12 kwietnia 2017

Nazaretanki św. Franciszka


Zgromadzenie Sióstr Nazaretanek św. Franciszka
Congregation of the Sisters of Nazareth of Saint Francis
Congregazione delle Suore di Nazareth di San Francesco
Congregación de las Hermanas de Nazaret de San Francisco
Congregação das Irmãs de Nazaré de São Francisco
Congrégation des Sœurs de Nazareth de Saint François
Kongregation der Nazarethschwestern vom hl. Franziskus


Data i miejsce założenia:
1923 rok - Niemcy

Założycielka:
m. Maria Augustina - Clara SchumacherLiczba sióstr na świecie: ok. 40
Nazaretanki św. Franciszka obecne są w krajach: Niemcy.
Dom generalny: Niemcy (Goppeln)


Habit aktualny:

Czarny habit z białym kołnierzykiem, przepasany czarnym sznurem,
na głowie czarny welon z biała wypustką, na piersi zawieszony krzyż,
przy boku różaniec.
Używany także habit szary z czarnym welonem.Habit historyczny:


----------------------------------------------
Duchowość:
Wzorem życia i pracy jest dla zgromadzenia Święta Rodzina z Nazaretu. Żyć duchem Nazaretu oznacza bezwarunkowe przyjęcie woli Boga jako jedynej reguły życia, na wzór Jezusa, Maryi i Józefa: Maryi, która powiedziała Bogu swoje Tak i dała światu Zbawiciela; św. Józefa, który wiernie wypełniał prawo Pana i służył Mu z całkowitym oddaniem w cichości i miłości; oraz na wzór Pana Jezusa, który prowadził zwykłe, żmudne, pracowite życie, pełne pokory, posłuszeństwa, ukrycia przed światem.
Dalej życie duchem Nazaretu to służba Bogu i człowiekowi w duchu wiary i miłości, to codzienność prosta i skromna, w siostrzanej wspólnocie pełnej jedności i wzajemnej miłości, to uświęcanie zwykłego codziennego życia z jego obowiązkami i trudami, to otwartość na potrzeby innych i gotowość służenia wszystkim ludziom, i wreszcie to adoracja Boga i wstawianie się przed Bogiem za innymi.
Nazaretanki żyją ponadto duchowością franciszkańską. Za przykładem św. Franciszka z Asyżu stawiają Ewangelię w centrum swojego życia; ważne jest dla nich nie tylko to, czego Pan Jezus nauczał, ale również w jaki sposób żył. Starają się uchwycić ducha Ewangelii i wcielić go w życie.
Każdego dnia siostry uczestniczą w Ofierze Mszy Świętej, czterokrotnie odmawiają Liturgię Godzin, ponadto adorują Najświętszy Sakrament, modlą się na różańcu, mają także żywe nabożeństwo do Najświętszego Serca Jezusa. Wspólna rekreacja odbywa się trzy razy w tygodniu.


Działalność:
Nazaretanki prowadzą dom opieki dla osób starszych, dom rekolekcyjno-wypoczynkowy oraz angażują się w duszpasterstwo w szpitalach. Ponadto prowadzą apostolstwo modlitwy w intencjach im powierzonych.


Historia:
Założycielka zgromadzenia m. Maria Augustina - Clara Schumacher życie zakonne rozpoczęła wstępując do Sióstr Ducha Świętego, ale przed ślubami wieczystymi ciężka choroba płuc zmusiła ją do opuszczenia klasztoru.
Clara została wówczas tercjarką franciszkańską. Był to rok 1914; wybuch I Wojny Światowej pociągnął za sobą wiele nieszczęść wśród ludności. Mieszkająca wówczas w Koblencji w Niemczech Clara podejmowała się różnych zadań, aby choć trochę złagodzić cierpienia innych. Opiekowała się chorymi, rodzinami w trudnej sytuacji, również w pierwszych latach po wojnie.
Pewnego dnia usłyszała na kazaniu o trudnej sytuacji i wielkich potrzebach nowopowstałej diecezji Meissen na wschodzie kraju. Uznała za wolę Bożą, aby tam pojechać i służyć pomocą. Spotkana przez biskupa i zapytana: co tu robi, odpowiedziała, że chciałaby założyć zgromadzenie zakonne. Biskup wyraził swoją aprobatę i w 1923 roku zostały powołane do życia Nazaretanki św. Franciszka. Dom macierzysty powstał w małym miasteczku Goppeln koło Drezna.
Początkowo do zadań wspólnoty należała pomoc rodzinom w razie choroby lub nieobecności matki oraz pomoc i wsparcie osobom umierającym. Rosnąca liczba sióstr pozwoliła na rozszerzenie działalności. Zakonnice otwarły dom dla samotnych, pracujących kobiet, opiekowały się małymi dziećmi, rozszerzyły zakres opieki nad ludźmi chorymi oraz starszymi.
Już pięć lat po założeniu zgromadzenie uzyskało zatwierdzenie na prawie diecezjalnym. Bardzo mała liczba nowych powołań w okresie posoborowym i coraz starszy wiek sióstr sprawił, że wspólnota stopniowo zmniejsza liczbę swoich prac apostolskich.

Strony www:
www.nazarethschwestern.de