11 października 2015

ss. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny


Zgromadzenie Sióstr od Ubogich Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (MVS)
*Sisters of the Poor of the Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary
*Sorelle dei Poveri dell'Immacolata Concezione della Beata Maria Vergine
*Hermanas de los Pobres de la Inmaculada Concepción de la Bienaventurada Virgen María
*Irmãs dos Pobres da Imaculada Conceição da Bem-Aventurada Virgem Maria
*Sœurs des Pauvres de l'Immaculée Conception de la Bienheureuse Vierge Marie
*Schwestern der Armen von der Unbefleckten Empfängnis der Seligen Jungfrau Maria
*Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Vargdienių seserų kongregacija
Inna nazwa: Siostry od Ubogich

Data i miejsce założenia:
1918 rok - Litwa

Założyciel:
bł. Jerzy Matulewicz MICLiczba sióstr na świecie: 59
Siostry Niepokalanego Poczęcia NMP obecne są w krajach: Litwa, USA.
Dom generalny: Litwa (Kowno)

Habit aktualny:

Granatowy welon do świeckiego stroju zwykle w kolorze granatowym, na piersi zawieszony medal z literą "M" i krzyżykiem.
Habit historyczny:

Czarny habit i czarny welon.Duchowość:
Siostry dążą do świętości drogą rad ewangelicznych i życia w siostrzanej wspólnocie. Szczególnym zadaniem zgromadzenia jest pomoc bliźnim w ich drodze do Boga w każdy możliwy sposób, a szczególnie poprzez służbę ludziom ubogim na ciele i duchu.
Sposób życia zgromadzenia łączy życie modlitewne z działalnością apostolską. Niepokalana Dziewica Maryja jest patronką i wzorem dla sióstr. Jej słowa: Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, święte jest Jego imię (Łk 1, 49) pobudzają siostry do ciągłego rozważania Bożych dróg, co czynią na Jej wzór.
Mottem zgromadzenia są słowa: Bóg i Kościół przez Maryję oraz: Zło dobrem zwyciężaj.


Działalność:
Siostry pracują wśród osób chorych, starszych, niepełnosprawnych w domach opieki, wspomagają ludzi ubogich i samotnych. Angażują się także w chrześcijańskie wychowanie młodego pokolenia, duszpasterstwa młodzieżowe, służą w parafiach, przygotowują dzieci do przyjęcia sakramentów, katechizują, prowadzą rekolekcje oraz głoszą Dobrą Nowinę poprzez środki masowego przekazu.

Historia:
Założycielem zgromadzenia jest bł. Jerzy Matulewicz (Jurgis Matulaitis). Choć początkowo był księdzem diecezjalnym miał duże zrozumienie sensu i potrzeby życia zakonnego w Kościele, m.in. pomagał o. Honoratowi Koźmińskiemu OFMCap w organizowaniu ukrytego życia zakonnego pod zaborem rosyjskim. Sam też myślał o życiu zakonnym.
Jako dawny wychowanek marianów, głęboko przejął się losem zakonu, który znajdował się na krawędzi upadku. W tym czasie żył już bowiem tylko jeden marianin. Wstąpił więc do tego zakonu z myślą uratowania go, co też mu się udało.
Już jako przełożony generalny marianów przebywał w Mariampolu. Tam spośród kobiet odczuwających powołanie do życia konsekrowanego zaczął formować nową wspólnotę zakonną sióstr, poświęconą zaspokajaniu potrzeb Kościoła i ubogiego społeczeństwa litewskiego. Zgromadzenie Sióstr od Ubogich Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny zaczęło istnieć w 1918 roku. Uzyskanie w tym samym czasie przez Litwę niepodległości, a tym samym swobody religijnej, pozwoliło na szybki wzrost liczebny zgromadzenia, które do czasu II Wojny Światowej osiągnęło liczbę 150 członkiń. Zakonnice, znane jako Siostry od Ubogich opiekowały się sierotami, ludźmi starszymi i ubogimi, pracowały w edukacji katolickiej. Na zaproszenie marianów grupa sióstr założyła dom w USA, gdzie podjęła się pracy wśród litewskich emigrantów.


Po wojnie rządy komunistycznego Związku Radzieckiego odebrały zgromadzeniu wszystkie dzieła, życia zakonne zostało zakazane, co znacznie odbiło się na stanie liczebnym zgromadzenia.
Siostry od Ubogich potajemnie katechizowały, prowadziły rekolekcje, powielały i rozprowadzały literaturę religijną. Jedynie w Ameryce mogły prowadzić swobodną działalność apostolską.
Po upadku komunizmu i odzyskaniu niepodległości przez Litwę zgromadzenie powróciło do swojej pierwotnej działalności. Dziś liczy 59 sióstr, w tym 47 na Litwie i 12 w USA; dawniej siostry obecne były jeszcze w Kanadzie. Od 1999 roku zgromadzenie jest wspólnotą na prawie papieskim.
Oprócz Sióstr od Ubogich bł. Jerzy Matulewicz, będąc już biskupem wileńskim, założył jeszcze w 1923 roku Zgromadzenie Sióstr Służebnic Jezusa w Eucharystii znane w Polsce jako Eucharystki.

Strony www:
Litwa: www.vargdieniu.lt
USA: http://immaculateconceptionsite.org