5 lipca 2016

Instytut Mater Dei


Instytut Mater Dei
Instutite Mater Dei
Istituto Mater Dei
Instituto Mater Dei
Institut Mater Dei


Data i miejsce założenia:
1977 rok - Argentyna

Założycielka:
m. María de Jesús Becerra

Liczba sióstr na świecie: brak danych
Siostry Instytutu Mater Dei obecne są w krajach: Argentyna, Chile, Kanada, Hiszpania.
Dom generalny: Argentyna (San Luis)


Habit aktualny:

Ciemno-niebieski habit przepasany skórzanym paskiem, ciemno-niebieski szkaplerz z prostokątnym wycięciem pod szyją, biały kołnierz, na głowie biały czepek i biały welon.

Nowicjuszki: ciemno-niebieski bezrękawnik, biały welon
o uproszczonym kroju.


Duchowość:
Pierwszym celem Instytutu Mater Dei jest uświęcenie własne sióstr poprzez śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, aby w ten sposób chwalić Boga i służyć Mu z większą swobodą serca i prowadzić życie na podobieństwo Chrystusa i jego Najświętszej Matki, we wszystkim poszukując tylko Boga.
Charyzmat instytutu to umiłowanie Prawdy i uczestnictwo w misji Pana Jezusa Słowa Wcielonego, który przyszedł na świat po to, by objawić Prawdę.
Zgromadzenie ma wyraźny rys kontemplacyjny. Ważne miejsce zajmuje modlitwa liturgiczna, wspólnotowość, studium i formacja. Siostry starają się kontemplować i prowadzić innych do kontemplacji Chrystusa, to znaczy do poznania i pokochania Go, co jest celem podejmowanej pracy apostolskiej sióstr.
Ich centrum i szczytem życia codziennego jest Msza Święta, której przedłużeniem jest celebracja Liturgii Godzin, w której jest miejsce na język łaciński i śpiew gregoriański. Pamiętając, że liturgia jest szczytem, ​​do którego zmierza działalność Kościoła i jednocześnie źródłem, z którego wypływa cała jego moc, siostry celebrują ją w wierności duchowi Kościoła, czyli z troską o jej godność i piękno.
Głównym patronem instytutu jest św. Tomasz z Akwinu, który był najmądrzejszym wśród świętych i świętym pośród mądrych. Jest on traktowany przez siostry jako nauczyciel, gdyż doktryna katolicka w znacznym stopniu rozwinęła się w oparciu o jego naukę. Drugim patronem jest św. Pius X – papież, który w swoim nauczaniu szczególnie dbał o czystość katolickiej doktryny.Działalność:
Działalność apostolska zgromadzenia obejmuje katechizację w parafiach, redagowanie i publikowanie katechizmów i innych wydawnictw z zakresu edukacji religijnej, prowadzenie szkół dla dziewcząt, formację młodzieży studenckiej, rozpowszechnianie wiary katolickiej w mediach, a także uwrażliwianie na piękno liturgii poprzez staranne jej przygotowanie oraz formację liturgiczną, kształcenie organistów, prowadzenie scholi liturgicznej.Historia:
Instytut Mater Dei powołała do życia za zgodą miejscowego biskupa m. María de Jesús Becerra w 1977 roku w Argentynie. Dom macierzysty powstał w mieście San Luis, w stolicy diecezji. Od 2001 roku instytut jest zgromadzeniem na prawie diecezjalnym. Obecnie siostry posiadają 3 domy w Argentynie oraz po jednym w Chile, Kanadzie i Hiszpanii.

Dom generalny:
Instituto Mater Dei
C/ Belgrano, 1242
5700 San Luis
Argentina
tel. 02652- 423682
e-mail: materdeisl@gmail.com

Filmy: