6 grudnia 2016

Franciszkanki Najczystszego Poczęcia Maryi


Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Najczystszego Poczęcia Maryi
Congregation of the Franciscan Sisters of the Most Pure Conception of Mary
Congregación de Religiosas Franciscanas de la Purísima Concepción de María
Congregação das Religiosas Franciscanas da Puríssima Conceição de Maria


Data i miejsce założenia:
1595 rok - Peru

Liczba sióstr na świecie: brak danych
Franciszkanki Najczystszego Poczęcia Maryi obecne są w krajach: Peru.
Dom generalny: Peru (Lima)


Habit aktualny:

Biały habit ze szkaplerzem przepasany białym sznurem, na głowie czarny welon z białą wypustką, na piersi zawieszony na łańcuszku krzyżyk, przy boku różaniec.Używany również habit w kolorze jasno-brązowym.Habit historyczny:
Duchowość:
Powołaniem sióstr jest naśladowanie Jezusa Chrystusa ubogiego, czystego i posłusznego oraz całkowite i wielkoduszne poświęcenie się przesłaniu Ewangelii na wzór św. Franciszka z Asyżu i założycielki zgromadzenia.
Charyzmat Franciszkanek Najczystszego Poczęcia Maryi składa się z dwóch zasadniczych elementów. Pierwszy oznacza, że siostry mają być osobami modlitwy i kontemplacji, która ożywia ich życie duchowe. Wśród praktyk duchowych znajduje się m.in. codzienne uczestnictwo we Mszy Świętej i Komunia Święta, modlitwa Liturgią Godzin, częste przystępowanie do spowiedzi świętej, comiesięczne dni skupienia i coroczne rekolekcji.
Drugi element charyzmatu to pełnienie apostolatu edukacyjnego wśród dzieci i młodzieży i za ich pośrednictwem oddziaływanie na rodziny, zwłaszcza najbiedniejsze i najbardziej potrzebujące.Działalność:
Główną formą apostolstwa zgromadzenia jest prowadzenie szkół. Ponadto siostry katechizują, odwiedzają ubogie rodziny, więźniów w zakładach karnych, chorych w szpitalach.


Historia:
Korzenie zgromadzenia sięgają XVI wieku. Kilkadziesiąt lat po podboju Inków i założenia tam wicekrólestwa przez Hiszpanów, ludność miasta Huánuco zwróciła się z prośbą do hiszpańskiego króla oraz władz kościelnych o zgodę na fundację klasztoru mniszek.
W 1595 roku założono więc klasztor, który miał być miejscem modlitwy i kontemplacji. Poświęcono go Niepokalanemu Poczęciu Maryi. 
m. Joaquina
de la Santísima Trinidad
Ważną datą w historii wspólnoty był 1716 rok. Wtedy to z inicjatywy Marii Sanchy de Rivadeneira zostały opracowane nowe konstytucje, nadając nowy kształt wspólnocie. Sancha wraz z towarzyszkami złożyła śluby zakonne przyjmując zakonne imię Joaquina de la Santísima Trinidad. Matka Joaquina wymieniana jest czasem jako założycielka, a rok 1716 jako data założenia zgromadzenia.
Od 1858 roku zgromadzenie otwarło przy klasztorze bezpłatną szkołę. W niedługim czasie działalność edukacyjna stałą się podstawową misją apostolską sióstr.

Strony www:
http://franciscanasdelapcm.jimdo.com