19 lipca 2016

Misjonarki Dzieciństwa


Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Dzieciństwa
Congregazione delle Suore Missionarie della Fanciullezza
Congregation of the Missionary Sisters of the Childhood
Congregación de las Harmanas Misioneras de la Niñez
Congregação das Irmãs Missionárias da Infância
Congrégation des Sœurs Missionnaires de l'Enfance


Data i miejsce założenia:
1951 rok - Włochy

Założycielka:
m. Flora PallottaLiczba sióstr na świecie: brak danych
Misjonarki Dzieciństwa obecne są w krajach: Włochy, Ekwador, Peru.
Dom generalny: Włochy (Pesaro)


Habit aktualny:

Szary habit przepasany szerokim pasem, pelerynka i biały kołnierzyk o rogach zaokrąglonych, na głowie szary welon z białą wypustką, na piersi zawieszony krzyżyk.
Na co dzień używany także biały habit bez pelerynki, szary welon z białą wypustką, na piersi zawieszony krzyżyk.


Habit historyczny:


-----------------------------------------------
Duchowość:
Powołaniem zgromadzenia jest służba dzieciom, które są w trudnej sytuacji życiowej. Ducha tej służby streszczają słowa założycielki, które każda siostra stara się uczynić własnymi: Dzieci są wybraną częścią mojego serca. Dzieci mają być kochane, mają być chronione, trzeba pomagać im ze wszystkich sił. Dlatego siostry podejmują wysiłki, aby dzieciom będącym pod ich opieką zapewnić atmosferę ciepła rodzinnego, otoczyć kochającą troską, kształcić i wychowywać na dobrych ludzi i służyć im z radością.
Ponadto zgromadzenie cechuje się gorliwością misyjną, przejawiającą się w gotowości sióstr do pójścia w każde miejsce na ziemi, gdzie są potrzebujące pomocy dzieci.
W duchowości wspólnoty centralne miejsce zajmuje nabożeństwo do Matki Bożej, która jest dla Misjonarek wzorem doskonałego poświęcenia się innym. Zgromadzenie czci Ją jako swoją patronkę w tytule Królowej Pokoju.
Zakonnice dążą do osiągnięcia doskonałej miłości i życia całkowicie w Panu. Ze sobą są złączone więzią siostrzanej miłości.


Działalność:
Misjonarki Dzieciństwa prowadzą przedszkola i szkoły podstawowe, dom letniskowy dla dzieci, katechizują, posługują w oratoriach przy parafiach, prowadzą również ośrodki, w których przyjmują dzieci pochodzące z rodzin z trudnościami, dzieci doświadczających zaniedbania, przemocy, wyzysku czy biedy i – jeśli to możliwe - starają się stworzyć im warunki umożliwiające powrót do naturalnej rodziny. Siostry odwiedzają również rodziny żyjące w najbiedniejszych dzielnicach, niosąc im pomoc duchową i materialną.


Historia:
Matka Flora Pallotta życie zakonne zaczynała w zgromadzeniu Małych Służebnic Najświętszego Serca w Città di Castello, gdzie otrzymała solidną formację zakonną.
Tymczasem w powojennych Włoszech podejmowano wysiłki ożywienia gospodarczego kraju. Walki klasowe oraz przyspieszający proces urbanizacji sprawiły, że zapomniano o licznych dzieciach, które skrzywdzone przez wojnę potrzebowały pomocy i uczucia. Bóg w szczególny sposób wzywał m. Florę do zajęcia się nimi. Zaszczepił w jej sercu bezgraniczną miłość do dzieci, zwłaszcza tych opuszczonych, biednych lub w jakikolwiek sposób potrzebujących wsparcia.
Powierzona jej przez Boga misja zaowocowała narodzinami nowego zgromadzenia zakonnego. Misjonarki Dzieciństwa powstały w Pesaro w 1951 roku. Dwa lata później miejscowy biskup zaaprobował wspólnotę jako pobożną sodalicję. W 1962 roku zgromadzenie uzyskało zatwierdzenie na prawie diecezjalnym, w 1984 roku zatwierdzenie na prawie papieskim.


Strony www:
www.fanciullezza.it