20 kwietnia 2017

ss. św. Ludwika


Instytut Sióstr św. Ludwika (SSL)
Institute of the Sisters of Saint Louis
Istituto delle Suore di San Luigi
Instituto de las Hermanas de San Luis
Instituto das Irmãs de São Luís
Institut des Sœurs de Saint-Louis
Institut der Schwestern des hl. Louis


Data i miejsce założenia:
1842 rok - Francja

Założyciel:
ks. Louis Marie Eugene BautainLiczba sióstr na świecie: 425
Siostry św. Ludwika obecne są w krajach: Francja, Wielka Brytania, Irlandia, USA, Brazylia, Ghana, Benin, Nigeria, Etiopia.
Dom generalny: Irlandia (Dublin)

Habit aktualny:

Zgromadzenie założone jako habitowe.
W okresie posoborowym siostry przestały chodzić w habitach.

W Afryce: ciemno-niebieski welon z białą wypustką do świeckiego ubrania zwykle w kolorze białym i ciemno-niebieskim.
Habit historyczny:


Siostry w 1889 roku
---------------------------------------------
Siostry z nowicjuszkami i postulantkami w Irlandii - lata 1950-te.
Na misjach strój w kolorze białym.
---------------------------------------------Strój używany od ok. 1966 do ok. 1970 roku.


Na misjach strój w kolorze białym.

---------------------------------------------

Siostry w 1971 roku
Na misjach strój w kolorze białym - lata 1970-te


Duchowość:
Źródłem charyzmatu Sióstr św. Ludwika jest modlitwa Pana Jezusa skierowana do Boga Ojca w czasie ostatniej wieczerzy: Aby wszyscy byli jedno (J 17, 21). Charyzmat ten jest zakorzeniony w wierze w Boże przesłanie miłości i pokoju. Siostry powołane są, aby wzrastać w jedności z Bogiem i wszystkimi ludźmi. Szczególnie zobowiązują się do solidarności z ubogimi i zmarginalizowanymi w sposób, który zmienia życie.
Oznacza to, że w duchu jedności siostry starają się podejmować różnorodnych działań m.in.: brać w opiekę kobiety i dzieci doświadczające niesprawiedliwości, dążyć do zmian niesprawiedliwych struktur społecznych, uczyć budowania relacji z innymi opartych na poszanowaniu różnorodności ludzi i innych kultur, szerzyć ducha pojednania, wreszcie dawać świadectwo o centralnym miejscu Boga w życiu człowieka poprzez pielęgnowanie życia modlitewnego.Działalność:
Siostry św. Ludwika pracują w edukacji od przedszkoli po uczelnie wyższe, w opiece zdrowotnej jako pielęgniarki i lekarze w klinikach i przychodniach, kształcą przyszłe pielęgniarki, szerzą znajomość profilaktyki zdrowotnej. Ponadto włączają się w duszpasterstwo w parafiach, prowadzą ośrodki rekolekcyjne, oferują kierownictwo duchowe, pomagają także imigrantom, uchodźcom i byłym więźniom zintegrować się ze społeczeństwem.

Historia:
Początki zgromadzenia sięgają 1797 roku, kiedy to w Turkenstein koło Strasburga we Francji trzy osoby: ks. Louis Joseph Colmar oraz Marie Madeline Louise Humann i Thérèse Brek, podpisały duchowy akt, obiecując pozostać zjednoczeni razem w Sercu Chrystusa aż do śmierci, aby wypełnić modlitwę Chrystusa: Aby wszyscy byli jedno.
Kilkadziesiąt lat później pewien francuski kapłan ks. Louis Marie Eugene Bautain - wychowany w rodzinie protestanckiej, w wieku 26 lat został członkiem Kościoła Katolickiego i kilka lat później przyjął święcenia kapłańskie – zainspirowany ideą aktu z 1797 roku założył w 1842 roku w Juilly koło Paryża Instytut św. Ludwika, składający się z gałęzi męskiej i żeńskiej. Pragnienie jedności Pana Jezusa stało się również głównym pragnieniem życia ks. Bautain. Dwa lata później instytut został zatwierdzony przez Rzym.


Jednak gałąź męska przestała istnieć już w 1850 roku, za to Siostry św. Ludwika wzrastały liczebnie. Po pewnym czasie założyły pierwszy dom poza Francją w Irlandii w Monaghan. Na życzenie tamtejszego biskupa w 1861 roku siostry w Irlandii odłączyły się od domu macierzystego. Powstały w ten sposób dwa bliźniacze, niezależne od siebie zgromadzenia: francuskie i irlandzkie. Z powodu zmniejszającej się po II Wojnie Światowej liczby zakonnic w zgromadzeniu francuskim, tamtejsze siostry zwróciły się z prośbą o przyłączenie się do zgromadzenia irlandzkiego, co stało się w 1952 roku. W ten sposób dwie rozdzielone kiedyś wspólnoty ponownie stały się jednym zgromadzeniem.
Od początku swojego istnienia głównym obszarem działalności Sióstr św. Ludwika była edukacja na wszystkich poziomach. W okresie posoborowym siostry zaangażowały się również w inne dziedziny apostolstwa.


Strony www:
www.stlouissisters.org