1 lipca 2016

Dominikanki Maryi Matki Eucharystii


Dominikanki Maryi Matki Eucharystii (OP)
Dominican Sisters of Mary, Mother of the Eucharist
Suore Domenicane di Maria, Madre dell'Eucaristia
Hermanas Dominicas de María, Madre de la Eucaristía
Irmãs Dominicanas de Maria, Mãe da Eucaristia
Sœurs Dominicaines de Marie, Mère de l'Eucharistie
Dominikanerinnen von Maria, Mutter der Eucharistie


Data i miejsce założenia:
1997 rok - USA

Założycielki:
m. Assumpta Long
m. Joseph Andrew Bogdanowicz
m. Mary Samuel Handwerker
m. John Dominic Rasmussen

Od lewej: m. John Dominic, m. Joseph Andrew, m. Assumpta, m. Mary Samuel


Liczba sióstr na świecie: 127 (w tym: 59 profesek wieczystych, 41 profesek czasowych, 15 nowicjuszek, 12 postulantek)  * dane z 2016 roku
Dominikanki Maryi Matki Eucharystii obecne są w krajach: USA, Włochy.
Dom generalny: USA (Ann Arbor, MI)


Habit aktualny:

Biały habit przepasany skórzanym paskiem, biały szkaplerz z pelerynką,
na głowie czarny welon z białą wypustką, na piersi zawieszony znak zgromadzenia, przy boku różaniec.
Dopełnieniem stroju jest czarny płaszcz chórowy.

nowicjuszki
postulantki


Duchowość:
Zgromadzenie żyje charyzmatem dominikańskim, którego istotą jest głoszenie Jezusa Chrystusa. Duchowość dominikańska skupia się na modlitwie i umiłowaniu Prawdy, jej kontemplacji i studium poprzez zgłębianie Słowa Bożego i prawd katolickiej wiary. Owoce kontemplacji Prawdy są następnie przekazywane bliźnim poprzez działalność apostolską.
Szczególnym rysem Dominikanek Maryi Matki Eucharystii jest czerpanie z bogatego dziedzictwa Zakonu Dominikańskiego i tradycji Kościoła i łączenie go z wymaganiami Nowej Ewangelizacji, według słów Pisma Świętego: każdy (…), który stał się uczniem Królestwa Niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare (Mt 13, 52).
Siostry pozostają więc wierne odwiecznym prawdom wiary nauczanym przez Kościół, prowadzą tradycyjny dominikański styl życia zakonnego, zachowując m.in. wspólnotową modlitwę brewiarzową w chórze, określony wspólny plan dnia z czasem przeznaczonym na ciszę, tradycyjne formy pobożności takie jak Anioł Pański, Różaniec, medytację, czytanie duchowe, mieszkają w klasztorze, noszą habit. Jednocześnie gotowe są głosić Chrystusa nowymi formami działalności apostolskiej.Siostry żywią głęboką i żarliwą miłość do Najświętszego Sakramentu Ołtarza. Każdy dzień w klasztorze rozpoczyna się godzinną adoracją eucharystyczną oraz Najświętszą Ofiarą Mszy Świętej. W pierwszy piątek miesiąca Najświętszy Sakrament adorowany jest przez całą noc. Z Eucharystią nierozerwalnie związane jest kapłaństwo, dlatego siostry szczególną troską modlitewną otaczają kapłanów, starają się także promować i wspierać powołania do kapłaństwa.
Wzorem życia dla Dominikanek jest Matka Boża. Nikt nie był bardziej wierny Panu Jezusowi niż Maryja. Siostry starają się naśladować Ją w poddaniu woli Bożej. Pobożność maryjną kształtują według zasad św. Ludwika Marii Gringon de Montfort i jego Traktacie o Prawdziwym Nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny. Każdego dnia ponawiają akt oddania siebie Matce Bożej.


Działalność:
Siostry kontynuują dominikańską tradycję nauczania w szkołach i wychowania pokolenia młodych ludzi w wierze, aby doprowadzić ich do głębszej relacji z Bogiem. Głoszą Chrystusa w każdy możliwy sposób, katechizują, organizują obozy letnie dla młodzieży, starają się apostołować wśród studentów na uczelniach wyższych, prowadzą własny program telewizyjny w katolickiej stacji. Ponadto organizują dla młodzieży rekolekcje, a także włączają się w działania na rzecz ochrony życia poczętego.


Historia:
Historia Dominikanek Maryi Matki Eucharystii zaczyna się w dniu, w którym cztery zakonnice ze Zgromadzenia Dominikanek św. Cecylii zostały zaproszone do Nowego Jorku, do pracy edukacyjnej w diecezji. W tym samym czasie papież Jan Paweł II napisał adhortację apostolską Vita Consecrata, zachęcając w niej zgromadzenia zakonne do odnowienia ducha zakonnego i gorliwości apostolskiej.
Zachęcone wezwaniem papieża: s. Assumpta Long, s. Joseph Andrew Bogdanowicz, s. Mary Samuel Handwerker oraz s. John Dominic Rasmussen poczuły wezwanie do rozpoczęcia nowej wspólnoty, opartej na starej dominikańskiej tradycji, ale podejmującej się apostolstwa w nowych formach. W 1997 roku kardynał John O'Connor, ordynariusz Nowego Jorku, zatwierdził nowe zgromadzenie jako publiczne stowarzyszenie wiernych.Nowo erygowana wspólnota została zaproszona przez biskupa diecezji Lansing. Siostry osiedliły się w mieście Ann Arbor w stanie Michigan, gdzie objęły pieczę nad katolicką szkołą. W 2013 roku uzyskały zatwierdzenie na prawie diecezjalnym.
Dziś Dominikanki Maryi Matki Eucharystii są bardzo dynamicznie – i jedną z nielicznych – rozwijającą się wspólnotą zakonną w Stanach Zjednoczonych. Rocznie wstępuje od kilkunastu do dwudziestu kandydatek, ich średnia wieku to 21 lat, a średnia wieku wszystkich sióstr to zaledwie 30 lat. W tym samym czasie zgromadzenia zmodernizowane borykają się z brakiem powołań i starzeniem się sióstr.
Jest to kolejny przykład, że posoborowa odnowa życia zakonnego nie miała polegać na unowocześnieniu stylu życia zakonów, nie na upodabnianiu się do ludzi świeckich, ani na przyjmowaniu mentalności świata, ale na odnowie pierwotnej gorliwości w dążeniu do świętości i zapału apostolskiego, gotowego podjąć się dotychczasowej działalności również w nowych formach. To także dowód, że Kościół nadal może cieszyć się licznymi powołaniami, także w zlaicyzowanych krajach, i że to nie laicyzacja społeczeństwa jest przyczyną braku powołań i kryzysu w posoborowym Kościele.


Strony www:
www.sistersofmary.org

Filmy:

Więcej filmów:
www.youtube.com/watch?v=b4QeC-60mzQ
www.youtube.com/watch?v=-U-M97Vk3C8