2 grudnia 2016

Eucharystki


Zgromadzenie Sióstr Służebnic Jezusa w Eucharystii (SJE)
Congregatio Sororum Ancillarum Jesu in Eucharistia
Congregation of the Sisters Servants of Jesus in the Eucharist
Congregazione delle Suore Ancelle di Gesù nell'Eucaristia
Congregación de las Hermanas Siervas de Jesús en la Eucaristía
Congregação das Irmãs Servas de Jesus na Eucaristia
Congrégation des Soeurs Servantes de Jésus dans l'Eucharistie
Kongregation der Schwestern Dienerinnen Jesu in der Eucharistie (Eucharistinerinnen)
Конгрегация сестер служительниц Иисуса в Евхаристии

Data i miejsce założenia:
1923 rok - Polska

Założyciel:
bł. Jerzy Matulewicz MICLiczba sióstr na świecie: 172 (w Polsce: 85)  * dane z 2008 roku
Eucharystki obecne są w krajach: Polska, Litwa, Białoruś, Ukraina, Rosja, Kazachstan, Gruzja, Niemcy.
Dom generalny: Polska (Pruszków)

Habit aktualny:

Czarny habit z białym kołnierzykiem o rogach prostych, na głowie czarny welon z biała wypustką, na piersi zawieszony krzyżyk.
W okresie letnim możliwy habit i welon w kolorze szarym.


Duchowość:
Duchowość zgromadzenia koncentruje się wokół Jezusa Chrystusa obecnego w Eucharystii. Siostry starają się Go coraz lepiej poznawać, naśladować i kochać, żyjąc na co dzień Jego duchem. Oznacza to, że Eucharystki składają Bogu ofiarę z siebie, w posłuszeństwie oddając się do Jego dyspozycji i wydając w ofierze swoje życie za ludzi.
Duch zgromadzenia cechuje się postawą adoracji, dziękczynienia i uwielbieniu Boga Ojca, wynagradzania i odwzajemniania Jego miłości. Każdego dnia siostry przez pół godziny adorują Najświętszy Sakrament; w domu generalnym w każdy czwartek adoracja trwa przez cały dzień.
Ponieważ Eucharystia jest źródłem życia siostry pragną przyprowadzić do tego źródła każdego człowieka, co czynią poprzez osobiste świadectwo życia w jedności, miłości i pokoju, modlitwę wstawienniczą, bezpośrednią ewangelizację.
Zgromadzenie charakteryzuje się również gorącą miłością do Kościoła katolickiego, który siostry otaczają największą czcią oraz trwają wiernie w jego służbie poprzez modlitwę, pracę i ofiarę.


Działalność:
Eucharystki poświęcają się wychowaniu dzieci i młodzieży głównie poprzez katechizację i prowadzenie różnych grup parafialnych oraz chórów i scholi, przygotowują do przyjęcia Sakramentów świętych, organizują rekolekcje i dni skupienia, opiekują się chorymi i ubogimi w parafiach. Ponadto Eucharystki prowadzą przedszkola oraz posługują w parafiach w charakterze organistek bądź zakrystianek.


Historia:
Założycielem zgromadzenia jest bł. Jerzy Matulewicz. Choć początkowo był księdzem diecezjalnym miał duże zrozumienie sensu i potrzeby życia zakonnego w Kościele, m.in. pomagał o. Honoratowi Koźmińskiemu OFMCap w organizowaniu ukrytego życia zakonnego pod zaborem rosyjskim. Sam też myślał o życiu zakonnym.
Jako dawny wychowanek Marianów, głęboko przejął się losem zakonu, który znajdował się na krawędzi upadku. W tym czasie żył już bowiem tylko jeden Marianin. Wstąpił więc do tego zakonu z myślą uratowania go, co też mu się udało.
Już jako przełożony generalny Marianów przebywał w Mariampolu na Litwie. Tam w 1918 roku powołał do życia Zgromadzenie Sióstr od Ubogich Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, poświęcone zaspokajaniu potrzeb Kościoła i ubogiego społeczeństwa litewskiego.
W tym samym roku został arcybiskupem diecezji wileńskiej, będącej wówczas w granicach Polski. W 1923 roku założył drugie żeńskie Zgromadzenie Sióstr Służebnic Jezusa w Eucharystii przewidziane głównie dla potrzeb diecezji, z myślą o szerzeniu oświaty religijnej oraz rozwijaniu życia sakramentalnego miejscowej ludności. Siostry miały też prowadzić pracę misyjną wśród licznych na tym terenie prawosławnych.
Zgromadzenie zaczęło formować się w małym miasteczku Druja na terenie dzisiejszej Białorusi. Początkowo siostry pracowały w gimnazjum, prowadziły szkołę krawiecką dla dziewcząt, internat, pracownię tkacką i trykotarską, przytułek, katechizowały oraz posługiwały w parafii; nieco później prowadziły także sierociniec i przedszkole. W okresie komunizmu, kiedy statutowa działalność apostolska została mocno ograniczona przez władze świeckie, zgromadzenie przyjęło model służby pomocniczej wobec duszpasterskiej pracy kapłanów w parafiach.


Strony www:
Polska: www.eucharystki.pl
Rosja: http://catholic.tomsk.ru/vocation/eucharistsisters
Niemcy: www.eucharistinerinnen.de

Filmy: