwa i czystości.
Drugim celem jest apostolat wśród młodego pokolenia, który polega na włączeniu się w dzieła charytatywne i duszpasterskie Kościoła skierowane głównie do młodzieży, które mają pomagać jej żyć zgodnie z przesłaniem Ewangelii, doprowadzić do świętości, a także uczynić obecne i przyszłe pokolenia świętymi oraz ukazywać Boga obawiającego się narodom.
Duch wspólnoty ma charakter misyjny, który odwołuje się do misji Chrystusa, jak i misji Ducha Świętego. Przez misję Syna i Ducha Świętego, Bóg Ojciec wypełnił Boski plan nieskończonej miłości do człowieka. Misja ta zobowiązuje ludzi do miłowania bliźniego ze względu na Boga. Zgromadzenie czerpie ponadto z duchowości św. Teresy od Dzieciątka Jezus i św. Jana Bosko. Ważną jego cechą jest też przywiązanie do Chrystusowej nauki i Jego Kościoła. Hasłem wspólnoty są słowa: Rozpocząć na nowo od Chrystusa przez Maryję
Głównym patronem zakonników jest Święta Rodzina, pozostałymi patronami są: św. Teresa od Dzieciątka Jezus, św. Jan Bosko, św. Jan Maria Vianney, św. Wincenty a Paulo, św. Pius X, św. Martin de Porres, św. Dionizy oraz św. Wawrzyniec.

Działalność:
Głównym zadaniem zgromadzenia jest apostolstwo wśród młodzieży, polegające na walce z uzależnieniami młodego pokolenia, pomoc ofiarom uzależnień, a także opieka nad chorymi na AIDS, następnie na edukacji i wychowaniu młodego pokolenia w szkołach, które ma na celu: pogłębienie znajomości wiary chrześcijańskiej, pomoc młodym w zrozumieniu i docenieniu godności i świętości ludzkiego życia, ukształtowanie poczucia wartości ludzkiej pracy jako uczciwego sposobu zdobywania środków do życia i pomoc w jej znalezieniu oraz wpajanie zasad moralnych, umiłowania dobra i nienawiści grzechu. W Anglii ojcowie sprawują opiekę nad sanktuarium.

Historia:
Zgromadzenie założył w Nigerii o. Denis Mary Joseph Ononuju Obiaga należący do zakonu Duchaczy. Jako kapłan cechował się dużą wrażliwością wobec ludzi w znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych. Chciał być wszystkim dla wszystkich. Uważał, że ​​materialne potrzeby ubogich należy zaspokajać nie tylko wtedy, gdy posiadamy w nadmiarze, ale także gdy sami cierpimy niedostatek. Bliski był mu również problem ochrony życia nienarodzonych dzieci.
Jego działalność zaowocowała założeniem w 1983 roku Zgromadzenia Sióstr św. Rodziny od Potrzebujących, któremu wyznaczył za cel pomoc ludziom ubogim i potrzebującym, a także apostolat pro-life.
Z podobnej inspiracji założył również zgromadzenie męskie Ojców i Braci św. Rodziny od Młodzieży, którego apostolat miał się skupić na młodym pokoleniu. Powstało ono w 2003 roku; jego dom macierzysty znajduje się w Okija w diecezji Nnewi. Celem założyciela było uformowanie kapłanów i braci zakonnych, którzy słowem, działaniem i przykładem będą motywować i pomagać młodzieży żyć Ewangelią.

Strony www:
http://hffby.org