9 lipca 2016

Franciszkanki z Kleve


Franciszkanki z Kleve
Franciscan Sisters of Kleve
Suore Francescane di Kleve
Hermanas Franciscanas de Kleve
Irmãs Franciscanas de Kleve
Sœurs Franciscaines de Kleve
Franziskusschwestern von Kleve

Data i miejsce założenia:
1947 rok - Niemcy

Założyciel:
Zgromadzenie wyłoniło się z istniejącego wcześniej zgromadzenia, które założył o. Markus Müßig OFMCap

Liczba sióstr na świecie: * dane z 2015 roku
Franciszkanki z Kleve obecne są w krajach: Niemcy
Dom zgromadzenia: Niemcy (Kleve)


Habit aktualny:

Czarny lub szary habit z białym kołnierzykiem o rogach zaokrąglonych, pod szyją biała brożka z czerwonym krzyżykiem, na głowie czarny welon z biała wypustką, na wypustce czerwone krzyżyki, na piersi zawieszony krzyż.Historia:
W 1919 roku o. Markus Müßig OFMCap założył w Niemczech zgromadzenie zakonne Sióstr Caritas św. Franciszka, później znane jako Franciszkanki z Krefeld, poświęcone pracy społecznej i charytatywnej wśród zubożałych rodzin klasy robotniczej, żyjących w coraz gorszych warunkach mieszkaniowych i bytowych.
Historia Franciszkanek z Kleve zaczyna się w 1925 roku, gdy o. Peter Suitbert OFMCap poprosił siostry o przybycie do miasta Kleve, aby tam rozpoczęły dzieło katolickiej Caritas, gdyż było tam wiele ubogich rodzin potrzebujących pomocy. Pierwszą siostrą, która rozpoczęła posługę charytatywną w Kleve była siostra Clara. Do 1933 roku liczba sióstr szybko rosła, ale dojście do władzy nazistów w Niemczech utrudniła pracę sióstr i spowolniła wzrost liczebny zgromadzenia.


s. Clara
Nowe władze państwowe odrzuciły statut wspólnoty, omówiły jej statusu organizacji charytatywnej, siostry musiały szukać innych obszarów działalności. Otwarły więc przedszkole, nauczały dziewczęta szycia, kolejne dzieła to dom dziecka i dom opieki dla osób starszych. Praca wśród ludzi starszych szczególnie zintensyfikowała się po II Wojnie Światowej; zniszczenia wojenne w mieście sprawiły, że wzrosła liczba osób podeszłym wieku potrzebujących dachu nad głową. I właśnie opieka nad osieroconymi dziećmi oraz ludźmi starszymi w stały się dwoma głównymi obszarami działalności Franciszkanek z Kleve, które formalnie stały się samodzielnym zgromadzeniem w 1947 roku. W późniejszych latach siostry założyły też szkołę, w której kształciły przyszłych opiekunów ludzi starszych.
Brak powołań po Soborze Watykańskim II (1962-65) sprawił, że liczba sióstr spadała, a prowadzone dzieła były albo zamykane, albo przekazywane stowarzyszeniom świeckim. W 2003 roku zgromadzenie liczyło jeszcze 18 sióstr w czterech domach. W grudniu 2015 roku żyły już tylko dwie siostry, obie w podeszłym wieku.

Dom generalny:
Franziskusschwestern von Kleve
Spyckstraße 64
47533 Kleve
Deutschland
tel.: +49 2821 71628