22 lipca 2016

ss. Miłosierdzia i Służby Społecznej


Wspólnota Miłosierdzia i Służby Społecznej (CCSS)
Community of Charity and Social Services
Comunità della Carità e dei Servizi Sociali
Comunidad de Caridad y Servicios Sociales
Comunidade de Caridade e Serviços Sociais
Communauté de la Charité et Services Sociaux
Tu Đoàn Nữ Bác Ái Xã Hội


Data i miejsce założenia:
1995 rok - Wietnam

Założyciel:
bp Phaolô Nguyen Thanh HoanLiczba sióstr na świecie: brak danych
Siostry Wspólnoty Miłosierdzia i Służby Społecznej obecne są w krajach: Wietnam, USA, Francja.
Dom generalny: Wietnam (?)


Habit aktualny:

Tradycyjne wietnamski stój Ao Dai (brązowa tunika, czarne szerokie spodnie), na głowie brązowy welon z białą wypustką, na piersi po prawej stronie przypięty znak zgromadzenia.


Poza Wietnamem: brązowy habit z białym kołnierzykiem, brązowy welon z białą wypustką, na piersi po prawej stronie przypięty znak zgromadzenia.Duchowość:
Wspólnota Miłosierdzia i Służby Społecznej zobowiązuje się podążać za Chrystusem na drodze bezwarunkowej służby ludziom ubogim, aby świadectwo Ewangelii Miłości i nieść im Dobrą Nowinę. Choć wspólnota jest stowarzyszeniem życia apostolskiego, jej członkowie składają śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa oraz czwarty ślub: służby ubogim w miłości.
Podstawą powołania wspólnoty jest prawo miłości, które Pan Jezus ukazał jako największe i najważniejsze spośród wszystkich przykazań: Pierwsze jest: Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jest jedyny. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Drugie jest to: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Nie ma innego przykazania większego od tych (Mk 12, 29 -31).
Inspiracją jest także przykład samego Jezusa Chrystusa, który powiedział do swoich uczniów: Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wyście powinni sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem (J 13, 14-15).
Siłę do pełnienia służby ubogim siostry czerpią m.in. z codziennej Mszy Świętej, Liturgii Godzin, medytacji i różańca.Działalność:
Cechą charakterystyczną wspólnoty jest to, że jej członkowie pracują na rzecz ubogich nie tylko w typowych dla osób konsekrowanych formach. Gałąź żeńska wspólnoty prowadzi hodowlę krów, aby uzyskać mleko dla niedożywionych dzieci i osób starszych; szwalnie, w których siostry szyją nowe ubrania dla biednych rodzin i ofiar klęsk żywiołowych; pensjonaty i programy stypendialne dla uczniów szkół średnich i wyższych z ubogich rodzin, ponadto siostry zapewniają darmową opiekę medyczną, w tym w zakresie medycyny tradycyjnej, pomagają także osobom starszym, niepełnosprawnym, chorym na trąd, czy uzależnionym od narkotyków.Historia:
Założyciel zgromadzenia ks. Phaolô Nguyen Thanh Hoan, późniejszy biskup diecezji Phan Thiet w Wietnamie, od początku swojej drogi kapłańskiej angażował się w działalność charytatywną, zorganizował m.in. dom dziecka dla sierot wojennych.
Ówczesne trudności gospodarcze kraju skłoniły go do podejmowania nowych przedsięwzięć mających na celu realną poprawę warunków życia ludzi ubogich, którzy zamieszkiwali głównie tereny wiejskie. Była to nie tylko typowa działalność charytatywna realizowana przez Kościół, ale także takie inicjatywy jak np. umożliwianie rolnikom korzystania z maszyn rolniczych, aby lepsza wydajność ich pracy pomogła im wyjść z biedy.
Ks. Hoan chciał zgromadzić ludzi, którzy poświęciliby się Bogu służąc ubogim i głosić im Dobrą Nowinę. W końcu spotkał młodych mężczyzn i kobiety chcących oddać swoje życie Bogu. Ośmioro z nich przybyło wraz z nim do Ham Tan na południu kraju, gdzie zaczęli przygotowywać się do złożenia ślubów zakonnych. W 1995 roku dali oni początek Wspólnocie Miłosierdzia i Służby Społecznej zawierającą w sobie gałąź żeńską i męską. W 2004 roku zgromadzenie otrzymało zatwierdzenie władz kościelnych.
Dziś kapłani, bracia i siostry ze Wspólnoty działają w najbiedniejszych i najbardziej odległych rejonach południowego Wietnamu. Są wykształceni w różnych zawodach: medycynie, medycynie tradycyjnej, pracy socjalnej, rolnictwie, weterynarii, pracach budowlanych itp., wszystko po to, by służyć ubogim na obszarach wiejskich.Strony www:
Wietnam: www.bacaixahoi.org.vn
USA: www.bacaixahoi.org