29 lipca 2016

ss. Najświętszej Maryi z Gabonu


Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Maryi z Gabonu
Congrégation des Soeurs de Sainte Marie du Gabon
Congregation of the Sisters of Saint Mary of Gabon
Congregazione delle Suore di Santa Maria di Gabon
Congregación de las Hermanas de Santa María de Gabón
Congregação das Irmãs de Santa Maria de Gabão
Kongregation der Schwestern der heiligen Maria von Gabun


Data i miejsce założenia:
1911 rok - Gabon

Założyciel:
bp Jean-Martin Adam CSSp

Liczba sióstr na świecie: 25 (w tym 2 nowicjuszki)   * dane z 2011 roku
Siostry Najświętszej Maryi z Gabonu obecne są w krajach: Gabon.
Dom generalny: Gabon (?)


Habit aktualny:

Biały habit z białym kołnierzykiem, na głowie biały welon, na piersi zawieszony krzyż.


Charyzmat:
Celem Sióstr Najświętszej Maryi z Gabonu jest, aby wszyscy poznali i pokochali Jezusa Chrystusa. Są one powołane aby nieść radość i troszczyć się o życie fizyczne, moralne i duchowe Gabończyków i każdego dziecka Bożego, zarówno chrześcijanina, jak i niechrześcijanina.
W centrum duchowości zgromadzenia znajduje się Matka Boża, wzór wiary, nadziei i miłości, której cnoty siostry starają się wiernie naśladować, a szczególnie: miłość, pokorę, uległość, posłuszeństwo. Siebie nawzajem pozdrawiają słowami: Ave Maria, moja siostro. Szczególnie bliska siostrom jest tajemnica Nawiedzenia św. Elżbiety przez Maryję. Od Niej uczą się zapomnienia o sobie i wrażliwości na potrzeby innych.
Z całkowitego ofiarowania siebie Bogu i bliźnim wypływa pragnienie sióstr, aby służyć każdemu kto tego potrzebuje, szczególnie ubogim. Wierzą, że w każdym bliźnim, któremu służą, jest obecny Chrystus.

Historia:
Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Maryi założył w Gabonie w 1911 roku francuski misjonarz bp Jean-Martin Adam CSSp. Jednym z głównych celów utworzenia wspólnoty była konieczność zapewnienia opieki religijnej w stajach misyjnych o utrudnionym dostępie, znajdujących się z dala od szlaków drogowych.
Nie bez znaczenia dla założyciela pozostawał też los kobiet gabońskiego społeczeństwa, których rola w owym czasie skupiała się wyłącznie na wychowaniu dzieci i pracach domowych; nie miały żadnego głosu, młode dziewczęta zostawały wydawane za mąż bardzo wcześnie, bez ich zgody. Bp Jean-Martin chciał pokazać, że w kobiecie jest wiele innych wartości i zalet, niż tylko możliwość rodzenia dzieci. To zainspirowało go do założenia rodzimego zgromadzenia zakonnego, złożonego z gabońskich kobiet.
W grudniu 1911 roku pierwsze dwie kandydatki rozpoczęły formację zakonną pod kierunkiem pracujących w Gabonie Sióstr Niepokalanego Poczęcia z Castres, po dwóch latach kobiet przyjęły habity i nowe imiona zakonne.
Początkowo wspólnota nosiła nazwę: Siostry Najświętszego Serca Maryi. Pierwszy dom zgromadzenia powstał w Franceville. Siostry Najświętszej Maryi są jak dotąd jedynym żeńskim zgromadzeniem założonym w Gabonie.