21 grudnia 2016

Małe Siostry z Afryki


Małe Siostry z Afryki
Little Sisters of Africa
Piccole Sorelle d’Africa
Pequeños Hermanas de África
Petits Sœurs d'Afrique
Kleine Schwestern von Afrika


Data i miejsce założenia:
1997 rok - Tanzania

Założyciel:
o. Riccardo Maria RiccioniLiczba sióstr na świecie: 32  * dane z 2009 roku
Małe Siostry z Afryki obecne są w krajach: Tanzania.
Dom generalny: Tanzania (Morogoro)


Habit aktualny:

Brązowy habit przepasany białym sznurem, na głowie szary welon, na piersi po lewej stronie: kontynent afrykański z czerwonym krzyżem pośrodku i białą literą „M”.


Duchowość:
Małe Siostry z Afryki składają Bogu obietnicę przestrzegania rad ewangelicznych: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa i kroczą nimi śladami św. Franciszka z Asyżu, odznaczając się w pierwszej kolejności duchem braterstwa i umniejszenia.
Siostry wpatrują się w przykład Pana Jezusa, który z miłości i pokory stał się naszym Bratem i Sługą, więc i one z miłości i pokory stają się siostrami tych najmniejszych i ostatnich spośród ludzi, którzy najbardziej odzwierciedlają w sobie cierpiące oblicze Chrystusa. Ponieważ On stał się ubogim dla człowieka, więc i siostry solidaryzują się z ubogimi, dzieląc z nimi ich ubóstwo: w pożywieniu, odzieży, środowisku życia, korzystania ze środków komunikacji i we wszystkim innym. Celem tego jest danie świadectwa o Jezusie Chrystusie, głoszenie Jego imienia, Jego życia, Krzyża i nauki, przez słowa i całe życie, w Afryce i aż po krańce ziemi, gdyż każdy człowiek potrzebuje Jezusa, Zbawiciela świata.
Siostry naśladują także Matkę Bożą. Uczą się od Niej zwłaszcza pokory, co pomaga im osiągnąć serce czyste, płonące miłością, radujące się w Bogu i służące każdemu dziecku Bożemu. Wspólnota cechuje się też szczególną miłością i posłuszeństwem wobec papieża i Kościoła.
Codzienność wspólnoty składa się z trzech elementów: studium Słowa Bożego – przede wszystkim Świętej Ewangelii, która jest sercem całego Pisma Świętego; modlitwy – na którą w ciągu dnia i nocy siostry poświęcają ponad cztery godziny oraz z pracy na rzecz wspólnoty i ubogich.

Działalność:
Praca apostolska wspólnoty obejmuje prowadzenie przedszkola, bezpłatnej szkoły, poradnictwo rodzinne, ewangelizację w parafiach i w ramach różnych grup oraz poprzez książki, radio i internet, siostry podejmują się też pracy ręcznej na rzecz wspólnoty i ubogich.

Historia:
Początek zgromadzenia sięga 1991 roku, gdy pod przewodnictwem włoskiego zakonnika o. Riccardo Marii Riccioni grupa mężczyzn i kobiet w miejscowości Izazi w Tanzanii utworzyła wspólnotę zakonną zawierającą gałąź męską i żeńską: Małych Braci i Sióstr z Afryki. Stamtąd przenieśli się cztery lata później do Mkungugu, a następnie osiedli się na obrzeżach miasta Morogoro.
W 1997 roku wspólnota otrzymała od biskupa diecezji Morogoro zatwierdzenie konstytucji i uznanie jako publiczne stowarzyszenie wiernych. Wówczas podczas Eucharystii 6 sióstr i 5 braci złożyło obietnicę życia według rad ewangelicznych, zgodnie z Regułą Trzeciego Zakonu Św. Franciszka oraz własnymi konstytucjami.

Strony www:
www.unwa.tk